Värnskatten behövs för den gemensamma välfärden

Jonas Attenius (S), oppositionsråd i Göteborg.
Foto: PRESSBILD

Högerstyret i Göteborg importerar Danderydsmodellen och finansierar välfärden med kortsiktiga utförsäljningar och privatiseringar. I ett sådant läge blir det inte bättre om värnskatten avskaffas, skriver Jonas Attenius på Socialdemokraternas partidag i Almedalen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Under lång tid har det satsats för lite på välfärden. Samtidigt står vi nu inför ett kraftigt ökande behov av vård, skola och omsorg. Då krävs mer välfärdspersonal. För att få fler att vilja jobba i välfärden måste arbetsmiljön, lönerna och villkoren bli bättre - samtidigt som fler vägar till att utvecklas i sitt yrke öppnas upp. Det är inte gratis. Därför uppmanar jag regeringen och dess samarbetspartier: Behåll värnskatten. Pengarna behövs i vår gemensamma välfärd. 


Sedan den borgerliga regeringen tillträdde år 2006 har skatterna sänkts massivt för de rika. Parallellt med detta har vi steg för steg släppt ifrån oss kontrollen över vår gemensamma välfärd, genom att släppa lös marknadskrafterna i vården, skolan och omsorgen. Detta systemskifte har genomförts stegvis och sakta ibland, svepande och snabbt ibland – men konsekvenserna har alltid blivit desamma för vanligt folk. Det har inneburit pengar till onödig byråkrati, sämre välfärd och mindre kontroll över samhällsutvecklingen.


Nu blir systemskiftet alltmer kännbart och synligt. Över hela vårt land befinner sig välfärden i en ren finansieringskris. De stora skattesänkningarna, vidlyftiga avdragen och privatiseringspolitiken har misslyckats. Underskott tornar upp sig där överskotten tidigare var starka, och bara att nå balans i budgeten med bibehållen välfärd blir en stor utmaning för allt fler kommuner - även Göteborg. Det är personalen, som bär välfärden på sina axlar, som får betala priset med färre kolleger, lägre löner och sämre villkor, med längre vårdköer, sämre omsorg och stökigare klassrum som följd.


Det moderatledda högerstyret i Göteborg står idélösa inför denna utmaning. Deras politik går ut på att importera samma modell som redan har misslyckats i det moderata skyltfönstret Danderyd: Finansiera välfärden med kortsiktiga utförsäljningar och privatiseringar. Danderydsmodellen är som de senaste åren av borgerlig politik i starkt koncentrat. Problemet med nämnda modell är att man så småningom får slut på andra människors gemensamma tillgångar att sälja ut. Nyligen tvingades Danderyd därför att chockhöja sin kommunalskatt. Jag tänker inte tillåta att Göteborg går den vägen. Danderydsmodellen stannar i Danderyd. 


Vi socialdemokrater sätter välfärden först. Vi kommer att ta vårt ansvar och göra allt vi kan för att stoppa de dyra privatiseringarna, omotiverade utförsäljningarna, vinstjakten i välfärden och den växande byråkratin. Men det räcker inte. Den ekonomiska utmaningen i välfärden löses inte genom kommunala budgetförslag och är inte unik för Göteborg. Det krävs reformer från regeringens sida. 


Därför gör det mig djupt bekymrad när jag läser att värnskatten ska avskaffas. Värnskatten betalas enbart av den som tjänar ungefär 700 000 kronor per år eller mer, alltså över 58 000 kronor i månaden. För den promille av befolkningen som tjänar 1 500 000 kronor per år innebär värnskattens avskaffande en direkt skattesänkning på ofattbara 39 100 kronor om året. Värnskatten drar årligen in sex miljarder kronor till statskassan, vilket är pengar nog för att täcka upp Göteborgs förväntade ekonomiska underskott i välfärden - sex gånger om. 


I ett läge där vårdköerna blir längre, bostadsbristen värre, skolan mer segregerad, vinstjakten starkare och välfärdspersonalen går på knäna är det orimligt att prioritera en skattesänkning för de få procent som redan har det gott ställt, som redan tjänar mångdubbelt mer än en undersköterska eller montör. Det är de som redan har gynnats mest av de senaste årens skattesänkarpolitik. 


Vi behöver ett handslag mellan kommun och stat: Regeringen bör behålla värnskatten och dedikera den fullt ut till välfärden, samtidigt som kommunerna ser till att dra ner på byråkrati och administration. Även Centerpartiet och Liberalerna borde vilja sätta välfärden först, inte ofinansierade skattesänkningar för de rikaste i landet. 


Jonas Attenius (S)

Oppositionsråd i Göteborg och gruppledare i kommunstyrelsen