Vi vill bygga 150 000 bostäder i Göteborg

Helene Odenjung (L), kommunalråd Göteborg.
Foto: Jan Wiriden / GT/EXPRESSEN
Ann Catrine Fogelgren (L), biträdande kommunalråd Göteborg.
Foto: Anna Sigvardsson / PRESSBILD
Axel Darvik (L), fullmäktigeledamot Göteborg.
Foto: Anna Sigvardsson / PRESSBILD
Liberalerna vill bygga 150 000 nya bostäder i Göteborg.
Foto: Anders Ylander / ANDERS YLANDER GT/EXPRESSEN

Vi vill bygga 150 000 nya bostäder i Göteborg, skriver Liberalerna inför kvällens fullmäktige.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Ikväll debatterar kommunfullmäktige Liberalernas förslag om att bygga 150 000 nya bostäder i Göteborg. Vårt förslag handlar om att få till ett kraftfullt ökat byggande som skapar stadskvaliteter och framtidstro. Om Göteborg ska vara möjligheternas stad behövs bostäder och ett stadsrum där människor trivs. Med dagens byggtakt riskerar Göteborg att bli en stad på dekis. 

Förslaget utgår från FN:s boende och bosättningsorgans (UN-HABITAT) principer för hållbara städer, som ska vara utgångspunkten för hur vi planerar staden. Det gäller infrastrukturens utformning, planering för service, täthet och en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och arbetsplatser.

Genom att bygga där infrastrukturen redan finns hålls kostnader för ny infrastruktur nere när vi förbättrar och bygger ihop existerande bostadsområden. Biskopsgården, Kortedala, Angered och Frölunda har god kollektivtrafik men är glest bebyggda. Med tätare bebyggelse får vi fler som rör sig i områdena och större underlag för butiker, företag, caféer och restauranger. Kommunala Framtiden, som är stor markägare i dessa områden, blir en viktig aktör för att i sin allmännyttiga roll producera bostäder som människor har råd att bo i. Det behövs även fler bostadsrätter så att de som vill kan äga sitt eget hem. Mindre detaljstyrning skulle ge möjlighet till innovation och variation. Genom att bygga ihop staden minskar segregationen. En tätare stad är en mer inkluderande och levande stad. 

Den redan antagna utbyggnadsplaneringen har viktiga principer som visar prioriterade områden att förtäta samt hur den framtida expansionen ska se ut. Problemet är att den inte möter dagens bostadsbehov. Under hela 2000-talet har det byggts för lite bostäder i Göteborg i relation till befolkningsökningen. Dessutom saknar planeringen mätbara mål. Förskolor, skolor och äldreboenden får inte glömmas bort. För få idéer leder till inflyttningsfest.

Vi har chansen att bygga samman Göteborg och pressa tillbaka bostadsbristen, vår tids allvarligaste sociala utmaning. Vi kan samtidigt utveckla och rätta till brister som finns i glesa bostadsområden så att de blir trygga och levande stadsdelar. Kommunen kan visa vägen genom allmännyttan men det krävs också samarbete. Detta måste göras tillsammans med privata bostadsföretag som delar ambitionen om bra och prisvärda bostäder. Om vi fortsätter på samma sätt som nu kommer klyftorna och trångboddheten öka och vi missar en historisk möjlighet att skapa en stad med sammanhållning och framtidstro. Göteborg måste kraftigt höja sina ambitioner! 


 Helene Odenjung  (L)

Kommunalråd

Ann Catrine Fogelgren (L)

Biträdande kommunalråd

 Axel Darvik (L)

Ledamot av kommunfullmäktige