Välkomna in i kampen mot hedersförtrycket, S

Helene Odenjung (L), kommunalråd i Göteborg.
Foto: PRESSBILD

Liberalerna välkomnar Socialdemokraternas ställningstagande mot hedersförtrycket efter år av tveksamhet i frågan, skriver Helene Odenjung (L) i en replik till Ann-Sofie Hermansson och Marina Johansson (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Den kartläggning som redovisar hedersförtryckets omfattning och karaktär i Stockholm, Göteborg och Malmö är ingen väckarklocka för oss. Den är en brutal påminnelse om stora problem och utmaningar i Sverige.  Hedersförtrycket med dess frihetsförvägrande uttryck har under allt för lång tid inte tagits på fullt allvar. Det är 18 år sedan som Fadime Sahindal stod i Sveriges riksdag och delade med sig av sina erfarenheter men också höjde ett varningens finger för vilka utmaningar Sveriges stod inför. Efter sitt framträdande föll hon själv offer för det hon varnade för när hennes egen pappa valde att ta hennes liv för att upprätthålla familjens heder.


Men låt oss påminna om att ledande socialdemokrater i remissinstanserna sade nej till kartläggningen av hedersförtrycket som vi föreslog för snart fyra år sedan. Marina Johansson som var ordförande i Social resursnämnd sade nej med hänvisning till det arbete som kommunen redan gjorde i frågan. Den var onödig.


Nu använder S kartläggningen i debatten. För dem blev den tydligen ett uppvaknande och det välkomnar vi. Liberalerna och Alliansen har i opposition varit pådrivande i att bekämpa hedersförtrycket i Göteborg och fått igenom ett tiotal förslag under mandatperioden. Några av dessa är att:


Utreda förutsättningarna för ett lokalt/regionalt stödcentrum för personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Säkerställa att utbildningar eller kompetenshöjande insatser genomförs i samarbete med den Nationella samordnaren mot hedersförtryck.

Tillsätta en Amandakommission i syfte att säkerställa att staden i framtiden inte brister i sitt arbete mot hedersrelaterat förtryck.

Se över stöd och rutiner för anmälan av hot och dödshot mot personal, rektorer, lärare och andra nyckelpersoner i staden. 


Nu är det upp till bevis för S att visa att de menar allvar. Vår ambition är att under kommande mandatperiod växla upp arbetet mot hedersförtrycket rejält – vi räknar nu med att S i fortsättningen stöder det arbetet. Det är på tiden att gemensamt arbeta för att säkerställa och upprätthålla ungdomars och barns rättigheter från förtryck – vår tids stora jämställdhetsfråga.


Helene Odenjung (L)

Kommunalråd med ansvar för jämställdhet och hedersvåld &

Tillträdande 1:e vice ordförande i Göteborgs kommunstyrels