Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Västkusten måste försvaras

David Josefsson (M), regionpolitiker.
Foto: MODERATERNA
Mattias Tykesson (M), fullmäktigeledamot i Göteborg.
Foto: MODERATERNA

För en fiende som vill stoppa att utländsk militär hjälp kommer till Sverige är Göteborgs hamn ett viktigt militärt mål. Vi måste kunna försvara fler platser samtidigt i Sverige, skriver moderaterna David Josefsson och Mattias Tykesson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Den försvarsöverenskommelse som tagits mellan regeringspartierna, Moderaterna och Centerpartiet är viktig men inte tillräcklig. Den praktiska konsekvensen är att Försvarsmakten inte tvingas göra besparingar och minska förmågan de närmaste åren. Lika viktigt är att tillräckliga resurser nu går till försvarsförmågan av Göteborg och Västkusten. Precis som Gotland ska försvaret av Västkusten och Göteborg prioriteras. 


Utvecklingen i omvärlden, med allt starkare spänning i vårt närområde, kräver att vi måste öka vår försvarsförmåga i Sverige. Under hösten kommer därför förvaret att genomföra övningen Aurora 17 som illustrerar just detta.


Aurora 17, den största övningen i Sverige sedan början på 90-talet, pågår under ett antal veckor i september och totalt deltar 19 000 personer från Försvarsmakten. Dessutom deltar förband från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Litauen, Norge och USA i övningen. En viktig komponent i denna övning är att man övar på att genom Göteborgs hamn ta emot utländska allierade luftvärnsförband som sedan ska transporteras vidare för att skydda Gotland.


För att tala klarspråk handlar den allt större spänningen i vårt närområde om att Ryssland agerar allt mer aggressivt med bland annat kränkningar av andra länders territorier i Östersjön och en kraftig uppbyggnad av den ryska strategiska förmågan. Samtidigt som Aurora 17 genomför Ryssland sin stora övning Zapad i bland annat Östersjöregionen. Det är en storövning i direkt anslutning till Sverige och vårt närområde. Övningen är omfattande och har genomförts under flera år och startade i 80-talets Sovjetunionen. 


Att övningarna Aurora och Zapad sammanfaller visar på vikten av att Sverige tar hela Sveriges försvar på största allvar, såväl på Gotland och Östersjökusten som på Västkusten. För en fiende som vill stoppa att utländsk militär hjälp kommer till Sverige i ett liknande skarpt scenario är Göteborgs hamn ett viktigt militärt mål. Övningen visar därmed på vikten av ett starkt försvar av Göteborg. Vill man kunna försvara hela Sverige, inklusive Gotland, måste vår port till omvärlden vara säkrad.


Men Göteborgs hamn är också norra Europas viktigaste hamn och väsentlig för såväl vår import som vår export. Om hamnen skulle stängas av skulle vi inom loppet av några dygn få ont om viktiga förnödenheter i Sverige. Samtidigt skulle vår exportindustri snart få stänga ner sin produktion när man inte kan få ut sina varor till internationella kunder.


Med ganska enkla medel, exempelvis genom att minera eller bara hota med att man kan ha minerat farleden in och ut ur hamnen, kan man alltså utöva påtryckning mot Sverige. Påtryckning som kan ge ödesdigra konsekvenser för vårt samhälle. Men i dag saknas marin minröjningskapacitet i Göteborg vilket innebär att vi inte snabbt kan möta och undanröja ett sådant hot mot vårt samhälle.


Försvaret har fram till år 2020 uttryckt ett behov om 10 miljarder (9 miljarder till Försvarsmakten plus en miljard till civilförsvaret) för att inte behöva genomföra nedskärningar. Den nya försvarsöverenskommelsen ligger i linje med det. 


Men därutöver måste diskussionen höjas om vilka behov av att bygga upp försvarsförmågan som finns och att finansiering måste skjutas till för detta. Här går vi moderater före genom att peka ut att målet måste vara 2 procent av BNP inom tio år. Det är en fördubbling av försvarsanslagen på 10 år. Med ett mål om medel på 2 procent av BNP, stärks dessutom den realistiska möjligheten för Sverige att gå med i försvarsalliansen Nato. Här får Sverige både fler möjligheter att samverka med andra Nato-förband samt skyldigheter gentemot andra medlemsländer i händelse av kriser och konflikter. 


Den svenska försvarsdiskussionen har, med rätta, handlat väldigt mycket om försvaret av Gotland. Men nu måste vi också våga tala om försvaret av Göteborg och Västkusten.


David Josefsson (M)

Ledamot i Regionfullmäktige Västra Götaland


Mattias Tykesson (M)

Ledamot i Göteborgs fullmäktige 

Gruppchef i Hemvärnet