Den västsvenska staden riskerar slukas av vattnet

Bärgaren hämtar folk med grävskopan i vattenkaoset – David, 26, filmade när han räddades från översvämningen i Uddevalla
Bild från en av många översvämningar i Uddevalla senaste åren.
Foto: Robert Betzehag
Klimathotet mot Uddevalla beskrivs som akut.
Foto: Robert Betzehag

Flera stora översvämningar har drabbat Uddevalla under 2020. Ändå är det bara en försmak av vad som komma skall. 

Experterna räknar med att havsnivån kommer att stiga med flera meter i framtiden, samtidigt som skyfall och stormar väntas bli både vanligare och kraftigare.

Kommunen jobbar på en lösning, men röster höjs för att det går för långsamt.

– Det är ett problem som har funnits i många år, men det är som att de sopar det under mattan, säger Marcus Andersson, som driver företag i en del av staden som ofta svämmas över.

Bilderna från Uddevalla som kablades ut i mitten av februari var dråpliga. Stora delar av centrala staden stod under vatten, och strandsatta människor fick kliva upp i skopan på en hjullastare för att transporteras över hundra meter till torr mark.

Men de som drabbas av översvämningarna har lätt att hålla sig för skratt.

Uddevalla ligger vackert beläget, men också utsatt. Vid stormar trycks havsvatten från Byfjorden in mot staden och Bäveåns utlopp. Och vid skyfall rinner stora mängder vatten ner från de höglänta omgivningarna och samlas i Uddevallas centrala delar. Ledningssystemet klarar inte av att ta hand om vattenmassorna med rejäla översvämningar som följd. 

Något som Bohusläningen tidigare rapporterat om.

”Det är jättefrustrerande”

Hittills under året har det skett vid fem tillfällen, och nu lurar höststormarna runt hörnet.

Och har vattnet väl börjat stiga så går det undan. Det säger Marcus Andersson, som har sitt företagskontor nära kajkanten.

– När det börjar komma upp vatten ur gatubrunnarna har man ungefär 30 minuter på sig att stänga ner och sticka med bilen, annars blir man fast, säger han, och fortsätter:

– Det är jättefrustrerande. Jag är beroende av att min personal kan ta sig till jobbet, och när de inte kan de så tappar jag inkomst.

En hjullastare transporterar strandade Uddevallabor till torr mark.
Foto: ROBERT BETZEHAG

Marcus Andersson är irriterad över det han upplever som likgiltighet från kommunens sida. 

– Jag vet inte vad de sysslar med, deras framförhållning är obefintlig. Det är ett problem som har funnits i många år, men det är som att de sopar det under mattan. Jag hade kunnat köpa att det kommer en liten översvämning när det är extremväder, men som det har varit på senaste tiden är ohållbart.

”Måste till åtgärder”

Ändå är det bara en västanfläkt av vad som komma skall. 

Klimatförändringarna medför att temperaturen i havet stiger, vilket leder till att havsvattnet expanderar och tar mer plats. Den globala uppvärmningen leder också till att glaciärer och landisar smälter fortare än de byggs på. Följden blir en höjning av havsnivåerna.

Uddevallas redan stora problem kommer således att bli ännu större.

– Det måste till åtgärder. Havsvattennivån stiger stadigt, säger Christine Gunnarsson på Uddevalla kommuns samhällsbyggnadsförvaltning.

Hennes kollega, Jonas Sand, fyller i:

– Skyfallen förväntas också att bli kraftigare och komma med tätare intervaller. Simuleringar visar att flödet på norra sidan om Bäveån kommer att motsvara en tankbil med vatten per sekund.

Christine Gunnarsson jobbar med att få ett översvämningsskydd på plats.
Foto: Privat

Hisnande kostnader att vänta

De båda projektleder kommunens arbete med att få ett översvämningsskydd på plats. Innan så har skett står allt arbete med att utveckla centrum still.

Det säger kommunstyrelsens ordförande, Ingemar Samuelsson (S).

– Länsstyrelsen har meddelat att de inte kommer att bevilja en enda detaljplan i centrum förrän Uddevalla har löst problemet, säger han.

Ingemar Samuelsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Uddevalla.
Foto: Viktoria Olsson

Men att göra det blir en kostsam historia. Vilka belopp det rör sig om vet ingen i nuläget, men notan kan landa på uppemot en miljard kronor.

– När vi började diskutera det här handlade det om enklare lösningar, då rörde det sig om cirka 200 miljoner. Men om vi vill bygga nära de här vattenlinjerna i framtiden, och det vill vi, så måste vi ha en annan kvalitet på vattenskydden, säger han, och tillägger:

– För att möjliggöra centrums utveckling är det inga oöverkomliga pengar. 

Kommunen har kommit en bit på väg med planerna på att översvämningssäkra centrum, men det återstår fortfarande lång tid innan allt är på plats, konstaterar Ingemar Samuelsson.

– Det är inte ett treårsperspektiv det handlar om, utan snarare fem till trettio år. Man måste förstå att det här är extremt komplexa åtgärder. 

”Vi kan inte vänta”

Projektet är uppdelat i tre faser: Utredning, projektering och genomförande. Utredningsfasen är avslutad och nu hoppas man komma i gång med projekteringen inom kort.

Planen är att bygga vallar som skyddar mot havsvattnet, men som även går att öppna för att släppa ut regnvatten. 

– Enligt de beräkningar som vi har att tillgå så måste höjden på skyddet vara minst 2,3 meter. Det räcker för att skydda stadskärnan fram till år 2070, efter det måste det byggas på med ytterligare en halvmeter, säger Jonas Sand.

Bilden visar nivån vid högsta beräknade havsvattenstånd för år 2100: 2,8 meter högre än i dag.
Foto: Sweco

Petra Ohldin Lampinen är näringspolitiskt ansvarig på branschorganisationen Fastighetsägarna i Uddevalla. Hon tycker att det är bra att de kommunala kvarnarna till slut har börjat mala, men menar samtidigt att åtgärder också behöver göras i närtid. 

– Jag känner inte till de tekniska förutsättningarna, men det måste finnas något som avhjälper problematiken i de värst drabbade områdena nu. Att stora delar av staden står under vatten med jämna mellanrum påverkar företagsklimatet och är inget som stärker etablerings- och investeringsviljan. Det kommer att ödelägga vissa delar av centrum, säger hon, och fortsätter:

– Vi kan inte vänta tio år, eller ens tre år. Det är redan ett akut problem. Det har passerat sitt bäst före datum för länge sedan.

Petra Ohldin Lampinen, Fastighetsägarna, menar att de återkommande översvämningarna påverkar företagsklimatet i Uddevalla.
Foto: Sofia Sabel

LÄS MER: 8 klimateffekter: Så ser Sverige ut år 2030 (PREMIUM) 


LÄS MER: De är svenskarna som ifrågasätter klimatkrisen (PREMIUM) 


LÄS MER: Här är personerna bakom Greta Thunbergs framgångar (PREMIUM)