Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Våga prata om Nya Ullevi

Foto: PRESSBILD
Foto: JAN WIRIDEN/GT

Centerpartiet vill se en ny multiarena där ägande och risker delas med privata finansiärer för att minska kommunens kostnader. Även Nya Ullevi måste upp på bordet. Överväg en skyskrapebonus i marksprissättningen och avfärda inte nya bostadshus längs med Mölndalsån, skriver Göteborgscenterns ordförande Emmyly Bönfors.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I slutet av 2017 presenterade Göteborgs stadsledningskontor förslaget att ersätta Scandinavium och Lisebergshallen med en ny multiarena. Förslaget innebär att arenan byggs norr om Valhallagatan längs med Mölndalsån till en uppskattad projektkostnad av 3,05–3,5 miljarder kronor. Det är alltså en enorm investering där slutsumman än så länge är okänd.


Centerpartiet är i grunden positiv till en ny arena. Göteborgs tillväxt som en turist- och eventstad är beroende av att vi har kapacitet att stå värd för sport- och musikarrangemang i världsklass. Centerpartiet vill att Göteborg ska vara en levande storstad dygnet runt med ett rikt gatuliv. Vi ställer dock oss kritiska till delar av det nuvarande förslaget om ny arena.


För det första innebär förslaget att området fortsatt kommer vara väldigt ensidigt i sin bebyggelse. I kommunens egen utredning står att ”det aktuella området [är] "dött" och otryggt på kvällstid om det inte pågår evenemang.” Samtidigt saknas åtgärder, såsom större satsningar på bostäder i anslutning till arenan. Detta motiverar stadsledningskontoret med att man bedömer efterfrågan på bostäder i området som låg. Vi tror tvärtom att nya bostäder längs exempelvis Mölndalsån skulle vara högt eftertraktade och bidra till en mer levande stadsbild med möjlighet till butiker och restauranger i anslutning.


För det andra medför förslaget att Göteborgs redan hårt belastade skattebetalare utsätts för enorma risker. Förslaget bygger på att staden helt själv äger arenan genom att belåna sig och/eller sälja av kommunala tillgångar. Redan i dag är staden under hård ekonomisk press och beroende av statsbidrag och utjämningsbidrag från andra kommuner. Göteborg är en nettobidragstagare med 6 913 kronor per person och år (avser 2016, jämfört med Stockholm som motsvarande är nettobidragsgivare med 2 538 kronor per person). En helt egenägd arena riskerar att försätta framtida göteborgare i en ekonomisk skuld för generationer framöver. Centerpartiet vill i stället se ett förslag där ägande och risker delas med privata finansiärer för att minska kommunens kostnader. Men även i den frågan finns anledning att tänka till. För om arenan ska bära sig krävs mycket kommersiell verksamhet och då är det viktigt att inte föreningslivet trängs undan.


För det tredje behöver utredningen av evenemangsstråket hantera Nya Ullevi, vilket den nuvarande inte gör. Vi vet att det är en känslig fråga. Det finns knappast brist på nostalgiker med minnen från VM-semifinalen 1958 eller Springsteen 1985. Verkligheten är dock den att arenan knappt används i dag, länge gått med förlust och upptar ett stort utrymme på ett attraktivt område. I kommunens utredning framgår att en synpunkt från näringslivet just är att man bör räkna in Nya Ullevi i den här processen för att se till en helhet hur området ska utvecklas. Vi delar den uppfattningen.


Av erfarenhet från andra städer vet vi att det är lätt för kommunpolitiker att få arenafeber och rusa in i kostsamma projekt alltför snabbt. Men frågan behöver diskuteras och förankras bland medborgarna. Det finns för närvarande ett alternativt förslag från Plats för Göteborg framtaget av bland andra Gert Wingårdh. Det förslaget förlägger i stället arenan söder om Valhallagatan samt innefattar höga bostadshus och levande markplan. Centerpartiet tycker att en skyskrapebonus i markprissättningen skulle kunna tillämpas som en stimulerande åtgärd för att förtäta staden och bygga på höjden. Och vi välkomnar fler förslag på bordet. 


Centerpartiet tror på en stadsplanering där det finns plats för bostäder, arbetsplatser och nöjesliv i anslutning till varandra. Det är just variationen som gör ett område attraktivt, levande och tryggt. Med nuvarande förslag riskerar evenemangsstråket att fortsatt upplevas som en ödslig kyrkogård av cementkolosser.


Emmyly Bönfors (C)

Ordförande Göteborgscentern