Värna folkhälsan, låt människor snusa

Martin Bergman, vice ordförande Frida Moderata Studentförbundet.
Foto: PRESSBILD
Per Mittag-Leffler, vice ordförande Fria Moderata Studentförbundet.
Foto: PRESSBILD
Sofia Westergren (M), riksdagsledamot.
Foto: HAMPUS KOPPARKLINT
Marie-Louise Hänel Sandström (M), riksdagsledamot.
Foto: RIKSDAGEN

Om de västsvenska moderaterna Sofia Westergren och Marie-Louise Hänel Sandström får igenom sin anti-snuspolitik är det en förlust för folkhälsan och för friheten. Det svenska snuset är något vi bör vara stolta över. Nya produkter som är mindre skadliga bör välkomnas, skriver Martin Bergman och Per Mittag-Leffler vid Fria Moderata Studentförbundet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. De västsvenska riksdagsledamöterna Sofia Westergren och Marie-Louise Hänel Sandström från Moderaterna i Göteborg lade i höstas fram en motion i riksdagen gällande hårdare tag mot det oreglerade tobaksfria snuset. Om motioner likt denna går igenom är det en förlust för folkhälsan såväl som för friheten. 

Motionärerna argumenterar för att nikotinpåsar, eller tobaksfritt snus, bör klassas som andra tobaksprodukter och att skatten bör vara densamma. Nikotinpåsar är, liksom snus, betydligt mindre skadligt än röktobak, vilket gör det obegripligt varför riksdagsledamöterna önskar att höja skatten på de nya produkterna. Motionärerna påtalar att priset för en dosa tobaksfritt snus kan vara så lågt som 23 kronor, men motiverar inte varför detta skulle vara ett problem. Att produkter som inte belastar sjukvården med skador såsom lungcancer är billiga är väl knappast ett problem som staten bör reglera, speciellt om man  likt Westergren och Hänel Sandström representerar ett liberalkonservativt parti.

Någonstans måste motionärerna från Moderaterna fråga sig själva vad målet med hårdare tag mot snus är. Sverige har lägst andel KOL och lungcancer bland EU:s manliga population, samtidigt som Sverige är det enda landet i EU som tillåter försäljning av snus. Politiker framställer ofta att snusandet är ett stort hälsoproblem trots att det minskar rökning och att det inte finns något samband mellan muncancer och snus. All forskning och alla utredningarna på snusets hälsoeffekter är välkomna, men att i dag med fakta som vi har, jämföra snusets hälsorisker med rökning är ohederligt och strider mot vetenskaplig evidens.

Det finns inget hedervärt i att försöka detaljstyra människors val oavsett om det är med goda intentioner. Folk kan äta ohälsosam mat, ha dåliga sömnvanor och röra på sig för lite, vilket en som privatperson kan tycka är problematiskt, men är det verkligen ett ansvar vi vill lämna över till statsmakten? Varje motion om att styra över människors vanor som inte skadar andra måste möta motstånd. Att moderata riksdagsledamöter inte värderar den individuella människans frihet att ta egna beslut vad den önskar göra med sin egen kropp är djupt problematiskt. 

Moderata Samlingspartiet har genom historien varit den starka kraften i Sverige för individuell frihet med tron på individen som mer rationell än staten, och ansvarstagande för sina egna handlingar. Denna övertygelse är en viktig grundsten i den liberalkonservativa ideologin och det är därför beklämmande att se moderata företrädare tydligt gå emot de grundprinciper man säger sig vilja stå upp för. Att Moderaterna har företrädare som aktivt vill styra individens egna val ger sken av ett parti som fumlat bort sin kompass. 

Det svenska snuset är något vi bör vara stolta över. Nya produkter som är mindre skadliga bör välkomnas, inte hämmas. Precis som motionärerna tar upp är nikotinpåsar utan tobak ännu helt oreglerade i lag. Tillverkarna hade kunna sälja det till vilka åldrar som helst, men de har tagit sitt ansvar och satt en gräns på 18 år då nikotin är, trots bristen på större hälsorisker, ett beroendeframkallande ämne. Om staten ska reglera nikotinpåsarna eller inte kan diskuteras, men att sätta samma regler som för andra tobaksprodukter finns det ingen bevekelsegrund för. Att snus kan hjälpa människor att sluta röka och vara en del av skademinimering bör motionärerna välkomna. 

I EU finns 100 miljoner rökare som inte har samma tillgång till mindre skadliga alternativ. Det är alltså ett utmärkt tillfälle för politiker att arbeta för mindre skadliga produkter på den europeiska marknaden samtidigt som man gynnar svensk export. 

Sofia Westergren och Marie-Louise Hänel Sandström bör fråga sig själva om det är rimligt att arbeta för mindre valfrihet och svensk innovation som riksdagsledamot för Moderaterna.


Martin Bergman

Viceordförande Fria Moderata Studentförbundet


Per Mittag-Leffler

Viceordförande Fria Moderata Studentförbundet