Domstolen ska säga sitt om Preem i Lysekil

Så tycker människor om Preemraffs oljeplaner
På måndagen väntas Mark- och miljööverdomstolens beslut i frågan om Preemraffs utbyggnad-
Foto: THOMAS JOHANSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
Naturskyddsföreningen, som motsätter sig utbyggnaden, ska hålla en manifestation i Lysekil i dag med start klockan 13.
Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT NYHETSBYRÅN

I dag klockan 14 lämnar mark- och miljööverdomstolen besked om Preems planerade utbyggnad av raffinaderiet utanför Lysekil. 

Men oavsett vad domstolen säger, så tänker regeringen fatta ett eget beslut i frågan.

Enligt Preem medför utbyggnaden bland annat fler arbetstillfällen och minskade globala utsläpp av koldioxid. Tanken är bland annat att ta hand om tjockolja, en restprodukt av dagens produktion, på ett miljövänligare sätt än vad som sker på andra håll i världen.

Men det skulle samtidigt innebära att de lokala koldioxidutsläppen ökar rejält, vilket har väckt protester från miljövänner.

Efter det att Mark- och miljööverdomstolen lämnat sitt yttrande kommer regeringen att pröva frågan och fatta ett beslut, har man deklarerat.

Kommer hålla manifestation 

Prövningsprocessen har utgått från miljöbalken, som inte säger så mycket om klimatfrågor. Tänkbart är att domstolen yttrar sig om de lokala miljöaspekterna, medan regeringen tittar på konsekvenserna för klimatet.

Men mer kan hända i beslutsprocessen. En möjlighet är att Mark- och miljööverdomstolen, i stället för att yttra sig, skickar frågan vidare till EU-domstolen för att klargöra hur nationella klimatlagar förhåller sig till EU:s handel med utsläppsrätter.

Regeringens beslut kan också tänkas gå vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Naturskyddsföreningen, som motsätter sig utbyggnaden, håller en manifestation i Lysekil i dag med start klockan 13.