Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Trakasserier är en maktfråga

Jonas Attenius (S), kommunalråd i Göteborg. Foto: PRESSBILD

Alltför många utsätts regelbundet för hot, våld och trakasserier på jobbet. Inte minst inom välfärdsyrken. Därför skärper vi nu arbetet med personsäkerhet på stadens arbetsplatser, skriver Jonas Attenius (S), kommunalråd med ansvar för personalfrågor i Göteborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Rasistiska tillmälen, sexistiska kommentarer eller på annat vis kränkande beteende är vardag för många av välfärdens medarbetare. En stor del av problemet är att det i många av välfärdens verksamheter finns en kultur som säger ”lite skit ska man tåla”. Som kommunalråd med ansvar för personalfrågor för en av landets största arbetsgivare vill jag här vara mycket tydlig: Det finns aldrig några som helst ursäkter för att se mellan fingrarna på hot och våld mot ens anställda eller kolleger. Att det ändå förekommer innebär bara att det krävs åtgärder. Detta är inget individuellt problem, utan ett samhällsproblem som vi måste ta gemensamt ansvar för.

 

Hot, våld och trakasserier mot välfärdens medarbetare är inte enbart ett angrepp på en person. Det är även ett angrepp mot den rättssäkerhet som ligger till grund för Sveriges välstånd. Att tystnadskulturer och otrygga arbetsvillkor gör det svårt att beivra brott innebär de facto att våra lagar undergrävs. Därtill har vi under fjolåret kunnat ta del av alarmerande rapporter om hur bland annat socialtjänstepersoner utsätts för hot och våld från klienters anhöriga i syfte att utöva otillbörlig påverkan på deras beslut vid exempelvis biståndsbedömning. Vi måste agera resolut mot detta.

 

Därför har vi nu skärpt arbetet med personsäkerhet i hela kommunen. Varje förvaltning och bolag kommer att ha en tydlig plan med rutiner för hur man konkret agerar om hot och våld förekommer. Bland annat är ett minimum att en ansvarig chef ska se till att den som drabbas erbjuds omedelbart stöd samt uppföljningssamtal så många gånger som den drabbade önskar. Ansvarig chef ska också, tillsammans med den drabbade, omedelbart upprätta en anmälan. Detta kan tyckas självklart, men är tyvärr inte det i dag. Dels kan tystnadsnormer göra att många inte vågar vända sig till chefen, men dels handlar det om så praktiska saker som att det inte finns uppdaterade telefonregister med kontaktuppgifter att använda vid nödsituationer. Dessa strukturer, som hindrar drabbade medarbetare från att kräva sin rätt, måste förändras.

 

De som drabbas är framför allt kvinnor i arbetar- och tjänstemannayrken. Därför är det också viktigt att förstå att trakasserier, hot och våld inte bara är en fråga om organisation, utan även en fråga om makt. Inte minst #MeToo-uppropet har visat att personer som har en osäker anställning eller en på annat vis otrygg position på arbetsmarknaden blir särskilt utsatta, och har svårare att kräva sin rätt.

 

I grunden behöver det ske en förändring av de normer som gör att människor tar sig rätten att utöva våld mot andra. #MeToo har blivit ett helt avgörande startskott på ett intensifierat samtal om hur vi tar oss dit. Nu har vi politiker ett viktigt ansvar att leverera reformer för att röja alla sociala och ekonomiska strukturer som hindrar för den kulturförändringen. Vi behöver stärka arbetsmiljön och se till att folk har schysta anställningsvillkor, dels i kommunens egna verksamheter men även genom att ställa tuffa krav på de privata bolag vi upphandlar. Vi behöver också involvera skyddsombuden. Samverkan mellan arbetsgivaren och de fackligt utsedda skyddsombuden är viktigt för att skapa en god kultur där hot, våld och trakasserier motverkas – vare sig det kommer från brukare, kolleger eller chefer.

 

Välfärdens medarbetare förtjänar trygghet, inte osäkerhet. Det är hela samhällets skyldighet, och Göteborgs Stad har som en av landets största arbetsgivare ett särskilt ansvar. Nu tar vi krafttag för att stärka personsäkerheten. I det nya Göteborg ska vi kunna vara säkra på att de som levererar vår välfärd känner sig trygga på jobbet, fria från fruktan om hot, våld och trakasserier.

 

Jonas Attenius (S)

Kommunalråd med ansvar för personalfrågor i Göteborgs Stad

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!