Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Vi löser inte bostadsbristen med uppdrivna markpriser

Christina Heikel, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna Göteborg.
Foto: SOFIA SABEL
Ska vi klara bostadsförsörjningen måste markpriserna göra det möjligt att bygga de bostäder som behövs och kan efterfrågas, skriver Christina Heikel vid Fastighetsägarna Göteborg.
Foto: SHUTTERSTOCK

Göteborgs stad äger en stor del av den byggbara marken i kommunen. Markinnehavet ger goda förutsättningar att styra inriktningen på bostadsbyggandet.Att ta maximalt betalt för byggrätter, utan hänsyn till vad man får för pengarna, får konsekvenser för vilken stad vi bygger för framtiden, skriver Christina Heikel, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna Göteborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Byggandet av den långsiktigt hållbara staden får inte stå tillbaka för kortsiktiga vinster genom uppdrivna markpriser. Fastighetsägarna Göteborg eftersöker en bredare diskussion om vad som tillför ett värde för göteborgarna och hur vi löser bostadsbristen. 

Stadens byggbara mark är en fantastisk tillgång som ger möjligheten att bygga en hållbar stad där fler göteborgare kan bo och verka. I dag betraktas marken i stället som en ren inkomstkälla. Värden som kvalitet och innehåll får stå tillbaka. Samtidigt som bostadsbristen fördjupas. 

Göteborgs stad äger en stor del av den byggbara marken i kommunen. Markinnehavet gör att våra politiker har förutsättningar att driva en aktiv bostadspolitik och styra inriktningen på bostadsbyggandet. Detta i en situation där allt för många står utanför och har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Bostadsbristen gör att Göteborg tappar i konkurrenskraft och tappar skattebetalare.

Staden har stora utmaningar i att tillgodose göteborgarnas bostadsbehov. Det framgår tydligt i det bostadsförsörjningsprogram som kommunfullmäktige nu ska anta. Många kan inte efterfråga de bostäder de är i behov av till dagens priser och krav. Bostäderna är för få och det behöver byggas med såväl större precision som i rätt lägen, väsentligt mer och mycket snabbare.

Markkostnaden är en betydande del av byggkostnaden, och den ökar. Den driver i sin tur upp priset till bostadskonsumenterna. De låga volymerna i markanvisningarna skapar ett ytterligare tryck i pristävlingarna. Den senaste ”all time high” markförsäljningen ger staden tio nya bostadsrätter.   

Markpriser till högstbjudande ger för hyresrätter i nuläget uppåt 2 500 kronor i hyra per kvadratmeter. Det innebär en månadshyra på 14 500 kronor för en 3-rumslägenhet på 70 kvadratmeter. Det är inte en hyresnivå som uppmuntrar barnfamiljer att stanna i Göteborg, då boendekostnaden motsvarar ett normalt småhus i kranskommunerna.

Kommuner kan inte kringgå nationellt gällande hyressättningssystem men de kan påverka byggkostnaden som styr nyproduktionshyran genom markpriser och smart kravställande i byggprocesser. Politikerna måste hålla sig till löftet om inga kommunala särkrav i markanvisningarna. Sådana krav driver kostnader i bostadsbyggandet och medför en ineffektivitet i stadens resursanvändning, utan att kraven bidrar till varken ekologisk hållbarhet, stadsliv eller socioekonomisk inkludering.

Byggaktörerna kan tillsammans trygga tillgången på ett varierat utbud av bostäder för alla göteborgare. De ägda och hyrda boendeformerna bidrar tillsammans till den sammanhållna staden. Bostadsstiftelserna till exempel kan ges ett större bostadssocialt ansvar för resurssvaga grupper då de till skillnad från allmännyttan är fria från vinstkrav. 

Fastighetsägarna Göteborg eftersöker en bredare syn på vad som tillför ett värde för göteborgarna. Att ta maximalt betalt för byggrätter och utan hänsyn till vad man får för pengarna får konsekvenser för vilken stad vi bygger för framtiden. Vi är övertygade om att göteborgarna värderar kvalitet, innehåll, sammanhang och goda livsmiljöer. En långsiktigt hållbar stad framför kortsiktiga vinster.

Ska vi klara bostadsförsörjningen måste markpriserna göra det möjligt att bygga de bostäder som behövs och kan efterfrågas. Staden måste också marktilldela i mycket större volymer om vi ska ha en rimlig chans att nå de högt satta målen för bostadsbyggandet.   


Christina Heikel

Näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna Göteborg