Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Varbergstunneln dyr och farlig

Erling Gunnesson, Föreningen Östra Spåret i Varberg. Foto: Privat
Anita Persson, Föreningen Östra Spåret i Varberg Foto: Privat

Skapa ett komplett resecentrum väster om motorvägen istället för en tunnel med dubbelspår under Varberg, skriver Föreningen Östra Spåret.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Järnvägsfrågan i Varberg har diskuterats i snart 30 år. 1996 tecknades ett avtal mellan dåvarande Banverket (numera Trafikverket) Varbergs kommun, Region Halland och Jernhusen om att bygga en tunnel under Varberg för dubbelspåret. Avtalet innebar medfinansiering. 2009 tecknades ett nytt avtal där medfinansieringen höjdes och kostnaden för tunneln beräknades till 2,9 miljarder. Efter kostnadsökningen i februari 2016 på 1 miljard är tunnelkostnaden idag uppe i ca 4 miljarder kronor. Projektet har hela tiden skjutits upp på grund av att andra projekt har haft högre prioritet men år 2013 gav regeringen tillåtlighet för utbyggnad av dubbelspåret Varberg – Hamra i en tunnel under Varbergs stad. 

 

Under alla år har Föreningen Östra Spåret argumenterat emot projektet då vi anser att det är samhällsekonomiskt oförsvarbart, direkt olämplig mark att bygga infrastruktur på och medför en ohållbar trafiksituation i västra delarna av Varberg. Vi föreslår ett dubbelspår utmed motorvägen där ett komplett resecentrum placeras. Detta innebär att kostnaden blir lägre än en tredjedel av tunnelkostnaden. En lösning med ett komplett resecentrum väster om motorvägen på Holmagärde, som kommunen redan äger, skulle inte bara bli billigare utan framförallt ge stora fördelar för majoriteten av invånarna i Varbergs kommun och för hela Västkusten.

 

Ytterligare fördelar med ett dubbelspår utmed motorvägen är att den sträckan blir cirka 2 km kortare och Varbergs stad kommer inte att få gods (ibland farligt!) under staden. I slutet av november antydde Trafikverket att Varbergstunneln eventuellt kan skjutas upp (igen!!) och kanske strykas helt i kommande Nationella plan 2018–2029.

 

Föreningen Östra Spåret är inte emot tunnlar, men invänder emot en betydligt dyrare lösning som på sikt är en begränsning för den framtida utvecklingen av Varberg. Eftersom infrastrukturen i landet är en nationell fråga bör hela landet vara med att besluta om var järnvägen skall gå. Inte bara lokala politiker. Vi efterlyser därför en bredare debatt!

 

Erling Gunnesson

Anita Persson  

Föreningen Östra Spåret