Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Vi behöver varandra

Det finns ingen blankett för att söka gemenskap på julafton, skriver Elisabet Lann (KD) och Hampus Hagman (KD). Foto: SHUTTERSTOCK
Elisabet Lann (KD), kommunalråd i Göteborg. Foto: PRESSBILD
Hampus Hagman (KD), riksdagsledamot Göteborg. Foto: PRESSBILD

Ett mål med den svenska välfärden har varit att värna individens självständighet och oberoende. Det har gjort Sverige starkt. Göteborg behöver ett starkt civilsamhälle och ett gemenskapsperspektiv i politiken. Det kommer Kristdemokraterna att stå upp för, skriver kommunalrådet Elisabet Lann och riksdagsledamoten Hampus Hagman.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Detta äldreboende har ramavtal med Göteborgs stad och blir ett alternativ när det inte finns tillgängliga lägenheter i övriga äldreboenden.” 

 

Så beskriver stadens hemsida det populära Vasahemmet som drivs av Betlehemskyrkan. Beskrivningen är talande för en historiskt bedrövlig inställning till de välfärdsaktörer som inte verkar under kommunens egen flagg.

 

Den svenska välfärden har historiskt utgjorts av kraftfulla reformer som riktats till breda grupper i syfte att skapa ett robust grundskydd och en trygghet för alla. 

 

Sverige var exempelvis först i världen med att 1913 införa en allmän pensionsförsäkring – som i och för sig bara gällde just män. Folkpensionen infördes 1948. Det var samma år som vi övergav ett behovsprövat barnbidrag för det allmänna. Och för 45 år sedan gavs föräldrar rätt till sex månaders betald föräldraledighet.

 

Ett mål med den svenska välfärden har varit att värna individens självständighet och oberoende. Så har ojämlika maktförhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare, familj och den enskilde kunnat utjämnas. Det starka och generösa offentliga Sverige har gjort svensken oberoende. Och ensam.

 

Svenskarna är kanske världens ensammaste folk. Vi toppar listan på andel singelhushåll och antalet besökare på begravningar har halverats på 25 år. Var tionde begravning i Stockholm är en så kallad ”direktare”, ett nyord som innebär att den avlidne förs direkt från sjukhus till krematorium för att därefter spridas eller begravas utan att anhöriga är med. Effektivt, men ensamt.

 

Enligt Anders Hansen, överläkare i psykiatri, ökar ensamhet risken att dö i förtid med 25 procent och är lika farligt som att röka ett paket cigaretter om dagen. Kroppen tar skada av ensamhet, vars kostnad uppskattas till 13 miljarder kronor om året i ökade vård- och omsorgskostnader. 

 

Det finns ingen blankett för att söka gemenskap på julafton. Ingen kommunal funktion som tröstar den som förlorat sin livspartner. Ingen myndighet som kan berätta vad som händer efter döden. Samhället är vi. Som enskilda medmänniskor, i spontana, familjära eller organiserade gemenskaper ser vi och bekräftar varandra. När vi simmar, sjunger eller släktforskar tillsammans bygger vi tillit och stärker demokratin. Det offentliga ska inte, kan inte och kommer aldrig att kunna ersätta det som civilsamhället gör för det som är vårt gemensamma.

 

När det handlar om att uppmuntra till givande sticker Sverige ut i negativ bemärkelse. De flesta europeiska länder har olika lösningar som främjar givande. Den första juli återinfördes, på KD:s initiativ, avdragsrätten för gåvor. En liten åtgärd som medför stort värde.

 

Göteborg har ett uthålligt civilsamhälle. Bräcke Diakoni, Göteborgs Stadsmission och Räddningsmissionen såg och mötte människors nöd långt innan dagens socialtjänst inrättades. De är seriösa och professionella välfärdsbyggare som är oumbärliga i arbetet med att minska utsatthet och bidra till sammanhållning. Hos idéburna aktörer kan offentligt finansierad välfärd utföras med förstärkning av engagemang och frivilliginsatser som skapar viktiga mervärden.

 

Stadens föreningar erbjuder gemenskap och verksamhet som på daglig basis främjar hälsa och själslig tillväxt. Ändå har kommunens alltför rigida riktlinjer för föreningsbidrag lämnat flera församlingars scoutverksamheter i socioekonomiskt utsatta områden utan stöd. Efter en översyn av riktlinjerna är nu alliansen, V och Mp eniga om ett förslag som inte diskvalificerar en scoutförening som avslutar en aktivitet med en liten bön. 

 

Den svenska välfärden har bidragit till att göra vårt land till ett av världens bästa att födas och växa upp i. Men individens oberoende som överordnat mål riskerar att fördjupa gapen mellan både generationer och bostadsområden. När vi slipper ta emot eller ge stöd – medmänniskor emellan – försvagas förmågan att klara livets normala svängningar. När vi inte måste mötas och se våra medmänniskors behov förtvinar den mänskliga längtan att få sträcka ut eller ta emot en hand. Göteborg behöver ett starkt civilsamhälle och ett gemenskapsperspektiv i politiken. Det kommer Kristdemokraterna fortsätta att värna.

 

Elisabet Lann (KD)

Kommunalråd i Göteborg

 

Hampus Hagman (KD)

Riksdagsledamot Göteborg