Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Västsverige riskerar bromsa in utan transportbranschen

Caj Luoma, chef för utbildning och kompetensförsörjning, Transportföretagen. Foto: PRESSBILD

Inom ett halvår behöver det anställas över 700 nya lastbilsförare i VG-regionen. Utan långsiktiga lösningar där näringsliv och politik samverkar förvärras personalbristen. Vi ser gärna att elever kan ta CSN-lån även för att ta C och D-körkort, skriver Caj Luoma vid Transportföretagen som menar att körkort är en inkörsport till arbetsmarknaden.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Till följd av utebliven rekrytering kan scenariot med 40 000 förlorade jobb till 2030 bli verklighet om relevanta politiska satsningar inte görs för att möta branschens rekryteringsbehov. Det handlar om att lönsamheten i transportbranschen kommer att gå ner, vilket i sin tur påverkar hela näringslivet. Dessa slutsatser presenteras i rapporten ”Transportnäringen och jobben i Västra Götalands län – en framtidsspaning” som vi har låtit ta fram med hjälp av HUI Research. 

 

Bristen på kompetens blir därmed en ödesfråga för Västra Götalandsregionen. I länet kommer det bara inom en sexmånadersperiod att behöva anställas 720 lastbilsförare. Inom motorbranschen – det vill säga till fordonsverkstäderna – är behovet 780 personer inom tre år och till bussföraryrket efterfrågas 480 personer för 2017-2018. 

 

Tyvärr är det först då transporterna står still som vi påminns om betydelsen av transporter. För att detta inte ska ske behöver en rad åtgärder vidtas. Till att börja med behöver orsakerna till branschens stora rekryteringsbehov ringas in. 

 

Delvis handlar det om stora pensionsavgångar, men det handlar även om att allt färre unga har körkort och framför allt beror det även på minskat elevantal på branschens gymnasieutbildning, fordons- och transportprogrammet. Dessutom bidrar även det faktum att behovet av transporter växer – vi blir fler och för att möta ökande efterfrågan på transporttjänster måste fler transporter anlitas.

 

Glädjande visar statistik från Skolverket att intresset för branschens gymnasiala utbildningar ökar för första gången på tio år. Men vi kan inte luta oss tillbaka. Utbildningskvaliteten måste stärkas och fler insatser som ger relevant kompetensutveckling för yrkeslärare liksom tillgång till utrustning som motsvarar teknikutvecklingen i branschen behövs. Här krävs en aktiv samverkan mellan bransch, skola och beslutsfattare, både på nationell nivå men framför allt även regionalt i Västra Götaland.

 

Frågan om kompetensförsörjning har under senare tid lyfts till högsta politiska nivå vilket innebär att regeringen under hösten har kommit med flera bra förslag som bland annat innebär att man kommer att satsa på fler platser inom vuxenutbildningen.   

 

Men vi behöver fler initiativ! Vi välkomnar visserligen möjligheten till CSN-lån för körkortsutbildning. Men tyvärr gäller regeringens förslag bara för B-körkort, vi hade gärna sett att det inkluderat även behörigheterna C och D. Vi vill att man integrerar körkortsutbildning för elever i gymnasieskolan, då körkort inte bara är en inträdesbiljett till transportbranschens yrken utan även till arbetsmarknaden i stort. Med ett körkort i handen öppnas möjligheten till nya yrken vilket därmed även minskar risken för att bli arbetslös. 

 

Vi är också övertygade om att kompetensförsörjningsarbetet måste ha tillräckliga resurser. Vi ser i dag att goda initiativ inte startas eller utvecklas i linje med sin potential. Anledningen är alltför ofta att det saknas personal som operativt kan ta ansvar för kompetensförsörjningsarbetet på regional och lokal nivå. I dag är dialogen mellan skola, transportnäringen och politik beroende av eldsjälar eller lärare som – efter förmåga givet förutsättningarna – försöker klara av ytterligare en arbetsuppgift. Transportnäringens kompetensförsörjning är beroende av en fungerande samverkan mellan skola och företag. För att åstadkomma det måste större offentliga satsningar genomföras. Sådana regionala stödstrukturer skulle definitivt bidra till att öka kvaliteten i utbildningssystemet och därmed ge en mycket god avkastning på satsade skattemedel.  

 

Transporterna i Västra Götalandsregionen är en förutsättning för det lokala näringslivet att kunna växa och utvecklas. Utebliven rekrytering skulle innebära mycket omfattande konsekvenser för regionen. Vi vill därför påminna om transporternas betydelse och om det långsiktiga arbete som branschens kompetensförsörjning fordrar. Transportnäringen är en framtidsbransch. Vi finns tillgängliga för en dialog om hur vi tillsammans kan stärka utbildningssystemet och skapa förutsättningar för att allt fler får dra fördel av alla utvecklande och spännande karriärvägar som företagen i transportnäringen erbjuder.

 

Caj Luoma

Chef för utbildning och kompetensförsörjning, Transportföretagen