Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Visst behöver offentlig verksamhet nyheter

Erik Lagersten, kommunikationsdirektör för VGR. Foto: ALEXANDER GUSTAVSSON

Två representanter för Medborgerlig Samling hävdar på GT Debatt att nyheter från Västra Götalandsregionen är propaganda. Resonemanget förtjänar att belysas, skriver Erik Lagersten, kommunikationsdirektör för VGR.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Först vill jag framföra min uppskattning som offentligt anställd kommunikatör att ett nytt parti väljer att driva frågeställningar kring kommunikation som en av sina profilfrågor. Dock blir resonemanget svårt att bemöta då argumentationen kring VGRfokus som propagandakanal för regionen inte stämmer om jag utgår från vad vi under den första tiden faktiskt publicerat. 

 

Skulle VGRfokus exempelvis kunna publicera en artikel som ”Uteblivna vårdbesök kostar över 400 miljoner kronor” med den utgångspunkten? Eller berätta hur klagomål ska göra vården bättre?

 

Jag har svårt att förstå hur detta kan tolkas som ”propaganda” eller ”tillrättalagd information”. Skulle vi göra det, i ordets rätta betydelse, skulle våra medarbetare som är våra mest kritiska granskare snabbt tappa förtroendet. Jag har heller inga illusioner om att medier som granskar den offentliga makten, inte skulle tveka en sekund att strimla rapporteringen, förtroendevalda eller mig, om den inte var korrekt och trovärdig. Det vill säga raka motsatsen till propaganda. Syftet med VGRfokus är att helt enkelt lyfta fram allt det som Västra Götalandsregionen gör.

 

Gällande politik kan man i riktlinjerna läsa att VGRfokus rapportering ska vara saklig, opolitisk och neutral. När politik skildras ska det vara balanserat, de olika partierna ska få komma till tals i samma utsträckning. Detta är en ordning som demokratiskt sinnade personer normalt uppskattar. Den landstingskommunala sektorn omnämns ibland som det glömda politikområdet. Mer rapportering är bättre än mindre. Det visar inte minst spridning som VGRfokus nyheter har fått i traditionella medier.

 

VGR vill ha mer oberoende granskning av verksamheten och det är mediernas roll att granska. Detta är självklart och har varit tydligt kommunicerat från start, men det framgår inte riktigt av Medborgerlig Samlings inlägg.

 

Debattörerna tar också upp frågan om vikten av att VGR:s personal görs delaktig och det är just vad VGRfokus ägnar sig åt. Medarbetare som berättar är ett genomgående tema i många artiklar. 

VGRfokus vill beskriva våra verksamheter ur alla synvinklar, det som är bra och det som inte fungerar. Det gör VGR till en bättre organisation till gagn för invånarna.

 

Erik Lagersten

Kommunikationsdirektör Västra Götalandsregionen och ansvarig utgivare VGRfokus