Detaljplanen för Västlänken vinner laga kraft

Många personer demonstrerade mot Västlänken i september 2017.
Familjen Moberg var laddade inför demonstrationen i september.
Foto: BJÖRN LINDSTEN

Mark- och Miljööverdomstolen i Stockholm beslöt under fredagen att inte begära prövningstillstånd för överklagandena kring detaljplanen för Västlänken.

– Det betyder att detaljplanen vinner laga kraft, säger Monica Stenberg, handläggarchef vid Mark- och Miljöverdomstolen.

Däremot dröjer beslutet från domstolen vad gäller miljöfrågorna kring Västlänken.

 Det var i onsdags som tiden för överklaganden kring besluten i Mark- och Miljödomstolen beträffande Västlänken gick ut.

Redan under fredagen beslutade alltså Överdomstolen för att inte begära prövningstillstånd beträffande detaljplanen, alltså sträckningen, av Västlänken.

Stora beslutet dröjer

Däremot dröjer det innan överklagandena kring den större frågan prövas, den om de miljömässiga effekterna.


LÄS MER: Motståndare till Västlänken anmäler domare för jäv


– Det är en betydligt större fråga som tar längre tid att pröva. Målet är på väg till oss, det handlar om sex eller sju kartonger med handlingar som ska gås igenom, berättar Stenberg.

19 som överklagade

Det var totalt 19 organisationer och privatpersoner som överklagade beslutet kring detaljplanen för Västlänken.

Överdomstolen skriver i beslutet: Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark-och miljödomstolens avgörande står därför fast... Mark-

och miljööverdomstolen har gått igenom målet och kommit fram till att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd i detta fall. Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.


GRATIS! Ladda ner GT:s nyhetsapp i Iphone & Android.


Västlänken får tre nya stationer

Västlänken blir en järnväg för pendel- och regiontåg i tunnlar under centrala Göteborg. Tre nya stationer byggs under mark. Dessa hamnar vid Korsvägen, i Haga och under Göteborgs centralstation. Trafikverket uppger på sin sida för projektet att beräknad trafikstart blir under 2026, om åtta år. Under den perioden kommer det omfattande bygget att påverka stadsbilden kraftigt i centrala Göteborg.