Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Utveckla skolan och inför kombinationsundervisning

Max Rittberger, ledamot i Moderat Skolungdom Göteborg och gymnasieelev.
Foto: PRESSBILD
Med tidigare verktyg för distansundervisning på plats är det en enkel lösning för att kunna främja högsta möjliga deltagande under pandemin, skriver Max Rittberger vid Moderat Skolungdom Göteborg.
Foto: SHUTTERSTOCK

I samband med höstterminens start har Göteborgs gymnasieskolor valt olika tillvägagångssätt för att ta ansvar och minimera smittspridningen. Ingen skall riskera att gå miste om en gymnasieexamen bara för man varit sjuk ett flertal dagar, skriver gymnasieeleven Max Rittberger vid Moderat Skolungdom i Göteborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I våras fick Sveriges gymnasieskolor genomgå en snabb omställning till en helt digital undervisning för att minimera smittspridningen av covid-19. Det har skett en omfattande digitalisering som har förändrat skolundervisningen på gymnasial nivå i grunden, på gott och ont. I samband med höstterminens start har Göteborgs gymnasieskolor valt olika tillvägagångssätt för att ta ansvar och minimera smittspridningen, däremot har vissa strategier drabbat flertal elever som stannar hemma vid uppvisade symptom och går miste om utbildning helt och hållet. Därför borde stadens gymnasieskolor erbjuda kombinationsundervisning, där både fysisk- och distansbaserad undervisning samspelar. 

Utgångspunkten för samtliga svenska skolor är, och bör alltid vara, att bedriva fysisk undervisning till högsta möjliga utsträckning. Den sociala interaktionen man får med andra elever är mycket viktig och bör inte förbises. Vare sig om det är en pandemi eller inte så har skolorna ett viktigt ansvar när det gäller sina elevers säkerhet och hälsa, men framför allt i nuläget med den eskalerande smittspridningen i samhället. 

I dagsläget har vi alltså en förändrad spelplan där spelarna måste förhålla sig till nya regler och rekommendationer från landets myndigheter. Dessutom introducerades under gårdagen förslag på ytterligare restriktioner som motverkar offentliga och allmänna sammankomster med fler än 8 personer. Problemet är att det varken finns någon tydlig nationell eller regional strategi för gymnasieskolorna. Då borde huvudmännen samt rektorer ta ansvaret i egna händer genom att tillämpa kombinationsundervisning tills nya råd introduceras. 

Sedan i våras har alla gymnasieskolor verktygen för att med enkelhet bedriva undervisning på distans. Alltså finns det inga hinder för lärare att helt enkelt öppna ett digitalt klassrum för de som deltar hemifrån parallellt med att den fysiska undervisningen består. På detta sätt kan elever som känner sig friska delta som vanligt, samtidigt som individer kan stanna hemma utan att missa betydelsefull undervisning. 

Gymnasieskolorna i Göteborg har som tidigare nämnts olika strategier, och tyvärr är inte hanteringen tillräckligt bra överallt. Efter höstlovet har en stor del av skolorna valt att fortsätta med fysisk undervisning varannan dag eller varannan vecka. Problemet är att elever fortfarande riskerar att bli smittade i skolan, men även under sin fritid. Vid uppvisande av symptom måste man stanna hemma. Om det varar under en längre tid går eleven miste om många timmars undervisning som blir svår att ta ikapp på egen hand. 

Från skolans håll benämns ofta vikten av att bedriva ordinarie utbildning. Ja, det är så klart sant att så länge smittspridningen inte blir allt för illa, bör så mycket undervisning som möjligt självklart bedrivas på skolan. Samtidigt måste en jämlik utbildning garanteras för sådana elever som har ont i halsen eller känner andra symptom. Betygen som används för att söka vidare till sin drömutbildning borde inte påverkas enbart på grund av att man värnar om sin egen och andras hälsa. 

Med tidigare verktyg för distansundervisning på plats är det en enkel lösning för att kunna främja högsta möjliga deltagande under pandemin. Att aktivt motarbeta kombinationsundervisning riskerar att bidra till en ökad smittspridning bland elever och personal, försämrade betyg för flertal individer och en mindre jämlik utbildning. Ingen skall riskera att gå miste om en gymnasieexamen bara för man varit sjuk ett flertal dagar, och ingen skall känna sig tvingad att gå till skolan för att delta i undervisningen samtidigt som man riskerar att smitta hela sin klass. 


Max Rittberger

Ledamot i Moderat Skolungdom Göteborg och gymnasieelev