Varför inte dra Västlänken till Hisingen?

Carina Bulić, samordnare vid Stoppa Västlänken Nu.
Foto: PRESSBILD

Varför var Leif Blomqvist med om att välja bort Hisingen som anslutande station till Västlänken, undrar Stoppa Västlänken Nu:s samordnare Carina Bulić.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Leif Blomqvist (S), ledamot i Västtrafiks styrelse sedan 2003, fabulerar friskt vidare om kollektivtrafik i allmänhet och Västlänken i synnerhet. Eftersom det är Blomqvists egen organisation VGR som konstaterat Västlänkens icke-mätbara effekt på biltrafiken, torde han känna till uppgiften. I stället framhålls Västlänken som lösningen på alla transportproblem.


Blomqvist lyfter fram de stora resandeströmmarna över älven, men glömmer att förklara varför han var med och valde bort möjligheten att ansluta Västlänken till Hisingen.  


Vidare sprider han myten om Västlänkens ”fördubblade” kapacitet. Blomqvist bör veta att det bara är plattformskapaciteten vid Centralen som ökar, men att det inte ger några fler tåg. Påståendet om åtta pendeltåg per timme mellan Alingsås och Kungsbacka är hårresande. Västtrafik kör i dag två pendeltåg per timme mellan Alingsås och Göteborg. Fler får inte plats och sträckan är överbelastningsförklarad. Västkustbanan klarar inte fler än åtta persontåg totalt per timme. Kan Blomqvist förklara på vilket sätt en station i Haga åtgärdar dessa problem?


En enda genomgående tåglinje skulle bli följden. Västlänken klarar nämligen bara tolv tåg per timme totalt, varav fyra måste vända på ett stickspår i Almedal. Denna nödlösning är följden av att Blomqvist & C:o inte ville vänta på utredningen om kapaciteten mellan Almedal och Mölndal trots att problem kunde befaras.  


På det näst sista mötet i järnvägsutredningens styrgrupp den 9 maj 2007 förvissade sig Banverket om att politikerna var medvetna om de möjligheter man valde bort med Haga-Korsvägen, bland annat:

Kraftiga besparingar i angränsande del av Göteborg-Borås samt i Olskroken planskildhet

Bygga utan öppna schakt och därmed skona kulturmiljö och parker

Bättre framtida utbyggnadsmöjligheter

bygga Operalänken utan dröjsmål


Flera remissinstanser ansåg, redan utan denna kunskap, alternativet bara Korsvägen som mer utbyggbart på längre sikt, till exempel Länsstyrelsen och Stadsbyggnadskontoret.


Men ”det kommer alltid nya pusselbitar”, sa politikerna som prompt ville ”sätta ner foten före sommaren”. Citaten härstammar från minnesanteckningarna på nämnda möte. Blomqvist var närvarande. 


Göteborg-Borås kostar 32 miljarder kronor och skulle halvera dagens restider med tåg som inte passerar Västlänken. Det är inte långt ifrån de 28,4 miljarder som Västlänken budgeteras till i dag. Blomqvist bör fundera på sitt ansvar för våra gemensamma ekonomiska och ekologiska resurser.


Carina Bulić

Samordnare i Stoppa Västlänken Nu