”Det är mycket graverande”

Stadsrevisionens ordförande Lars Bergsten säger att Intraservice är det värsta han sett.
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S).
Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN
Lars Bergsten, ordförande i Stadsrevisionen i Göteborg
Foto: CARINA GRAN
Ann-Sofie Hermansson meddelade i januari partikollegan Tord Karlssons avgång som ordförande för nämnden för Intraservice.
Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN

Som GT kunde avslöja redan under tisdagen riktar Göteborgs stadsrevision i dag stenhård kritik mot nämnden för Intraservice.

Politikerna får hårdast möjliga kritik: en så kallad anmärkning. 

Och politikerna föreslås inte heller få ansvarsfrihet efter många år av vidlyftiga resor och flera fall av obefintlig kontroll.

– Det är mycket graverande. Hade revisionen i höstas lagt fram den informationen som kom fram i dag, då hade jag fattat andra beslut, till exempel vad gäller Tord Karlsson som ordförande, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S).

Samtidigt riktas även den högsta graden av kritik mot en annan nämnd: Idrott- och föreningsnämnden.

Intraservice är nämnden och förvaltningen i Göteborgs stad som få känner till vad den egentligen sysslar med. 

I stället har det varit skandaler kring vidlyftiga utlandsresor med rockkonserter, fyllemejl och osunda relationer till storleverantörer i miljardklassen och allmänt dålig ordning som fått känneteckna verksamheten det gångna året.

Förvaltningsdirektören Nisse Waldefeldt tvingades i januari lämna - med en fallskärm värd tre miljoner kronor.

Bara några veckor senare var det nämndens ordförande Tord Karlssons (S) tur att rensa skrivbordet.

– Jag har insett efter jul- och nyårshelgen att Tord är så ansatt som person att det inte kommer att hålla i längden, sa kommunstyrelsens ordförande och nära partikollegan Ann-Sofie Hermansson som höll i yxan.

Men onsdagens beslut är övertrumfar på fler sätta de senaste månadernas turbulens.

Hårdast möjliga kritik

Göteborgs stadsrevisorer väljer att inte föreslå ansvarsfrihet för en hel nämnd av politiker, ansvariga för en verksamhet med 450 anställda. Samtidigt utfärdas den hårdaste möjliga kritiken på revisorernas brittiskt återhållsamma låda av benämningar: en anmärkning. 

Något GT kunde avslöja redan under tisdagskvällen.

Och kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) beskriver kritiken som mycket allvarlig.

– Det är mycket graverande. Hade revisionen i höstas lagt fram den informationen som kom fram i dag, då hade jag fattat andra beslut, till exempel vad gäller Tord som ordförande.

Allianspartierna krävde tidigt Tord Karlssons avgång som ordförande, efter att revisionen i oktober offentliggjort en kritisk granskning av resandet inom nämnden, medan Ann-Sofie uttalade sitt fortsatta stöd för honom. 

Att hon då skulle ha gjort en felbedömning håller Ann-Sofie Hermansson inte med om:

– Nej. Det är en stor skillnad mot den tidigare revisionsrapporten där det inte fanns några konkreta fall av oegentligheter. Resorna är förtroendekänsliga men det som framkommer ni med upphandling och jäv och alla de sakerna är väldigt mycket mer graverande.

"Det värsta jag har sett"

I samband med att rapporten offentliggjordes på onsdagsmorgonen säger Lars Bergsten, M, ordförande i stadsrevisionen:

– Det här är det värsta jag har sett. En av tre viktiga funktioner som en nämnd har är att tillse att den interna kontrollen inom deras ansvarsområde fungerar. De ska ha koll på läget. Här finns det inte bara  brister i den interna kontrollen. Den är helt obefintlig. De har inte koll på läget vad gäller sina verksamheter. Det går som det går.

Bergsten beskriver hur bristerna räknas upp "sida upp och sida ner" i rapporten.

Och i en av revisionens slutsatser beskrivs beteenden som befinner sig någonstans mellan fel och olämpligt:

”Utifrån vår granskning framträder sammantaget en bild av en verksamhet som har väsentliga och allvarliga problem med sin interna styrning och kontroll. Vi ser också exempel på beteenden eller beslut som mer eller mindre befinner sig i en gråzon eller på en glidande skala mellan fel och olämpligt”.

Revisionen anmärker på en rad brister som känns igen från andra granskningar av Göteborgs stad och som staden arbetat intensivt med att komma till rätta med: det larmas om att anställda antingen inte känner till eller följer kommunens policys och riktlinjer. Detsamma med vissa lagar. Det är brister i underlag och jävsproblem. 

Man kan få bilden av att det görs en mängd insatser under lång tid, men att det hela tiden dyker upp sådant här, har du någon förklaring till varför?

– Jag håller med om att det är olyckligt och att det inte ser bra ut, säger Ann-Sofie Hermansson och fortsätter:. 

– Samtidigt ska man komma ihåg att väldigt mycket arbete lagts på just Intraservice som förvaltning och på nämnden. De har under en begränsad period fått väldigt mycket fler ansvarsuppgifter och tvingats hantera mycket ny information och liknande. Det är ingen ursäkt, men det kan vara en del av förklaringen till att man kanske inte riktigt orkas hålla i det noggranna arbete vi alla ska göra, inte bara Intraservice. 


LÄS MER: Intraservice beviljas inte ansvarsfrihet 


Ansvarsfrihet innebär att en nämnd eller styrelses arbete får grönt kort för det gångna året. Motsatsen, att inte bevilja ansvarsfrihet, kan öppna upp för möjligheten att enskilda styrelseledamöter, i det här fallet politiker i nämnden, kan förklaras ansvariga personligen för fattade beslut - eller brist på beslut.

Även Idrotts- och föreningsnämnden får den högsta graden av kritik. I den nämndens fall rör det sig om allvarliga brister i den kontrollen av hur bidrag ges till olika föreningar. Det är en kritik som revisorerna kommit med även tidigare men nu menar Stadsrevisionen att deras rekommendationer från tidigare granskningar inte följts. 

"Stadsrevisionen bedömer att nämnden brustit i sitt ansvar att styra, leda, följa upp och kontrollera verksamheten.

Granskningen visar att tidigare lämnade rekommendationer avseende nämndens bidragsgivning till föreningar inte har omhändertagits."

För Idrotts- och föreningsnämnden föreslår däremot revisionen ansvarsfrihet.

Jonas Ransgård (M): "En bedrövlig läsning"

I fallet med Intraservice började allt med en rapport från Stadsrevisionen i oktober. Revisorerna hade låtit granska ett urval av 20 utlandsresor som förvaltningen låtit göra. 

Alla innehöll avvikelser från det reglemente som stadens tjänstemän och politiker har att förhålla sig till när man reser i tjänsten.

Från Alliansens sida var man tidigt ute med kritik under onsdagen. Gruppledaren Jonas Ransgård M) beskriver revisorskritiken som "bedrövlig".

– Det är bedrövlig läsning, säger Jonas Ransgård och hänvisar till den kritik revisionens ordförande Lars Bergsten kom med redan i höstas om att det var det värsta han hade sett.

Om att nämndordföranden Tord Karlsson (S) redan lämnat, säger Jonas Ransgård:

– Enligt vår mening borde han ha lämnat mycket tidigare.

Stadsrevisionens föreslår ansvarsfrihet för de nya politiker som tillkommit efter oktober 2017, men inte för de som satt i nämnden tidigare. Inte heller för de många som avgått ur styrelsen.

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om ansvarsfrihet. Att fullmäktige går emot stadsrevisionen är mycket sällsynt.

Däremot är inte Jonas Ransgård klar med hur han ser på det personliga ansvaret för politikerna i nämnden.

– Det får man värdera. Jag tror det aldrig har hänt. Det handlar om graden av allvar. Det viktiga är att man får chansen till en nystart och den hade kommit tidigare om inte Tord Karlsson eller Ann-Sofie Hermansson hade väntat så länge.

Och vad sysslar då Intraservice med egentligen? Jo, förvaltningen levererar interna tjänster till Göteborgs stads övriga förvaltningar och verksamheter. Bland annat rör det sig om IT-system och support. 

GT har sökt den tidigare ordföranden i nämnden för Intraservice Tord Karlsson utan resultat. 

Hans efterträdare Birgitta Nesterud (S) beskriver kritiken mot Intraservice som "mycket allvarlig", men vill avvakta med kommentarer till dess hon läst igenom granskningsrapporten mer i detalj.

Under onsdagen meddelade alliansen att deras politiker avgår från sina uppdrag i nämnden för Intraservice som ett resultat av revisionskritiken. Senare under onsdagen uppgav SVT Väst att detsamma också gällde övriga partiers representanter.