Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Vi är trötta på att tystas inom HGF

NOG NU. Vi och många andra kvinnor i föreningsstyrelserna blir ständigt angripna med hot och anklagelser, skriver sex stycken nuvarande eller före detta ordföranden i västsvenska Hyresgästföreningar.
Foto: SHUTTERSTOCK
Marie Nordin, ordförande HGF Mölndal.
Foto: PRIVAT
Helene Calner, ordförande HGF Frölunda Göteborg.
Foto: PRIVAT
Pamela Möller-Ajani, ordförande HGF Norra Göteborg.
Foto: PRIVAT
Christina Abrahamsson, fd ordförande HGF Centrum Göteborg.
Foto: PRIVAT
Maria Sjöholm, tf ordförande HGF Östra Göteborg.
Foto: PRIVAT
Pia Leppäniemi, tf Ordförande HGF Angered Göteborg.
Foto: PRIVAT
1 / 7

Tyvärr är priset för att kunna arbeta ideellt inom Hyresgästföreningen att godta något vi upplever som ett sektliknande skräckvälde. Vi är mer än bara kaffekokerskor. Hyresgästföreningen är en organisation som är på väg att implodera, skriver sex stycken nuvarande och före detta ordföranden i olika västsvenska Hyresgästföreningar.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Vi är förtroendevalda kvinnor och ordföranden i sex av de största föreningarna i Hyresgästföreningen region västra Sverige. Vårt engagemang är ideellt och vår viktigaste uppgift är att starta nya lokalföreningar och stötta befintliga i det viktiga arbete de utför i sitt bostadsområde. De bostadspolitiska frågorna är ytterligare ett åtagande som vi tar på största allvar.   

Våra förväntningar som föreningsaktiva inom organisationen är endast att bli bemötta utifrån den värdegrund vi alla tagit oss an som förtroendevalda. 

Tyvärr är priset för att kunna arbeta ideellt inom Hyresgästföreningen att godta något vi upplever som ett sektliknande skräckvälde, utan rättigheter som är självklara i övriga samhället. I dag ser vi en förening och en organisation som är på väg att implodera. 

Därför känner vi oss tyvärr nödgade att offentligt ta avstånd från hur vi behandlas inom Hyresgästföreningen. 

Vi och många andra kvinnor i föreningsstyrelserna blir ständigt angripna med hot och anklagelser. Vi kallas till förhör i regionstyrelsen eller i riksförbundet, men får aldrig klart för oss vad vi anklagas för, inga underhandsbesked eller skriftliga beslut trots årslånga utredningar. Anklagelserna är ospecificerade, exemplifieras inte, presenteras aldrig skriftligt och är även anonyma. 

Det som torde falla inom ramen för mellanmänskliga konflikter i en grupp utreds och bedöms av förtroendevalda som saknar legitimation i ämnet och kan därmed ge utrymme för godtycke. 

Vi nekas skriva debattartiklar om marknadshyra, regionstyrelsen nekar oss att använda medel till att kommunicera ut bostadsfrågor i medier och vi ifrågasätts när vi skapar forum med intressanta och sakkunniga företrädare för bostadsfrågor trots att det är en stadgebunden uppgift för föreningarna. 

Vi påvisar välunderbyggda fakta och sakinnehåll, men vi möts med tystnad, nya påhopp och grundlösa anklagelser vilket är härskartekniker mot kvinnor av den typ som lyftes fram i #metoo-rörelsen.

Om man vill ha kvar kvinnor som företrädare i Hyresgästföreningen bör vi tillåtas höja våra röster för allas rätt till en bostad med rimlig hyra och inte enbart accepteras när vi är ”kaffekokerskor och researrangörer”. 

Tyvärr använder förtroendevalda män i riksförbundet och i region västra Sverige sina positioner till att obstruera och angripa oss när vi försöker att efter bästa förmåga leva upp till förtroendet att företräda medlemmarnas önskan att alla ska få chansen till en bostad med rimlig hyra. 

Riksförbundet tar ifrån oss vår stadgebundna beslutsrätt vilket skall leda till att kväsa vår kreativitet och vårt engagemang. Makt innebär ansvar för andra människor och vi undrar om Hyresgästföreningens högsta organ har förstått det. Vi har tröttnat på att bevittna detta och vara tysta för att skydda detta beteende. 

Vi tror att människor som försöker förstå varandra och söker samarbete kan skapa något bättre tillsammans. 

Hyresgästföreningens arbete är alldeles för viktigt för att det ska ägnas tid åt interna missförhållanden, men det är först när detta kan redas ut som vårt arbete för medlemmarna kan komma till sin fulla rätt.


Marie Nordin

Ordförande HGF Mölndal 


Helene Calner 

Ordförande HGF Frölunda Göteborg 


Pamela Möller-Ajani

Ordförande HGF Norra Göteborg


Christina Abrahamsson

Fd Ordförande HGF Centrum Göteborg


Maria Sjöholm

Tf Ordförande HGF Östra Göteborg


Pia Leppäniemi

Tf Ordförande HGF Angered Göteborg