Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

VGR måste ta bättre hand om sjukvårdspersonalen

Heikki Klaavuniemi (SD), regionråd i opposition i Västra Götalandsregionen.Foto: PETER WAHLSTRÖM/VGR

I Region Västmanland har man infört ett system vid namn veckoslutstjänstgöring, som även Västra Götalandsregionen borde kika på, skriver regionrådet Heikki Klaavuniemi (SD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Det har alltför länge pågått en trend i regionen som satt djupa spår i tillgängligheten och personalens upplevda arbetsmiljö. Regionstyrelsen valde 2019-04-23 att ge sjukhusstyrelserna i uppdrag att fastställa nya måltal för nettoårsarbetare i syfte att bidra till att sjukhusen når en ekonomi i balans. 

 

Sverigedemokraterna yrkade på att tillgängligheten inte fick hotas av de nya måltalen, men vi blev bryskt nedröstade. Givetvis reserverade vi oss mot detta beslut, men helt uppenbart anser den grönblå minoritetsledningen att tillgänglighet är mindre viktigt än ekonomi i balans. Alla sjukhus har hörsammat uppdraget, alla sjukhus har målmedvetet hyvlat på personalstyrkan jämfört med 2018, pensionsavgångar ersätts inte och när vakanser uppstår ersätts inte heller dessa.

 

Effekten av en sådan politik blir att man gör sig beroende av dyra bemanningsföretag, även om man säger sig vilja hålla nere även de kostnaderna.  

 

Samma politik råder för 2020, men nu måste en sådan kontraproduktiv politik få sitt slut innan vi fullständigt raserar personalens arbetsmiljö och omöjliggör en acceptabel tillgänglighet till vård.  

 

I Region Västmanland har man infört en modell som kallas veckoslutstjänstgöring, vilket har minskat sjukvårdens kostnader för övertid och behovet av bemanningssköteskor i regionen. Personalen arbetar endast helger, men uppbär ändå heltidslön.

 

Vi anser modellen vara tillräckligt intressant för att föreslå en utredning och att eventuellt implementera en liknande modell i Västra Götalandsregionen, detta i syfte att bättre utnyttja befintliga personalresurser, möjliggöra ett mindre beroende av bemanningsföretag, minska antalet övertidstimmar samt påverka sjukfrånvaron positivt.

 

Information från Region Västmanland gör nämligen gällande att övertiden under 2019 totalt för förvaltningen minskade med 14 procent, samtidigt som antalet inhyrda sjukskötersketimmar minskade med 15  procentutöver att även sjukfrånvaron minskade. Dessutom har man kunnat notera hög tillfredsställelse och motivation hos berörd personal.

 

Med delvis detta som underlag valde Region Västmanland att i november 2019 breddinföra modellen och har i dag totalt 58 medarbetare som innehar veckoslutstjänst. Detta är ett led i deras medvetna, långsiktiga satsning på god arbetsmiljö i kombination med säkerställande av kontinuitet och kompetensförsörjning.

 

Modellen vi vill utreda i Västra Götalandsregionen handlar om att personal som har veckosluttjänstgöring arbetar 24 timmar från fredag till söndag. Region Västmanland har utfört en grundlig bemanningsrevision, vilken visat att de har personalbrist på helger och ett visst överskott av personal på vardagar. 

 

Överskottet på vardagen använder de till att omvandla befintliga tjänster till veckoslutstjänster under några veckor. Det är helt frivilligt att utföra veckoslutstjänst. Verksamheten får endast använda ett visst antal tilldelade veckosluttjänster, mest förekommande är 1-2 tjänster per avdelning. 

 

Vissa verksamheter är inte dimensionerade för veckoslutstjänst och har därför inte blivit beviljade dessa tjänster. De får inte heller användas för att minska helgturer för övriga anställda, utan enbart för att täcka vakanta helgpass. Alternativet hade varit att ta in hyrpersonal, extrapersonal eller övertidstimmar på helger. Veckoslutstjänsterna skapar därmed inte brist i veckan utan en bra bemanningsnivå såväl i veckan som på helgen. Det gör ju också att deras medarbetare i större utsträckning får sin återhämtning eftersom de inte behöver ta extrapass, vilket ger en mycket positiv arbetsmiljöeffekt.

 

Nej, ett införande av veckoslutstjänstgöring löser naturligtvis inte alla arbetsmiljö- och tillgänglighetsproblem, men är ett tydligt, konkret steg för ett säkerställande av kontinuitet och kompetensförsörjning.

 

Heikki Klaavuniemi (SD)

Regionråd i opposition i Västra Götalandsregionen