Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Vet VGR:s anställda att S nallar på pensionspengar?

Jonas Andersson (L), Kristina Jonäng (C), Johnny Magnusson (M), Ulrika Frick (MP) och Conny Brännberg (KD).Foto: GRÖNBLÅ SAMVERKAN
Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen.Foto: CATHARINA FYRBERG
Kristina Jonäng (C), regionråd i Västra Götalandsregionen.Foto: PRESSBILD
Conny Brännberg (KD), regionråd i Västra Götalandsregionen.Foto: THOMAS HARRYSSON / VGR
Jonas Andersson (L), regionråd i Västra Götalandsregionen.Foto: PETER WAHLSTRÖM / PRESSBILD
Ulrika Frick (MP), regionråd i Västra Götalandsregionen.Foto: PRESSBILD

GrönBlå Samverkans budget innehåller åtgärder för att minska vårdskulden, skriver alliansen och Miljöpartiet i en replik till Socialdemokraterna. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. GrönBlå Samverkan satsar för att minska det uppdämda vårdbehovet och hantera effekterna av covid-19. Dessutom ska vi leda en utveckling tillsammans med kommuner, näringsliv och lärosäten där Västsverige långsiktigt stärker konkurrenskraften genom klimatomställning och förbättrad kompetensförsörjning. GrönBlå Samverkans budget innehåller åtgärder för att minska vårdskulden och omhänderta de negativa effekterna av den pandemi som har drabbat oss i år.

Covid-19 har inneburit påfrestningar på stora delar av Västra Götalandsregionens verksamheter, men förmågan till omställning har varit fenomenal. Stora resurser har avsatts för att möta patienter som insjuknat i covid-19 och andra behov har därmed fått stå tillbaka. Väntetiderna och vårdköerna har förlängts och betydligt fler står i dag i kö för vård och behandling än före pandemin.

Denna puckel av uppskjuten vård beräknas i Västra Götaland till 13 000 operationer och 10 000 besök. I vår budget för 2021, som antogs i juni, slogs fast att alla invånare ska få både den akuta och planerade vård de behöver i rätt tid. GrönBlå Samverkan avsatte då 400 miljoner kronor för detta. Nu satsar vi ytterligare 670 miljoner kronor för att möta vårdbehovet.

För att ge ordinarie verksamhet möjlighet till återhämtning behöver huvuddelen av satsningen bedrivas utanför ordinarie verksamhet. Därför mjukar vi upp begränsande regler kring bisysslor och övertid samt ser över de strama karensregler som försvårar för den egna personalen att arbeta inom ramen för en vårdupphandling. Alla aktörer ska kunna delta och bidra i arbetet. Vi startar detta arbete redan nu i november 2020. Vi är fast beslutna att skapa goda förutsättningar för att beta av vårdbehoven i Västra Götaland. 

Medan GrönBlå Samverkans fokus är på det uppdämda vårdbehovet, fokuserar Socialdemokraterna i VGR på kreativa lösningar på GT Debatt för att få fram mer pengar att spendera. Och detta trots de stora statsbidrag som Västra Götalandsregionen redan har fått. S-politikerna drar sig inte för att föreslå att ta hundra miljoner kronor av de pengar som regionen ska använda till vårdpersonalens framtida pensioner. De drar sig inte heller för att mitt i en kristid orsakad av en pandemi lägga en plan med stora ekonomiska underskott i regionen de kommande åren. Någon reserv för en eventuell fortsatt pandemis effekter eller risk för minskade skatteintäkter tycks de inte anse behövas. Det är oansvarig politik i det krisläge som vi befinner oss i. Precis som Socialdemokraterna skriver så gör det skillnad vem som styr.

 

Johnny Magnusson (M)

Kristina Jonäng (C)

Conny Brännberg (KD)

Jonas Andersson (L)

Ulrika Frick (MP)