Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Utsatta barn behöver Flyktingbarnmottagningen

Det är enligt vår erfarenhet tack vare Flyktingbarnmottagningens arbete som barns verkliga asylskäl har kunnat komma fram, skriver samtliga medarbetare på Fridh Advokatbyrå Göteborg.Foto: SHUTTERSTOCK
Jasmine Qazbegi, biträdande jurist Fridh Advokatbyrå GöteborgFoto: HARALD NILSSON
Miran Kakaee, biträdande jurist Fridh Advokatbyrå Göteborg.Foto: HARALD NILSSON
Emma Salomonsson, paralegal Fridh Advokatbyrå Göteborg.Foto: HARALD NILSSON
Sandra Gustafsson, biträdande jurist Fridh Advokatbyrå Göteborg.Foto: HARALD NILSSON

Flyktingbarnmottagningen i Göteborg, en specialistmottagning som vårdar barn med somatiska och psykiatriska skador, står inför ett nedläggningsbeslut. Utan Flyktingbarnmottagningen får barnen inte tillgång till sina rättigheter, skriver samtliga medarbetare på Fridh Advokatbyrå Göteborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Flyktingbarnmottagningen i Göteborg, en specialistmottagning som vårdar barn med somatiska och psykiatriska skador kopplade till flyktingskap, står inför ett nedläggningsbeslut. Anledningen är nedskärningar från Västra Götalandsregionen. Beslutet att genomföra just denna nedskärning drabbar dock en grupp som redan är extremt utsatt i vårt samhälle. 

Fridh Advokatbyrå, en byrå i Göteborg med särskild kompetens inom migrationsrättens område, menar att beslutet inte endast riskerar medföra att dessa barn förlorar sin lagliga rätt till vård och behandling. Beslutet riskerar dessutom medföra att barnen nekas de nödvändiga förutsättningarna som krävs för att fullt ut kunna redogöra för sina asylskäl. Därmed minskar deras möjligheter att beviljas internationellt skydd i Sverige.

Under de många år som vi har företrätt barn i asylprocesser har flera haft pågående behandling hos Flyktingbarnmottagningen. Barnen är oftast oerhört sköra och har dessutom ett förlorat förtroende för vuxna och myndighetspersoner. Det har krävts långvarig vård för att ens kunna närma sig sitt eget trauma eller verbalisera den tortyr och de övergrepp som de har blivit utsatta för. Samtalen med oss jurister riskerar även återtraumatisera barnen ifall de inte hanteras väl. Mottagningens arbete har varit nödvändigt för att de ska kunna våga öppna upp sig även inför oss som arbetar med dem i deras asylärenden. Det är alltså enligt vår erfarenhet tack vare mottagningens arbete som barnens verkliga asylskäl har kunnat komma fram.

Personalen följer ibland med barnen till möten hos oss och erbjuder även barnen möjlighet att genomföra sina möten på mottagningen om de hellre vill det. Med barnens tillåtelse är det inte heller sällan som personalen informerar oss om barnets bakgrund och eventuella särskilda behov, för att vi ska kunna bemöta barnet på bästa sätt. Genom mottagningens arbete har vi alltså kunnat prata med barnen under trygga förhållanden. Barnen har fått stöd genom att ha en person de litar på i rummet och den professionella personalen har kunnat hantera de eventuella känslor och reaktioner som våra samtal kan komma att väcka hos barnen. På samma sätt är det inte ovanligt att barnets behandlare från mottagningen sitter med som åhörare i domstolen under en muntlig förhandling, för att barnet ska kunna möta en trygg blick och känna stöd under de svåra timmarna som en muntlig förhandling utgör för barnet. Vi upplever att Flyktingbarnmottagningen har ett unikt arbetssätt där ett team av läkare och psykologer ger specialiserad helhetsvård med särskilt barnfokus. Det finns ingen mottagning eller myndighet i Västra Götaland i dag som kan ersätta denna viktiga funktion.

Nedläggningsbeslutet av Flyktingbarnmottagningen synliggör även skillnaden mellan symboliskt lagstiftande och att genomdriva faktisk politik som garanterar barnens lagstadgade rättigheter. Barnkonventionen är svensk lag sedan den 1 januari 2020. Av konventionen framgår bland annat att Sverige, vid alla åtgärder som rör barn, i första hand ska beakta vad som bedöms vara barnets bästa. Det framgår även av konventionen att Sverige ska vidta alla lämpliga åtgärder för att främja fysisk och psykisk rehabilitering samt social återanpassning av barn som har utsatts för någon form av vanvård, utnyttjande eller övergrepp; tortyr eller någon annan form av grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller väpnade konflikter.

Det sparas på många håll i samhället i dag och skyddsnäten minskar för många utsatta grupper. Barn med erfarenheter av flykt är en sådan grupp som också är särskilt utsatt just för att det rör sig om barn. De är därmed i behov av särskilt stöd för att kunna tillvarata sina grundläggande rättigheter. Utan Flyktingbarnmottagningen får barnen inte tillgång till sina rättigheter. Trots att Barnkonventionen gäller som svensk lag förblir den endast symbolisk om politiker samtidigt tillåts skära ned i de institutioner som de facto säkerställer att barnens rättigheter tillvaratas.

 

Miran Kakaee, biträdande jurist

Jasmine Qazbegi, biträdande jurist

Emma Salomonsson, paralegal

Sandra Gustafsson, biträdande jurist

Tomas Fridh, advokat

Jenni Stavare, advokat

Faria Hassan, biträdande jurist

Ylva Lindh, biträdande jurist

Christine Wik, administrativ jurist

Venus Kiani Zadegan, paralegal

på Fridh Advokatbyrå i Göteborg