Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Västsveriges lågkonjunktur måste inte bli långvarig

Jörgen Warborn (M), EU-parlamentariker från Västsverige.
Foto: JOHAN NILSSON/TT

Lågkonjunkturen måste inte bli långvarig, men den kommer inte gå över av sig själv, skriver EU-parlamentarikern Jörgen Warborn (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Göteborgsregionen befinner sig nu officiellt i lågkonjunktur. Business Region Göteborg presenterade i måndags nedslående siffror över ekonomin i Västsveriges ekonomiska motor. Arbetslösheten stiger kraftigt, permitteringarna slår alla rekord och den ekonomiska bottennivån från förra finanskrisen är passerad med marginal. Det är inte bara den tunga exportindustrin som drabbas av vikande efterfrågan på den globala marknaden, utan även tiotusentals småföretag. En nylig undersökning gör gällande att uppemot hälften av småföretagen har svårt att klara sig igenom juni månad.


Samtidigt som läget är mycket besvärande för näringslivet i Göteborgsregionen, är det viktigt att veta att läget på inget sätt är ödesbestämt eller måste bli långvarigt. Vi har själva makten att vända utvecklingen i en bättre riktning. Sveriges utgångsläge, med i grunden starka offentliga finanser, ger oss helt andra muskler att ta oss an problemen än många andra länder. Vi både kan och måste vidta åtgärder för att se till att lågkonjunkturen som nu är här inte biter sig fast.


De krispaket som presenterats de senaste veckorna är i allt väsentligt bra och har varit helt nödvändiga för att undvika en hotande massutslagning av företag som i grunden är livskraftiga. Vi moderater har drivit regeringen framför oss och säkerställt att stödpaketen till svenska företag genomförts och växlats upp. Det har räddat många företag och ännu fler svenska jobb. Nu är det bråttom att komma vidare med nästa steg i arbetet för att trygga svensk ekonomi: Att öka företagens långsiktiga konkurrenskraft.


Västsveriges välstånd byggs till största del av framgångsrika exportföretag. Till dem kan vi räkna jättar som Volvo, SCA och SKF, men också tusentals små och medelstora företag som säljer varor och tjänster för den globala marknaden. Småföretagen är särskilt känsliga i den nedgång vi just nu genomlever, och deras villkor behöver därför få särskilt hög prioritet i det politiska reformarbete som nu måste genomföras på alla nivåer.


På EU-nivå behöver man snabbt ta fram en plan för att kraftigt minska de administrativa bördorna för småföretagen, med ett ambitiöst mål för hur stor minskningen ska bli och vilka praktiska åtgärder som måste vidtas för att nå dit. På hemmaplan måste regeringen och kommunerna ta fasta på de berättelser som i stort sett varje småföretagare kan ge om en alltför tungrodd svensk byråkrati – och självklart agera för att minska dessa bördor avsevärt.


Regeringen måste också växla upp satsningarna på långsiktigt konkurrenskraftsbyggande för människor och näringsliv. Det borde innefatta stöd till omskolning och utbildning för de som blir av med jobbet och investeringar i forskning och utveckling som kan generera framtidens västsvenska exportsuccéer. Samtidigt behöver spaden sättas i backen för nya vägar och järnvägar, ny IT-infrastruktur och bättre förbindelser till våra europeiska exportmarknader. Den långsiktiga effekten av detta skulle bli en större svensk konkurrenskraft, fler jobb och mer välstånd – och att Västsveriges ekonomiska återhämtning påskyndas.


Beslutsfattare på alla nivåer bär nu ett stort ansvar för att vidta de åtgärder som krävs, eller i framtiden tvingas förklara varför man inte agerade medan tid fanns och stilla såg på när tusentals jobb och företag gick förlorade. Lågkonjunkturen måste inte bli långvarig, men den kommer inte gå över av sig själv. Jag och Moderaterna kommer göra allt vad vi kan för att få fart på svensk ekonomi igen – och för att gjuta mod i Västsveriges företagare.


Jörgen Warborn (M)

EU-parlamentariker från Västsverige