Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Välfärden kräver tak över huvudet

Elisabet Lann (KD), kommunalråd i Göteborg. Foto: CSABA BENE PERLENBERG

Som vanligt är det de människor som har minst eller inga marginaler som drabbas hårdast när samhället brister, skriver kommunalrådet Elisabet Lann (KD) på Kristdemokraternas partidag i Almedalen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Trots att Göteborg är fullt av byggarbetsplatser och det planeras för tusentals nya lägenheter och småhus, tycks vi inte kunna se något lättat tryck på bostadsmarknaden inom överskådlig framtid. Bostadsbyggandet är i huvudsak kommunens ansvar, men staten kan, och måste, hjälpa till. Januaripartiernas 73-punktsprogram innehåller få lösningar för att öppna upp den alltför stängda bostadsmarknaden men lovar, för all del, förenklat altanbyggande. Det är en klen tröst för alla de unga familjer som drömmer om att kunna köpa ett eget hus. 

 

Den överhettade bostadsmarknaden har lett till att de svenska hushållens skulder ökat konstant sedan 90-talet och har tvingat fram lösningar som gör trösklarna till det första ägda boendet skyhöga. Skuldkvoten, hushållens skuld i förhållande till disponibel inkomst, har fördubblats på 20 år.

 

Lånetak och amorteringskrav har sannolikt haft en något dämpande effekt. Men ingen av åtgärderna innebär någon lösning för dem som önskar att få köpa sitt första boende. Och 80 procent av hushållen vill faktiskt äga sitt boende. Men eftersom det har blivit allt dyrare och samtidigt svårare att klara bankernas krav har allt fler barnfamiljer valt att lämna Göteborg och bosätta sig i kranskommunerna och betala skatt där i stället. Detta är naturligtvis förödande för staden.

 

Det finns ingen enkel lösning på bostadsfrågan, men genom flera olika åtgärder kan vi komma en bit på vägen. Kristdemokraterna vill se ett subventionerat bosparande för unga men eftersom det finns en risk att en sådan reform bara används av de som ändå hade sparat, så föreslår vi att sparandet sker automatiskt så fort en person tjänar 12 000 kronor i månaden. Då bör 500 kronor sättas undan till bosparande, och staten kompenserar med en skattereduktion på 100 kronor i månaden under de fem första åren. Den som inte vill vara med ska kunna avsluta det med ett enkelt sms.

 

Därtill bör staten erbjuda startlån till förstagångsköpare och de hårda kreditrestriktionerna som i dag omöjliggör för många unga att köpa bostad måste ses över. 

 

En annan viktig åtgärd för att få en fungerande bostadsmarknad är att få till en större rörlighet på bostadsmarknaden. För att få i gång flyttkedjorna behövs det fler attraktiva och ändamålsenliga boenden för äldre – trygghetsboende med möjligheter till social samvaro och stöd vid behov. 

 

I dag ser vi i stället att många väljer att bo kvar i stora bostäder långt efter att barnen flyttat ut till en boendekostnad som är lägre än vad en student får betala för ett studentrum. Ur ett privatekonomiskt perspektiv är det ett val som är lätt att förstå. Men det bidrar till att skapa en generationsklyfta av sällan skådat slag som på sikt kan komma att slita sönder vårt samhälle. Dagens unga är den första generationen som riskerar att få det sämre än sina föräldrar. Samtidigt ser vi att den demografiska utvecklingen innebär att andelen äldre med omsorgsbehov kommer att fortsätta öka. Detta utgör ett allvarligt hot mot den svenska välfärden så som vi känner den.

 

Som vanligt är det de människor som har minst eller inga marginaler som drabbas hårdast när samhället brister. Hemlösheten, som breder ut sig långt utanför de kretsar där vi tidigare har varit vana vid att möta människor som saknar ett hem, innebär att allt fler tvingas till otrygga och kortsiktiga boendelösningar. Svartkontrakt på hyresmarknaden och ockerhyror som betalas av socialtjänsten för lägenheter i andra, tredje eller fjärde hand är ett resultat av en dysfunktionell bostadsmarknad som saknar den rörlighet som bidrar till att människor får chansen att hitta ett boende som passar deras behov. Sänkta trösklar till den ägda bostadsmarknaden frigör hyreskontrakt för människor som i dag flyttar runt och riskerar att bli utnyttjade på en otrygg och olaglig marknad.

 

Att människor som står i början av sina karriärer eller bildar familj har möjlighet att förverkliga sina bodrömmar i Göteborg är helt avgörande för att vi ska klara sammanhållningen och kunna finansiera den kommunala välfärden i framtiden.

 

Elisabet Lann (KD)

Kommunalråd i Göteborg