Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Västsvenskarna vill äga och köra bil

Thomas Lindskog, ordförande för Kungliga Automobil Klubben Västra. Foto: PRESSBILD
Anders Ydstedt, ordförande i KAK:s Expertråd. Foto: PRESSBILD

Västsvenska kommuner har inte råd att göra misstaget att utifrån feltänkta utopier planera bort den privata bilismen. Den frihet som bilen medför är svårslagen, skriver Thomas Lindskog och Anders Ydstedt vid Kungliga Automobilklubben.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Befolkningen i Västra Götaland växer. Fram till 2030 väntas vi bli 1,9 miljoner människor, vilket är en ökning med 270 000 invånare. För att regionen ska lyckas att utnyttja alla möjligheter som detta innebär krävs att vi knyter samman dess olika delar genom en väl utbyggd och fungerande infrastruktur. Framtiden kommer att ställa krav på mer av allt resande och fler transporter.

 

I Sverige görs hela 13 miljoner resor varje dag. Åtta av tio sker med bil och hela nio av tio med vägtrafik. Alla trafikslag behövs och fyller olika behov i människors vardag. Men faktum är att bilen och väginfrastrukturen är grunden för mobiliteten, särskilt i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Enligt uppgifter från Trafikverket har pendlingen till och från Göteborg ökat med drygt 180 procent sedan 1970 från 160 000 fordon per dygn, till cirka 450 000 i dagsläget. De allra flesta pendlingsresorna sker med bil, visar en rapport från myndigheten Trafikanalys.

 

I Västra Götaland såldes 2016 över 70 786 bilar. Trots att bilen är en stor investering och dyr att äga väljer människor uppenbarligen att prioritera detta. Egentligen är det inte svårt att förstå varför. Bilen ger möjligheter att resa bekvämt från den plats man befinner sig till den plats man ska, på de tider som passar, med det sällskap man önskar. Den frihet som bilen innebär är svårslagen.

 

Samtidigt gör effektivare motorer och drivlinor, nya bränslen, lättare fordon och hybrider samt ren eldrift att utsläppen närmar sig noll. Sensorer, digitalisering, kommunikation mellan fordon och på sikt självkörande fordon kommer att göra trafiken säkrare. Allt detta kommer med största sannolikhet även att öka intresset för bilen. Det är glädjande, inte minst med tanke på att Västra Götalandsregionen är beroende av fordonsindustrin. Forskning, utvecklig och investeringar i ny teknik kommer att gagna hela regionen. Detta måste uppmuntras.

 

Numera hörs ofta röster i debatten som påstår att givet teknikutvecklingen och urbaniseringen kommer människor inte att vilja äga sin egen bil i framtiden. Därför planerar kommunerna för minskad bilism. De bilar som finns kvar skall utgöras av delat ägande som bilpooler och liknande. Allt för att spara yta, speciellt i städerna.

 

 

Att myndigheter och politiker tänker på ett visst sätt behöver dock inte betyda att medborgarna gör detsamma. Kungliga Automobil Klubben, KAK, frågade därför genom en Skop-undersökning människor i Västra Götaland om hur de vill äga bil. 

 

3 procent svarade att de inte vill äga bil överhuvudtaget, 12 procent att de föredrar leasing, 4 procent vill använda sig av bilpool och 3 procent vill hyra vid behov. Men de allra flesta, hela 78 procent, vill äga sin egen bil i Västra Götaland. Även i storstadsområdena föredrar en klar majoritet på 66 procent privat bilism generellt sett.

 

Det är alldeles utmärkt att förutsättningarna för alla trafikslag förbättras samtidigt. Men planeringen måste också utgå ifrån människors behov av resande i vardagen. Prognoserna visar på ökat behov av allt slags resande. Att hämta barnen vid skolan, arbeta, skjutsa till fotbollsträning, handla och hälsa på släktingar är knappast några lyxvanor, utan snarare naturliga delar i ett helt normalt liv. För att det så kallade livspusslet ska gå att lägga krävs därför effektiva transporter som är anpassade efter människors verkliga behov - och här passar bilen ofta bäst. 

 

KAK vill därför rikta en uppmaning till både politiker och planerare i Västra Götaland och Göteborg: Lyssna till era invånare och planera för framtidens bilism. Gärna mer kollektivtrafik och cykelvägar, men bilen måste ges plats i stadsrummet och bra vägar att färdas på i övrigt. Infrastruktur är en säker framtidsinvestering. Vi har inte råd att göra misstaget att utifrån feltänkta utopier planera bort den privata bilismen. Om regionen ska kunna fortsätta att växa måste fungerande kommunikationer finnas. Motarbeta inte detta, utan underlätta människors resande så långt det bara är möjligt.

 

Thomas Lindskog

Ordförande för Kungliga Automobilklubben Västra

Anders Ydstedt

OYdstedt, ordförande för Expertrådet i KAK