Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Unga människor är inte flyttgods

Pia Björking Petersson, ordförande Akademikerförbundet SSR Göteborg.
Foto: Pressbild

Göteborg borde göra som Borås: Ensamkommande unga borde få bo kvar i sitt boende, gå kvar i sin skola och fortsätta ha kontakt med sin gode man fram tills beslutet vunnit laga kraft. Det skriver Akademikerförbundet SSR:s ordförande i Göteborg Pia Björking Petersson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Den senaste tiden har rapporter om ensamkommande ungas livssituation fyllt riksmedierna. Ungdomar som börjat rota sig i Sverige får från en dag till en annan flytta från sitt boende till en av Migrationsverkets anläggningar någonstans i Sverige. Detta måste få ett slut!


Även om Migrationsverket själva kritiserar sina utredningar om ensamkommandes ålder så fortsätter kommuner som Göteborgs stad att flytta ungdomar från sitt sociala sammanhang med stöd av en bristfällig åldersuppskrivning. En riktlinje har tagits fram där det framgår när bistånd till fortsatt boende kan beviljas. För dem som anses vara under 18 år gäller socialtjänstlagen som för alla andra barn i staden. Så fort en ungdom bedöms vara 18 år är huvudregeln att placering i familjehem eller på HVB ska avslutas och den unge ska flyttas över till Migrationsverket. Om de som har kontakt med ungdomen samlat bedömer att ungdomen är uppenbart under 18 år kan det vara skäl för att få bo kvar. Det är dock bara politikerna i individutskottet som får bevilja fortsatt boende. Riktlinjen är ett resultat av att Göteborgs stad har börjat anpassa sitt arbete utifrån de nya ersättningsnivåerna som träder ikraft 1 juli i år.


Socialsekreterare är utbildade till att alltid beakta barnets bästa i beslut som rör barn. Vi ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden och förhindra att de far illa. Socialtjänstens ansvar för andra unga som är placerade gäller till de går ut gymnasiet eller fyller 21 år. Även efter att en placering upphört har socialtjänsten i andra fall ett ansvar för att tillgodose det av behov av stöd och hjälp som kan uppstå för en ung person. Ensamkommande ungdomar diskrimineras idag jämfört med andra unga som har behov av stöd och hjälp från socialtjänsten. Riktlinjer ska vara ett stöd till att göra professionella bedömningar – inte ett hinder. Akademikerförbundet SSR kräver att riktlinjen skrivs om så att den följer hur socialtjänsten stödjer andra placerade ungdomar.


Åldersuppskrivning är en tillfällig bedömning som inte kan överklagas innan beslutet om uppehållstillstånd är fattat. Ensamkommande unga borde få bo kvar i sitt boende, gå kvar i sin skola och fortsätta ha kontakt med sin gode man fram tills beslutet vunnit laga kraft. Borås stad är en kommun som gjort detta. 

Akademikerförbundet SSR uppmanar Göteborg att göra detsamma för att motverka fler självmord och för att förhindra att fler ungdomar väljer ett liv som papperslösa. 


Pia Björking Petersson

Ordförande

Akademikerförbundet SSR Göteborgs Stad