Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Way out wests vegomat i all ära, men...

Axel Hallberg (MP), språkrör för Grön Ungdom. Foto: Bernhardina Hörnstein/Pressbild
Foto: GUDMUND SVANSSON/IBL

Way out West är en föregångare i omställningen till mer vegetarisk matkonsumtion. Men det behövs fler insatser och en mer radikal, grön matpolitik för att förändra livsmedelsindustrin, skriver Grön Ungdoms ordförande Axel Hallberg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I helgen åker jag och många med mig till festivalen Way Out West i Göteborg. WoW har sedan flera år tillbaka bara tillåtit vegetarisk mat på menyerna inom festivalområdet. Det är ett inspirerande ställningstagande som blivit väldigt uppskattat av många. Det enda som saknas är nu radikal grön matpolitik som på allvar kan förändra livsmedelsindustrin.

 

Att minska utsläppen från vår livsmedelsproduktion är bland det viktigaste vi kan göra för att skapa ett klimatsmart samhälle. Redan i dag är det många, inte minst unga, som anstränger sig för att göra hållbara val i sin vardag. Men det är svårt att göra hållbara val i ett system som är byggt på ohållbarhet. Om du i dag går in i en mataffär eller på en restaurang är det svårt att veta vilka val du ska göra för att göra miljön en tjänst. Dessa val måste förenklas och därför behövs det en grön matpolitik!

 

Det ska vara billigt och enkelt att välja det som är bra för klimatet. På samma sätt ska det som är dåligt för klimatet och miljön betala för sig. De senaste årtiondena har köttkonsumtionen i Sverige ökat dramatiskt, på klimatets och djurens bekostnad. För det första måste vi därför se till att det importerade fulkött som blir allt vanligare i Sverige blir dyrare. Den stora ökningen av köttkonsumtionen av kött som skett är inte framför allt från svenska gårdar utan från utländsk produktion där bland annat användning av antibiotika är vanligare än i Sverige. Det är djuren och miljön som har fått betala priset för att köttet ska kunna vara billigt. Det måste vara tydligt att man inte kan sänka priserna på miljöns bekostnad, särskilt inte när vi så akut behöver ställa om samhället.

 

För det andra behöver Sverige öka sin självförsörjningsgrad, alltså i större utsträckning odla och producera mer mat och livsmedel i Sverige. Mycket av det vi äter i dag är importerat från andra länder och har transporterats långa vägar. I stället skulle vi kunna odla mer i Sverige och öka vårt självförsörjande. Det skulle minska transportutsläppen och vara en trygghet i en värld som blir allt varmare, torrare och drabbas av klimatförändringarna. Ingen del av världen kommer att skonas från klimatförändringarna och därför kan vi inte lita oss blint på att vi för all framtid kan importera ungefär hälften av all mat. Dessutom skulle en ökad självförsörjning vara bra för det svenska jordbruket och för landsbygden.

 

För det tredje vill vi att maten inom offentlig sektor är god, ekologisk och klimatsmart. Våra skolor, sjukhus och annan verksamhet som är skattefinansierad ska handla upp mat utifrån tuffa krav på miljö- och djurskydd. I Västra Götalandsregionen var exempelvis 46 procent av all inhandlad mat ekologisk år 2017. Denna andel har ökat med åren, men den skulle kunna öka ytterligare. Den offentliga sektorn ska visa vägen, vara först med att ställa om och ha god mat som man mår bra av. Bättre mat hoppas vi även ska minska det enorma matsvinnet.

 

Maten har länge varit en enande kraft och än i dag samlas vi ofta kring just mat. I en tid av extremväder och torka blir frågan om mat allt viktigare. Vi vet att många anstränger sig för att handla mer ekologiskt eller äta mer vegetariskt. Vi ser era ansträngningar, men det behövs också politik som förändrar både livsmedelsindustrin, djurhållning och livsmedelsproduktionen i grunden. Att äta vegetariskt räcker en bit på vägen, men för en reell förändring behövs politiken. Därför är den gröna matpolitiken otroligt viktig. De hållbara valen som många gör i sin vardag ska inte motverkas av politiken.

 

Axel Hallberg (MP)

Språkrör Grön Ungdom

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!