Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Västra Götaland måste framtidssäkras

Foto: CATHARINA FYRBERG
Birgitta Losman (MP),
Foto: PRESSBILD
Kristina Jonäng (C), miljönämndens ordförande i VGR.
Foto: PRESSBILD

Inom kort ska Västra Götalandsregionen fatta beslut om en ny regional infrastrukturplan för åren 2018-2029. Då är det viktigt att se till helheten. Utöver ett fungerande vägnät ska vi bland annat öka cyklandet och förbättra kollektivtrafiken, skriver Johnny Magnusson (M), Birgitta Losman (MP) och Kristina Jonäng (C).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Västra Götaland är den hetaste regionen i Sverige just nu. Tillväxten ökar, arbetslösheten sjunker och många företag skriker efter arbetskraft. Västra Götaland är Europaledande inom fordonsindustri och logistiklösningar, samtidigt som Göteborg just nu är en enda stor byggarbetsplats för att åstadkomma ökad järnvägskapacitet och i övrigt skapa en mer effektiv infrastruktur för hela Västsveriges behov. 


Vid en hastig blick på vad som händer på infrastrukturområdet är det lätt att få intrycket att vi i största allmänhet bygger för att underlätta för mer trafik som riskerar att öka klimatkrisen. Då är det viktigt att skilja på infrastrukturutbyggnad som å ena sidan ökar människors möjligheter att resa smidigt till jobbet eller underlättar företagens behov av effektivare godstransporter och å andra sidan regionens samlade insatser för att reducera koldioxidutsläpp för att uppnå ett fossiloberoende. 


Vi ska snart fatta beslut om regional infrastrukturplan för åren 2018-2029. Under arbetets gång har vi fått frågor om planens miljökonsekvenser. Underlaget till regional plan innehåller en väl genomarbetad miljökonsekvensbeskrivning. Denna bedömning har gjorts utifrån flera miljökvalitetsmål såsom minskad klimatpåverkan, en god bebyggd miljö och frisk luft. Det betyder att koldioxidutsläpp, kväveoxidutsläpp, partiklar, buller, vibrationer, landskapsförändringar och övriga fysiska intrång, nya barriärer samt påverkan på resurser som jordbruksmark, skogsmark och vatten har belysts. De slutsatser som finns i miljökonsekvensbedömningen är att klimatmålet är svårt att uppnå, men att beslutsförslaget för regional infrastrukturplan totalt sett är bättre än tidigare. 


Som regionala företrädare arbetar vi för att få med oss hela länet på ökad andel cykel, kollektivtrafik och järnväg i infrastrukturplanerna. Vi driver även på gentemot nationell nivå för att få till de styrmedel som behövs för att vi ska kunna minska klimatutsläppen från transportsektorn. 


Vi ser till helheten. Det är viktigt med ett väl fungerande vägnät i regionen, inte minst gäller detta de mindre vägarna. Vi ser också att det är flera saker som måste göras samtidigt: Ökad andel cykel, kollektivtrafik och järnväg i infrastrukturplaneringen, byte av bränsle i fordon, överflyttning av gods till sjöfart och järnväg och även beslut som tar oss till ett mer transportsnålt samhälle. 


Det är viktigt att klimatfrågan blir belyst i en infrastrukturplan, men klimatfrågan löses knappast genom ett trollslag via innehållet i ett sådant planeringsbeslut. Nu behövs verkstad! Om vi ska nå de ambitiösa klimatmål som Västra Götalandsregionen satt upp ihop med Länsstyrelsen, de 49 kommunerna, lärosätena, näringslivet, myndigheter och organisationer krävs samlade insatser inom såväl trafik, produktion, konsumtion som bostadsbyggande under de närmaste åren. Det ligger ett enormt stort värde i att alla är överens om samma plan och att vi gör klimatinsatser inom andra områden samtidigt.


Västra Götalandsregionen investerar i dag mångmiljardbelopp på en väl utbyggd kollektivtrafik och ställer tuffa miljökrav på exempelvis bussföretag som ska stå för trafikförsörjningen. Samtidigt gör vi insatser för klimatet i vår egen verksamhet genom exempelvis investeringar i el-laddstolpar vid sjukhusens parkeringsplatser eller krav på att interna godstransporter ska tankas med biogas. Västra Götalandsregionen medverkar till att främja fler innovationer som minskar koldioxidutsläpp i hela samhället. Med vår roll som en regional utvecklingsaktör har vi resurser för att finansiera inkubatorer, testbäddar och science parks som kan påskynda projekt som leder till minskade koldioxidutsläpp.


Vi är medvetna om att det är en stor utmaning att vara ledande inom både logistik och fossiloberoende. Vår slutsats är att det är smartare att sikta på båda målen än att bara försöka nå det ena målet. 


Johnny Magnusson (M)

Regionstyrelsens ordförande i VGR


Birgitta Losman (MP)

Regionutvecklingsnämndens ordförande


Kristina Jonäng (C)

Miljönämndens ordförande