Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Tondövt föreningskrångel skadar de ideella krafterna

Jonas Ransgård (M), oppositionsråd i Göteborg. Foto: JESPER ORRBECK
Helene Odenjung (L), oppositionsråd i Göteborg. Foto: MAGNUS FRÖDERBERG
David Lega (KD), oppositionsråd i Göteborg. Foto: KD GÖTEBORG

Göteborg stärks av sitt ideella föreningsliv. Föreningarnas insatser är viktiga för att staden ska må bra. Då ska inte staden motarbeta och nöta ner stadens eldsjälar. Det ska vara ordning och reda med bidragen, men slit inte ner människors engagemang, skriver Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Alla göteborgare ska ha möjlighet till en aktiv fritid och tillgång till ett brett och rikt föreningsliv. Det borde vara en självklar insikt att detta är en vinst för hela samhället om vi på det här sättet ökar det psykiska och fysiska välmåendet. 

 

Det här är inget som kommunen klarar av att göra själv, tvärtom skulle kommunen stå helt hjälplös utan civilsamhällets insatser. Vi måste därför stärka och stötta det fantastiska civilsamhälle vi har i staden. Det handlar om allt från idrottsföreningar till ideella hjälporganisationer, som gör ett enormt viktigt arbete för Göteborg och göteborgarna. 

 

Civilsamhällets organisationer är på många sätt nöjda med det stöd de får av Göteborgs Stad. Men det innebär inte att vi får sluta kämpa för att det ska bli bättre. I alliansens budget ökar vi därför aktivitetsstödet med 10 miljoner jämfört med Socialdemokraterna, och vi satsar på att hjälpa föreningar att nå ut med sin verksamhet och på att minska den administrativa bördan.

 

Vi ser med oro hur det ökade administrativa krånglet har fått många eldsjälar att tappa sitt engagemang. En stor anledning till den oacceptabla situationen är att de rödgröna har fattat beslut om att föreningar ska få mer pengar utifrån hur många bidragsgodkända medlemmar man har från de mest socioekonomiskt utsatta områdena.

 

Modellen kräver att Göteborgs Stad vet var medlemmarna bor och föreningarna tvingas därför registrera personnummer. Trots att alliansen tidigt varnade för att detta skulle öka det administrativa krånglet för föreningarna och kränka den personliga integriteten valde de rödgröna att ignorera kritiken, som nu också kommit från Datainspektionen.

 

Modellen slår dessutom mot föreningar i områden som inte är ekonomiskt utsatta, och mot mindre ekonomiskt bemedlade människor som råkar bo i områden som anses vara ekonomiskt välmående. Även i dessa områden finns det barn som inte blir sedda, och som har behov av tränare och idrottare som förebilder.

 

Alliansen i Göteborg vill i stället öka det lokala aktivitetsstödet med nästan 50 procent jämfört med Socialdemokraterna, och på så sätt satsa på alla föreningar – utan krav på personnummer och ökad administration!

 

Alliansen är också mycket orolig för att dagens bidragssystem utestänger trossamfunden som har blivit av med sitt föreningsstöd från idrotts- och föreningsförvaltningen.

 

Vi håller med om att religiös verksamhet inte ska få föreningsstöd – det är bra och viktigt att det finns en regel om detta. Men nu görs den orimliga tolkningen att allt som görs av trossamfund och kyrkor är religiös verksamhet, trots att det kan handla om exempelvis bandy och scoutverksamhet. 

 

Alliansen har därför tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet lämnat in ett gemensamt återremissyrkande gällande de nya grundläggande kriterierna för föreningsstöd. Vi vill nu ha svar på om de nya kriterierna gör det möjligt för föreningar på konfessionell grund att få bidrag för verksamhet som är av icke-religiös natur. 

Om svaret är nej kommer alliansen att kräva att kriterierna görs om. Alla våra föreningar, oavsett trostillhörighet eller inte, måste få goda förutsättningar att fortsätta forma vår stad till det bättre. 

 

En annan viktig anledning till att alliansen vill återremittera ärendet om de grundläggande kriterierna är att vi är frågande till att alla föreningar måste ta avstånd från diskriminering, kränkningar och våld. 

 

Att det finns enstaka föreningar som agerar som megafon och plattform för intoleranta idéer kan inte bortses ifrån. Där måste samhället agera resolut – och det är ytterst en fråga för polis och allmän åklagare att lagföra personer som bryter mot lagen. För Göteborgs Stads del behövs uppföljning och tydliga regler. Men de får inte gå till överdrift – hur ska exempelvis en bordtennisförening rent praktiskt ta avstånd från våld?

 

Alliansen vill ha en bredare dialog med föreningslivet innan vi fattar beslut. En dialog är dessutom något som föreningarna själva frågar efter, och då är det förvånande att Socialdemokraterna inte ser någon anledning att lyssna på dem. 

 

Jonas Ransgård (M)

Helene Odenjung (L)

David Lega (KD)

Oppositionsråd i Göteborg

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!