Tryggheten måste återupprättas

Lars Hjälmered (M), riksdagsledamot.
Foto: PRESSBILD
Cecilia Magnusson (M), riksdagsledamot.
Foto: PRESSBILD
Hans Rothenberg (M), riksdagsledamot.
Foto: PRESSBILD
Lisbeth Sundén Andersson (M), riksdagsledamot.
Foto: PRESSBILD

Under torsdagen presenterade vi i Moderaterna vårt budgetförslag för 2018. Vi prioriterar jobb, integration och trygghet. Det är inom de områdena Göteborg och Sverige möter de riktigt stora utmaningarna under de kommande åren, skriva fyra moderata riksdagsledamöter från Göteborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Just nu går det bra för svensk ekonomi. Det märks inte minst med nyanställningar och nyetableringar inom fordonsindustrin. Det är bra för Göteborg och bra för Sverige. Men jämte högkonjunkturen har Sverige fortsatt allvarliga samhällsproblem. Utanförskapet är omfattande i Göteborg. Det tar i dag nio år innan hälften av de nyanlända har ett arbete. I flera bostadsområden i staden är det vanligare att inte jobba än att jobba. Otryggheten är utbredd i Göteborg. Allvarliga brott blir inte utredda och våldet bland kriminella blir allt grövre.


För att ta fasta på allt bra i Sverige och lösa problemen krävs reformer och det krävs att det som är särskilt viktigt prioriteras. Ordning och reda i ekonomin samt fokus på jobb, integration och trygghet.


Sverige är mitt inne i en högkonjunktur, men goda tider varar inte för evigt. Det kloka är att rusta Sverige i goda tider inför att ekonomin vänder nedåt. Regeringen ökar utgifterna kraftigt och presenterar överskott som är historiskt små jämfört med tidigare högkonjunkturer. Det är oförsiktigt inför sämre tider. Moderaterna och alliansen väljer den ansvarsfulla vägen.


Integrationen är en ödesfråga. Tiotusentals invandrare kommer under de kommande åren att vilja ta de första stegen in på svensk arbetsmarknad. Arbete och egen försörjning är helt avgörande för att klara integrationen och för att knäcka utanförskapet. Regeringen väljer att lägga en mycket liten del av reformutrymmet på jobb och företagande. En hel del pengar går dessutom till ineffektiv symbolpolitik som subventioner av släktforskning, elcyklar och älgsafari. 


Vi väljer en annan väg med riktade satsningar för att gynna, hjälpa och uppmuntra entreprenörer och småföretagare. Grunden för framtida jobb ligger i att det måste vara attraktivt och lönsamt att starta företag. Vi vill att fler ska våga ta steget och blir företagare. Vi föreslår därför bättre villkor för att anställa, kraftiga regelförenklingar och bättre skattevillkor för företagare liksom en förlängd möjlighet att vara tjänstledig för att starta företag från 6 till minst 12 månader för att öka tryggheten för nya företagare. För att knäcka utanförskapet föreslår vi också bidragstak, sänkta inkomstskatter och nya anställningsformer för att på riktigt ge människor chansen att lämna utanförskap för ett riktigt arbete.


Tryggheten är en kärna i samhällsuppdraget. Vi förväntar oss som invånare att staten ska klara uppdraget att skydda oss mot yttre hot och ordna den nationella säkerheten och tryggheten. Vi kan dock se att detta samhällskontrakt krackelerar. Brott utreds inte, otryggheten breder ut sig och antalet särskilt utsatta områden blir fler. Sju områden i Göteborg är nu särskilt utsatta. Där är det enligt polisen själva ”svårt eller nästintill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag”. Regeringens förslag om bland annat nya poliser är inte tillräckliga för att återskapa tryggheten i Göteborg. Mycket mer behöver till. Till skillnad från regeringen vill vi höja polisernas löner med 3 000 kronor per månad. Detta för att såväl locka fler att söka sig till yrket som för att behålla erfarna poliser. Vi stärker också Åklagarmyndigheten, Sveriges domstolar, Kriminalvården och försvaret.


Politik handlar om att ha en tydlig idé om vad man vill och en förmåga att kunna genomföra politiken. Vi vill bilda en ny alliansregering. Det finns nyanser mellan partierna, men vi har mer gemensamt än vad de två regeringspartierna har. Alliansen har en gemensam syn på den ekonomiska politiken och är eniga om att vi behöver reformer för jobben, integrationen och tryggheten.


Sverige behöver en ny regering som genomför rejäla reformer för att lösa integrationsproblemen, som värnar arbetslinjen och entreprenörskap, som återupprättar lag och ordning i hela landet och som säkrar en trygg, gemensam välfärd och mer kunskap i skolan.


Lars Hjälmered (M)

Cecilia Magnusson (M)

Hans Rothenberg (M)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Riksdagsledamöter från Göteborg