Västlänken stoppar dubbelspår på Bohusbanan

Byggs Västlänken går det inte att bygga dubbelspår på Bohusbanan, skriver Mats Lövgren vid Stoppa Västlänken nu i en replik till Centerpartiet i Göteborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det är välkommet att Centerpartiet i Göteborg vill bygga ut Bohusbanan till dubbelspår. Menar de allvar med sitt förslag är det hög tid att de kommer ut som motståndare till Västlänken. Pendeltågstunneln sätter nämligen stopp för Bohusbanans dubbelspår.


På GT Debatt vill Ingrid Lindblad, som representant för Centern, se en utbyggd Bohusbana till dubbelspår. I dag viker Bohusbanan av efter par hundra meter efter Olskroksmotet och förgrenas strax innan Göta älv i två parallella spår som går över älven via en ny och en gammal järnvägsbro, Marieholmsbron. Alldeles efteråt går spåren samman igen ett par hundra meter innan de delar upp sig till Hamnbanan och Bohusbanan. På Hamnbanan trafikeras godstågen som ska till hamnarna, på Bohusbanan samsas i båda riktningar både godståg och persontåg på ett spår norrut längs med Bohuslän. Marieholmsbroarnas höjd över vattnet är endast 6-7 meter. I princip klarar inget fartyg som trafikerar Göta älv att passera under broarna utan de måste öppnas relativt ofta. 


Trafikverket har långt framskridna planer på att bygga ut Hamnbanan till dubbelspår. Med flytt av kombiterminalen är ambitionen att banan ska trafikeras med dubbelt så många godståg som alla kommer att passera Göta älv via Marieholmsbron. 


Även för ett dubbelspår på Bohusbanan är poängen att öka turtätheten. Från dagens två gånger i timmen och riktning till minst fyra, men allra helst sex då det långsiktiga önskemålet är en pendeltågstrafikering var tionde minut. Det innebär en ökning med persontåg från dagens fyra passager över älven per timma (två vardera håll) till mellan åtta och tolv. Därtill tillkommer godståg. 


Med en kraftig ökning av tåg över Marieholmsbron skulle det inte vara möjligt att trafikera några fartyg alls på Göta älv. Den som minns debatten om den dubbelt så höga Hisingsbron vet hur infekterad just den frågan är. Därför har det förordats en lösning att dra Bohusbanan i en tågtunnel under älven, i arbetsnamn kallad Ringöntunneln. Dock har det nyligen visat sig att projektet har tvingats att lägga på is. En sådan tunnel måste gå så djupt att dess lutning blir för brant för att kunna anslutas till Västlänken. De två matchar helt enkelt inte varandra.


Byggs Västlänken går det alltså inte att bygga dubbelspår på Bohusbanan, åtminstone inte via Säve. Marieholmsbron är för låg för att trafikeras av många tåg och en tågtunnel under älven hamnar för djupt för att kunna anslutas till pendeltågstunneln.    


Centerpartiet är i dag inte representerade i Göteborgs kommunfullmäktige. Menar de allvar i att stödja ett dubbelspår via Säve innebär det att de måste bli motståndare till Västlänken. Det går nämligen inte äta kakan och ha den kvar. En smart valstrateg skulle säkert se vilka fördelar ett parti skulle ha ifall de hade samsyn med majoriteten av medborgarna. Frågan är ifall ledningen för Centern i Göteborg gör det?  


Mats Lövgren

Samordnare, nätverket Stoppa Västlänken nu