Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Trygghetsfrågorna handlar om förtroende

Jonas Ransgård (M), oppositionsledare i Göteborg. Foto: JESPER ORRBECK

Trygghetsfrågorna kommer att spela en stor roll i valrörelsen, skriver oppositionsledaren i Göteborg Jonas Ransgård (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Moderaterna i Göteborg har under 2017 särskilt uppmärksammat trygghetsfrågorna. På kampanjer, verksamhetsbesök och andra tillfällen möter vi göteborgarnas oro för att känna otrygghet eller bli utsatt för brott. Frågorna går utöver den personliga säkerheten och hamnar snabbt också i övergripande frågor om vart samhället är på väg. Att människor har tilltro till rättssamhället och känner trygghet i vardagen är avgörande för framgång även på många andra områden. Vi kommer att fortsätta arbetet för ett tryggare Göteborg under valåret 2018.

 

Skjutningar och mord uppmärksammas med rätta mycket i media. Vardagsbrottsligheten och upplevelsen att polisen inte räcker till påverkar många. Enligt en rapport från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) har upplevelsen av otrygghet ökat kraftigt och många kvinnor drar sig för att vara utomhus i sitt eget bostadsområde på kvällstid. I Göteborg benämner polisen sju stadsdelar som särskilt utsatta. Här utmanar kriminella med egna rättssystem och begränsar människors frihet. Här är rättssamhället ifrågasatt.

 

Moderaterna i Göteborg driver därför en rad förslag för ökad trygghet, mer förebyggande arbete och effektivare brottsbekämpning. En del av förslagen kräver nationella beslut som ökade polisresurser eller ändrad lagstiftning, andra är åtgärder som kommunen själv förfogar över i samarbete med andra aktörer i lokalsamhället. 

 

På nationell nivå kräver Moderaterna fler poliser, högre polislöner, fler civilanställda inom polisen, skärpta straff och ökade befogenheter. Vi har en lång rad förslag som skulle underlätta brottsbekämpningen. Mycket kan också göras på kommunal nivå. En viktig sak är att utöka antalet trygghetsfrämjande kameror. Här har alliansen föreslagit att staden inleder ett samarbete med polisen för att liksom Malmö utöka antalet kameror i offentlig miljö. Tyvärr blev förslaget nedröstat i kommunstyrelsen sedan de rödgröna och Sverigedemokraterna vänt sig emot det.

 

I juni behandlade kommunfullmäktige budgetförslagen för 2018. Alliansen presenterade ett gemensamt budgetförslag som bland annat innehöll ett åtgärdsprogram för en tryggare stad: “Återta Göteborg”. Tyvärr föll vårt budgetförslag i slutomröstningen med röstsiffrorna 36-40 sedan 5 ledamöter (Vägvalet) avstått från att rösta. Därmed gäller den rödgröna budgeten i Göteborg för 2018. 

 

Vi tänker förstås inte ge upp vårt arbete för en tryggare stad utan lägger nu fram förslag som vi hoppas få stöd för i kommunfullmäktige. I september ställde sig fullmäktige till exempel bakom alliansens förslag att staden ansöker hos polisen om ett utökat område där ordningsvakter har särskilda befogenheter. Det innebär att områdena Brunnsparken-Gustaf Adolfs Torg med intilliggande kollektivtrafikhållplatser blir ett så kallat LOV3-område.  Därutöver ska park- och naturnämnden, fastighetsnämnden och byggnadsnämnden med högsta prioritet se över vilka åtgärder i den fysiska miljön som skulle kunna bidra till ökad trygghet. Det kan handla om bättre belysning, rensning av buskage med mera. Dessa åtgärder är inte tillräckliga, men är några steg på vägen.

 

Debatten om trygghetsfrågorna blir ofta polariserad där förebyggande och brottsbekämpande åtgärder ställs emot varandra. Det är fel tänkt. Vi måste arbeta både förebyggande och brottsbekämpande samtidigt. Förbättrade skolresultat och fler arbetstillfällen både för kort- och högutbildade är viktiga åtgärder för att förebygga brottslighet i framtiden, men i de särskilt utsatta områdena riskerar långsiktiga åtgärder att misslyckas om inte tilltron till rättssamhället återupprättas omedelbart.

 

Gator och torg tillhör göteborgarna, inte kriminella gäng.

 

Alliansen i Göteborg har gemensamma förslag för ökad trygghet i Göteborg både på kort och på lång sikt. Under våren går vi vidare i detta arbete. I valrörelsen kommer trygghetsfrågorna att spela en central roll. Att människor har tilltro till rättssamhället och känner trygghet i vardagen är avgörande för framgång även på många andra områden.

 

Jonas Ransgård (M)

Oppositionsledare i Göteborg 

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!