Västsverige gynnas av CETA-avtalet

Ann Linde (S), EU- och handelsminister.
Foto: KRISTIAN POHL
Mattias Jonsson (S), riksdagsledamot från Göteborg.
Foto: LENA DAHLSTRÖM

Dagens export till Kanada gör att cirka 21 000 svenskar i dag har ett jobb att gå till. Västsvenska företag står för cirka en femtedel av Sveriges export till Kanada. CETA-avtalet ökar hållbarheten och stärker Sverige, skriver riksdagsledamoten Mattias Jonsson (S) och EU- och handelsminister Ann Linde (S). 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I dag lägger regeringen fram en proposition till riksdagen om EU:s frihandelsavtal med Kanada, det så kallade CETA-avtalet. Det är ett ambitiöst avtal som kommer bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i Sverige, genom att svenska företag kommer att få lättare att exportera till och att konkurrera på den kanadensiska marknaden. CETA kommer vid en politiskt viktig tidpunkt för att stärka relationen och frihandeln mellan två av de mest progressiva regionerna i världsekonomin.


CETA (EU-Canada Comprehensive and Economic Trade Agreement) är det mest ambitiösa och moderna handelsavtal som såväl EU som Kanada har slutit. Delar av avtalet har redan börjat gälla och med hela avtalet på plats försvinner 99 procent av tullarna på varor som exporteras till Kanada. Svenska företag kommer att kunna delta i offentliga upphandlingar på alla nivåer i Kanada. Dessutom kommer EU och Kanada att få enklare att acceptera varandras standarder. Detta kommer att berika svensk exportindustri, och särskilt våra små och medelstora företag som i dag inte har samma ekonomiska och juridiska resurser som de större företagen har för att komma runt många av dagens handelshinder.


CETA bidrar till att hela Sverige kan växa då företag med export till Kanada finns i hela landet. Men det är särskilt viktigt för Västsverige. I Västra Götaland finns det ungefär 500 företag som exporterar till Kanada, vilka svarar för nästan en femtedel av Sveriges totala export till Kanada. Under 2016 ökade exporten från Västra Götaland till Kanada med drygt 64 procent vilket motsvarar nästan en miljard kronor. Totalt ökade Västra Götaland sin export med fyra procent motsvarande 10 miljarder kronor förra året. Det går snabbt att konstatera att Västra Götaland var hela Sveriges exportlok förra året. Låt oss nu bygga vidare på fjolårets positiva utveckling och dra nytta av västsvenska näringslivsintressen på den kanadensiska marknaden genom CETA.


Förhandlingarna kring CETA-avtalet inleddes i maj 2009 och undertecknades vid EU-Kanada toppmötet i oktober 2016. CETA-avtalet godkändes av Europaparlamentet i februari och började tillämpas provisoriskt den 21 september 2017. Genom regeringens proposition får riksdagen ta ställning till hela avtalet inklusive de delar av CETA som kräver nationellt godkännande. Det rör sig till exempel om tvistlösning mellan stat och investerare.


Allt fler kritiska röster höjs runt om i världen mot frihandel som en del av globaliseringen. Just därför är det viktigt att vi ingår progressiva handelsavtal. Lösningen är kort sagt den svenska modellen, att vara en del av utvecklingen och att erbjuda ett starkt socialt skyddsnät, strikta miljöregler och en aktiv arbetsmarknadspolitik. CETA hindrar inte på något sätt möjligheten att fatta demokratiska beslut, eller möjligheten att föra en ambitiös klimat- eller miljöpolitik. Avtalet innebär inte försämrade möjligheter att skydda liv och hälsa. Tvärtom. Inte heller ändrar avtalet arbetstagares rättigheter rörande kollektivavtal. Den svenska modellen med kollektivavtal och rätt att vidta stridsåtgärder förtydligas.


Socialdemokraterna driver på för en mer öppen, fri och rättvis handel. Sverige är beroende av breda handelslösningar och god tillgång till utländska marknader. Dagens export till Kanada gör att cirka 21 000 svenskar i dag har ett jobb att gå till. Men en lika viktig aspekt för oss är att handelspolitiken ska stå upp för arbetstagares rättigheter, människors hälsa, våra demokratiska värderingar och vår miljö. En central komponent av CETA är ett ökat samarbete inom hållbarhersområdet. Genom CETA sätter vi tillsammans upp höga standarder på två stora marknader som andra länder nu måste förhålla sig till. Nu ser vi fram emot att CETA-avtalet får ett brett stöd i riksdagen och att fler inser att den svenska modellen med utveckling och trygghet är vägen framåt.


Ann Linde (S)

EU- och handelsminister


Mattias Jonsson (S)

Riksdagsledamot från Göteborg