Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Västtrafik måste utvecklas till den nya verkligheten

Ulrika Frick (MP), ordförande kollektivtrafiknämnden Västra Götaland.
Foto: PETER WAHLSTRÖM
Peter Hermansson (M), ordförande Västtrafik.
Foto: Eddie Löthman / Västtrafik

Västra Götalandsregionens GrönBlå ledning har inte sänkt och har heller inga planer på att sänka, miljö- och klimatmålen, skriver Ulrika Frick (MP) och Peter Hermansson (M) i en replik till Vänsterpartiet i VGR.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. För det första: Västra Götalandsregionens GrönBlå ledning har inte sänkt och har heller inga planer på att sänka, miljö- och klimatmålen. Att nå klimat- och miljömålen gör vi inte genom att köra runt med tomma bussar och slösa våra invånares skattepengar. Det gör vi genom att ställa om de resor vi gör.

För det andra: VGR har täckt upp för de förlorade intäkterna för att kunna fullfölja våra åtagande trots att vi i dag står inför ett halverat resande. Västtrafik har gjort sitt yttersta för att begränsa trängsel och därmed smittspridning, och har trots enorma intäktsförluster fortsatt köra fullt ut. 

För det tredje: Det är bra att resandet i kollektivtrafiken har minskat. Det innebär att våra medmänniskor gör sitt bästa för att dra sitt strå till säcken för att minska smittspridningen i samhället. 

Att våra resandemönster har förändrats under pandemin är, delvis från ett klimatperspektiv, något positivt. Många möten kommer förmodligen även i framtiden fortsätta att delvis hållas på distans. 

I en nyligen publicerad rapport från Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, ”Omstart för kollektivtrafiken”, tar forskare upp olika perspektiv och möjligheter kring en värld efter pandemin. Ingen av oss vet hur vår vardag kommer att se ut när den akuta coronakrisen är över.

Men som rapporten lyfter fram behöver vi politiker kanske sluta utgå ifrån antagandet att våra invånares resvanor är stabila. 

Ett hållbart resande är inte per definition likställt med kollektivtrafik. Under det senaste året har en avsevärd del av kollektivtrafikresandet ersatts med gång och cykel. 

I vårt fortsatta arbete med revideringen av Trafikförsörjningsprogrammet och omstarten för kollektivtrafiken behöver vi öppna upp för en ny dialog med våra invånare i Västra Götaland och fråga oss och varandra: vad tar vi fasta på? Hur vill vi leva? Vilka positiva effekter ser vi kring möjligheterna att jobba hemifrån i större utsträckning än innan, för oss som har möjlighet till det? 

Samtidigt är det vår roll som politiker att fortsätta vårt prioriterade arbete med att knyta samman regionen och ge jämlika förutsättningar.

Vi ser det som vår uppgift att leverera ett bra utbud, anpassat efter vad våra invånare behöver. Samtidigt måste vi förhålla oss till verkligheten, och den verkligheten har inte obegränsade resurser. Särskilt inte just nu. Därför behöver vi se över flexibiliteten både för resor men även prisutbudet. Vi behöver titta på så kallade peaktider och hur en satsning på en kombinerad mobilitet skulle kunna se ut här hos oss. Vi behöver utveckla kollektivtrafiken till den nya verklighet vi står inför.

På det sätt vår värld förändrats under det senaste året innebär inte vindskyddsliknelsen att målsättningen för ett hållbart resande behöver minska, lika lite som att byggandet av väderkvarnar skulle tillföra någon faktiskt nytta för våra invånare. 


Ulrika Frick (MP)

Ordförande kollektivtrafiknämnden Västra Götaland


Peter Hermansson (M)

Ordförande Västtrafik