Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Direktören sparkades – fick dubbel ersättning

Hans Holmberg sparkades för två år sedan. Han fick både fallskärm och ny lön från skattebetalarna. Foto: CATHARINA FYRBERG
Västra Götalandsregionens hus i Göteborg. Foto: Paul Björkman / Paul Björkman

Alingsås sjukhusdirektör Hans Holmberg sparkades i juni 2017.

Nu kan GT avslöja att han inte bara fick med sig en fallskärm värd 2,2 miljoner kronor från Västra Götalandsregionen.

Han kunde också gå till ett nytt välbetalt jobb med samma arbetsgivare och kvittera ut dubbla ersättningar från skattebetalarna.

Allt enligt reglerna.

– Det stämmer. Jag hade både lön och avgångsvederlag det året jag slutade, säger Hans Holmberg.

När Hans Holmberg sparkades från sin tjänst som sjukhusdirektör i juni 2017 hade han mindre än två år kvar till pension. 

Men genom att utnyttja speciella omständigheter i sitt anställningsavtal har han lyckats maximera ersättningen från skattebetalarna. 

Vid sidan av en uppsägningslön och avgångsvederlag på totalt 1 773 000 kronor – en kostnad för skattebetalarna på 2,2 miljoner då också skatter och avgifter räknas in – har han gått direkt till en ny tjänst som specialistläkare inom Närhälsan på Västra Götalandsregionen. 

Det har gett honom ytterligare 632 000 kronor.

Från samma arbetsgivare.

Följer ingångna avtal

– Det är det avtal jag ingick och det avtal man följer. Det var min arbetsgivare som presenterade det avtalet och jag har inga andra synpunkter på det, säger Hans Holmberg.

Tycker du att det är bra?

– Att man följer ingångna avtal, ja. Det var de förutsättningar som var då jag anställdes.

Vi tar det från början.

Enligt Hans Holmbergs direktörsavtal från 2009 hade han vid en uppsägning två val. Antingen tog han ett erbjudande om en tillsvidaretjänst som specialistläkare/överläkare eller – om han tackade nej till erbjudandet – fick han ett avgångsvederlag som kompensation.

Hans Holmberg sa nej till erbjudandet om en ny tjänst. 

Uppsägningstiden gick och avgångsvederlaget började betalas ut. 

Tackade nej

Då tackade Hans Holmberg ja till ett annat erbjudande om att bli specialistläkare. I Närhälsan, en del av Västra Götalandsregionen. 

I mars 2018 påbörjade han en 50-procentig visstidsanställning som senare under året fram till pensionen i våras ökade till 80 procent. 

Grundlönen: 90 000 kronor.

– När jag slutade kom frågan upp från Närhälsan om jag kunde gå in och vikariera lite som andra har gjort. Jag hade en diskussion med en distriktsläkare om de kunde ha behov av sådana som mig, och det kunde de, säger Hans Holmberg. 

Handlar det inte om att du maximerar möjligheten att få ut pengar från Västra Götalandsregionen?

– Det handlar om att jag har ett avtal som jag följt och som regionen följt. Sedan har jag utifrån det sett vad det finns för möjligheter, säger Hans Holmberg. 

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin. Foto: FOTO SERGIO JOSELOVSKY / foto sergio joselovsky

Ann-Sofi Lodin: Inte bra

Västra Götalands regiondirektör Ann-Sofi Lodin gillar inte det som skett men påpekar att avtalen såg ut på det viset då Hans Holmberg rekryterades till sjukhusdirektör i Alingsås. 

– Jag tycker ju inte att det är bra, men han hade ett sådant gammalt avtal. Där fanns ingen klausul som förhindrade detta. Nu kan man inte ha dubbel ersättning från Västra Götalandsregionen. Det står väldigt tydligt i de nya avtalen att om man jobbar som konsult eller anställd får man avdrag på avgångsvederlaget.

Hur tycker du att det framstår när det blir på det viset?

– I och med att vi ändrade detta 2014, så tycker jag inte att de gamla avtalen var bra. Jag tycker att vi ska ha det så vi har nu, det är renare. Sedan kan man alltid säga att man behöver läkare inom primärvården, men det är inget försvar. Jag tycker att de nya avtalen är mycket bättre, de tycker jag att jag kan försvara fullt ut, säger Ann-Sofi Lodin.