Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Välkomnar dialog kring hur stadens kulturarv kan skonas

Omdebatterade Feskekörka i Göteborg. Foto: SHUTTERSTOCK
Filip Laurits, styrelsemedlem i föreningen FASAD i Göteborg. Foto: PRESSBILD
Kerstin Olsson, styrelsemedlem i föreningen FASAD i Göteborg. Foto: PRESSBILD
Frida Nerdal, styrelsemedlem i föreningen FASAD i Göteborg. Foto: PRIVAT

Vackra, brokiga och själfulla miljöer attraherar turister, inte bländverk i form av superarenor och dussinproducerade glasskrapor, skriver styrelsen för föreningen FASAD i Göteborg i en replik till kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Göteborgs gamla byggnadsmiljöer väcker starka känslor och stort engagemang hos stadens invånare. Det är tydligt att döma av det mottagande vi i Föreningen FASAD fått för våra upplysningskampanjer om bland annat Valhallabadet och Fjärde Långgatan 9 som båda står inför rivning. Vi förvånar oss därför inte heller över många göteborgares förhastade slutsatser om Feskekôrkas framtid. Vi har kommit att vänja oss vid hur kulturhistoriska värden ignoreras när de ställs mot kortsiktiga ekonomiska incitament.

FASAD är en ideell förening som arbetar för att bevara det som återstår av Göteborgs kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Vi präglas av pragmatism och tror att den nya staden kan byggas i samklang med ursprunglig bebyggelse genom att integrera historiska miljöer i nya byggprojekt.

 

Mot bakgrund av detta gläder vi oss över Axel Josefsons (M) engagemang för Göteborgs historiska miljöer som han ger uttryck för på GT Debatt. Utan gehör på politisk nivå har civilsamhället emellertid ingen makt att påverka faktiska skeenden. Det är tyvärr önsketänkande att vi ideella krafter skulle kunna vara en ”garant för att vi aldrig drabbas av någon mer rivningshysteri.”

 

Göteborg står inför omvälvande förändringar under det närmaste årtiondet i kölvattnet av flera parallella byggprojekt. Vi välkomnar en dialog kring hur stadens kulturarv kan skonas i denna exploateringsiver. Axel Josefson nämner området kring Järntorget som en plats vars historia blivit lättare att ta del av för människor. Men hur rimmar detta med stundande skövlingar i kvarteret Röda Bryggan och Barken? Kan Axel Josefson vara en garant för att kvarteret Redaren (i folkmun kallad ”Kinesiska Muren”) inte tvingas skatta åt förgängelsen i Skeppsbroprojektet?

 

Josefson resonerar vidare att Göteborg hade kunnat vara starkare som turiststad om dåtidens beslutsfattare tagit större hänsyn när staden utvecklades. Det är sant. Vackra, brokiga och själfulla miljöer attraherar turister, inte bländverk i form av superarenor och dussinproducerade glasskrapor. 

 

Men staden är i första hand till för dess invånare att trivas i. Bevara det gamla Göteborg som en del av vårt allas kulturarv. Låt sedan den nya arkitekturen vara nydanande och visa på en väg framåt, men samtidigt manifestera sin koppling till platsen och traditionen genom att plocka upp element från omgivande bebyggelse i en lyckad syntes.

 

Filip Laurits

Kerstin Olsson

Frida Nerdal

Styrelsen för Föreningen FASAD i Göteborg