Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Västkusten behöver en permanent militär närvaro

Ett amfibieregemente i Göteborg behövs för att bereda plats åt och utbilda den amfibiebataljon som etableras på Västkusten, skriver Niklas Karlsson (S) och Mattias Jonsson (S).
Foto: MATS NYSTRÖM / FÖRSVARSMAKTEN
Niklas Karlsson (S), ordförande försvarsberedningen och vice ordförande försvarsutskottet.
Foto: ERIK SIMANDER/BILDBYRÅN
Mattias Jonsson (S), riksdagsledamot och ordförande Socialdemokraterna i Göteborg.
Foto: LENA DAHLSTRÖM

Ett amfibieregemente i Göteborg behövs för att bereda plats åt och utbilda den amfibiebataljon som etableras på Västkusten. Ett starkt och motståndskraftigt totalförsvar är en fundamental del av det svenska välfärdsbygget, skriver Niklas Karlsson (S) och Mattias Jonsson (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Ett starkt totalförsvar är grunden för samhällets motståndskraft när krisen drabbar oss. Det visar den pågående pandemin. Därför är det viktigt att vi nu rustar upp totalförsvaret. 

Den 15 december väntas riksdagen fatta beslut om regeringens försvarspolitiska proposition. I den föreslås anslagen till det militära försvaret öka med 25 miljarder kronor under perioden 2021–2025. Satsningen, som möjliggjorts genom en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, innebär en ökning av anslagsnivåerna med 40 procent och är den största satsningen sedan 1950-talet. Därutöver satsas 4,2 miljarder kronor på det civila försvaret som en fortsättning på det målmedvetna arbetet med att återuppbygga totalförsvaret. En nödvändig satsning som vi är stolta över att kunna genomföra.

En förstärkt krigsorganisation kräver en utökning av Försvarsmaktens grundorganisation. Militär närvaro runtom i landet bidrar även till folkförankringen av försvaret.

Försvarsmaktens grundorganisation utgörs av de regementen, flottiljer, skolor och centra med mera som med en samlingsbeteckning benämns organisationsenheter. Det krävs utökningar i grundorganisationen för att åstadkomma den förstärkning av krigsorganisationen som riksdagen fattat beslut om. Nu föreslår vi att Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) i Göteborg blir ett av de regementen som återinsätts senast 2022 för att nå full kapacitet under perioden 2026–2030.

Ett amfibieregemente i Göteborg behövs för att bereda plats åt och utbilda den amfibiebataljon som etableras på Västkusten. En permanent militär närvaro på Västkusten är också viktig av operativa skäl, inte minst för att skydda hamnområden och förbindelserna västerut. Som Skandinaviens största hamn kan betydelsen av Göteborgs hamn knappast överskattas. Hela 70 procent av Skandinaviens industri och befolkning finns inom ett avstånd av 50 mil. I det området ryms de tre huvudstäderna Oslo, Köpenhamn och Stockholm. Totalt passerar nära 30 procent av Sveriges utrikeshandel via Göteborgs hamn. Att varuflödet fungerar i området är avgörande för Sverige och Skandinavien. Möjligheten att skydda dessa vitala intressen är därför en viktig del av totalförsvaret. 

Sedan Älvsborgs amfibieregemente avvecklades har viss verksamhet fortsatt genomförts på området. Det innebär att den grundläggande infrastrukturen finns kvar men i flera fall måste den åtgärdas med anledning av att verksamheten utökas. Åtgärderna består bland annat av förläggning för värnpliktiga, kontors- och utbildningslokaler samt utbyggnad av antalet kaj-, båtuppställnings- och förtöjningsplatser. I takt med att utbildningen av värnpliktiga och övningar med krigsförband utökas ökar också behoven av fler och större övningsområden samt skjutfält. För att återetablera Älvsborgs amfibieregemente kommer en successiv omfördelning av personal att genomföras, främst från amfibieregementet i Berga.

Återinsättningen av Älvsborgs amfibieregemente kommer att betyda mycket för Västkusten och för försvaret av hela vårt land. Den är en viktig del i återuppbyggnaden av det svenska totalförsvaret. Ett starkt och motståndskraftigt totalförsvar är en fundamental del av det svenska välfärdsbygget. När krisen eller kriget drabbar oss ska vi vara förberedda. Med målmedvetet arbete och ansvarstagande pragmatism kan vi åstadkomma detta. Socialdemokratiska regeringar tog ansvar och byggde under efterkrigstiden ett av världens starkaste totalförsvar. Vi kan och ska göra det igen.


Niklas Karlsson (S) 

Ordförande försvarsberedningen och vice ordförande försvarsutskottet


Mattias Jonsson (S) 

Riksdagsledamot och ordförande Socialdemokraterna i Göteborg