Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

DEBATT: "Västlänken innebär kaos för alla"

Västlänken debatteras fortfarande.
Foto: Per Wissing
Västlänken är en planerad tågtunnel under Göteborg. Man ska bland annat kunna stiga av i Haga och vid Korsvägen.
Foto: Per Wissing

Ledamot i Göteborgs kommunfullmäktige.

Du är en av 81 personer som valts att företräda göteborgarnas intressen i kommunfullmäktige i Göteborg.

Det är den högsta beslutande instansen i staden. Den 28 januari ska Du ta ställning till genomförandeavtal och detaljplaner för Västlänken.

Västlänken är en av de största och viktigaste kommunala frågor som diskuterats i Göteborgs moderna historia. Dess kostnad är budgeterad till hisnande 20 miljarder kr i 2009 års penningvärde. Flera delar av projektet är inte med i denna budget. Många experter och remissinstanser har ifrågasatt både kostnaden, resultatet och säkerheten om projektet genomförs. Riksrevisionsverket, Länsstyrelsen, Fastighetsverket, Räddningstjänsten, företagare, fastighetsägare med flera är kritiska.

Du står nu i färd att fatta ett beslut som utan tvekan innebär stora konsekvenser för Göteborgs framtid.

Om Västlänken byggs så kommer det att innebära en uppgrävd stad och kaos för alla, i minst nio år. Flera av stadens unika kultur- och naturmiljöer kommer att förstöras för alltid, vilket bryter mot flera föreskrifter i miljöbalken. Det blir oersättliga skador på riksintressen och på natur- och parkmiljöer. 

Vi riskerar att få en negativ kostnadsutveckling som påverkar hela Göteborgs ekonomi. Skola, vård och omsorg, liksom förbättringar inom vår lokala trafik riskerar att drabbas. Allt detta till ingen nytta för Göteborg. Den totala samhällsnyttan är negativ - 0,47 enligt Trafikverkets beräkningar.

Hur ska Du som politiker ta ditt ansvar inför framtiden om Västlänken blir ett misslyckande? Hur ska Du då kunna förklara ditt beslut för kommande generationer som får betala de ökade kostnaderna och leva med den negativa miljöpåverkan? 

Våga avbyta projekt Västlänken! Det skulle öppna upp för satsningar på en utbyggd och modern lokal kollektivtrafik, bättre gång- och cykelvägar, effektivare och miljövänligare biltrafik samt snabbare start av bostadsbyggandet. Parallellt med utvecklingen av lokaltrafiken bör alternativ till Västlänken utredas. Då ur ett helhetsperspektiv där såväl fjärr- som lokaltrafik beaktas (vilket missas i dag).

Du är nu en av de som tar beslutet för Göteborg. Det är din skyldighet som folkvald att sätta dig in i vad Västlänken betyder. 

Du måste ta ett eget beslut och ställa egna kritiska frågor. All information om Västlänken finns tillgänglig. Du kan inte i efterhand säga att Du inte visste. Det är ditt ansvar att veta.


Claes Westberg, F.d. Trafikdirektör Göteborg 

Göran Värmby, F.d. Miljöchef i Göteborgs Stad 

Leif Johansson, Byggnadsingenjör Hans Sternlycke, Ordf. Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

Carina Bulić, Samordnare nätverket Stoppa Västlänken Nu

Jan Sylvan, Samordnare nätverket Stoppa Västlänken Nu

Eva Smedberg, Ordf. Västsvenska Folkinitiativet 

Caroline Thelning, Samordnare Västsvenska Folkinitiativet 

Barbara Lindell, Ordf. Nätverket Trädplan Göteborg 

Sten Jonsson, Arkitekt, Nätverket Trädplan 

Göteborg Gunnar Anjou, Arkitekt SAR, Gårdagruppen 

Kurt G Larsson, Västlänk 2021 Manne Österberg, Västlänk 2021