Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Västlänken stoppar Ringöntunneln

Mats Lövgren, samordnare vid nätverket Stoppa Västlänken Nu. Foto: CSABA BENE PERLENBERG

Västsvenska Handelskammaren kan inte äta kakan och behålla den, skriver Mats Lövgren vid nätverket Stoppa Västlänken nu.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

På GT Debatt kunde vi under onsdagen läsa att Västsvenska Handelskammarens Johan Trouvé med flera träffade delar av riksdagen för att argumentera för dubbelspår på Bohusbanan. Det är i grunden ett gott initiativ, men resultatet kommer att bli skralt. Förklaringen heter Västlänken och förklarades redan sommaren 2017 på GT Debatt i debattartikeln ”Västlänken stoppar dubbelspår på Bohusbanan”.

 

Men låt oss ta det en gång till. 

 

Tåg till och från Bohusbanan måste passera Göta älv. Det måste även Hamnbanans godståg. Just nu projekteras dubbelspår på Hamnbanan med en prognos om dubbelt så många godståg. Ett dubbelspår på Bohusbanan skulle även det fördubbla eller till och med tredubbla antalet persontåg med en turtäthet upp till sex tåg per timma och riktning. 

 

Passagen över älven in mot Göteborg är Marieholmsbroarna. De ligger sju meter ovan vattenytan. Med dubbelt så många godståg och persontåg blir det en omöjlighet under de flesta av dygnets timmar att öppna broarna för Vänertrafikens fartyg och fritidsbåtar. De skulle bli hänvisade till att passera broarna under några få timmar på natten, vilket i praktiken får ses som osannolikt. Förutom att Vänertrafiken är av riksintresse är ju ambitionen att frakt på älven ska öka, men med stängda järnvägsbroar är det mer troligt att den minskar. 

 

Det alternativ som Trafikverket i stället har studerat är att låta Bohusbanans persontåg gå i en tunnel under älven strax väster om Tingstadstunneln, kallad Ringöntunneln, och ansluta in i Västlänken. Dock fungerade inte lösningen. Ringöntunneln tvingas ligga så djupt att stigningen in mot Västlänken blir för brant. Fast utan Västlänken skulle däremot en sådan järnvägstunnel få en mer flack stigning och tågen kan gå till säckstationen. 

 

Västsvenska Handelskammaren är en mycket aktiv debattör för Västlänken. Därför är det på sin plats att fråga vad de anser är viktigast: Bygga en pendeltågstunnel som med sin omväg via Haga ger majoriteten av tågpendlarna längre restider eller bygga dubbelspår på Bohusbanan och i förlängning en tåglinje till Oslo? Det går nämligen inte att äta kakan och ha den kvar.   

 

Mats Lövgren

Samordnare, nätverket Stoppa Västlänken Nu