Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Tjôtet är guld värt

Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelseordförande i Göteborg. Foto: HENRIK JANSSON
Marina Johansson (S), kommunalråd i Göteborg. Foto: LENA DAHLSTRÖM

Det är tydligt att de borgerliga partierna i Göteborg saknar självförtroende, energi och idéer efter 24 år på avbytarbänken. Förslagen är få och redan på väg att genomföras. Men ett effektivt trygghetsarbete kräver mer än så. Det behöver både mer bredd och mer djup, skriver Ann-Sofie Hermansson (S) och Marina Johansson (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Vi socialdemokrater satsar hårt på att växla upp det trygghetsskapande arbetet i Göteborg. Det gör vi genom att jobba med både bredd och djup i åtgärderna. Ett av flera nya initiativ är trygghetsvärdar i utsatta områden. De borgerliga snackar mycket om trygghet, men har inte mer än en riktigt tunn trygghetsagenda att komma med. Det duger inte.   

 

Trots att brottsligheten i staden överlag har minskat över tid så ligger den upplevda otryggheten på sina håll på en alltför hög nivå. Det tar vi på största allvar. Därför fortsätter vi att steg för steg förstärka trygghetsarbetet. 

 

Trygghet är ett grundläggande mänskligt behov. Människor behöver känna sig trygga i sin vardag och i sin närmiljö för att må bra. Otrygghet har en direkt påverkan på livskvalitet och hälsa. Otryggheten gör också skada genom att fräta på den mellanmänskliga tillit som är helt nödvändig för att samhället ska fungera. När vi inte längre möter varandras blickar på gator och torg eller vågar prata med främmande människor, då är vi på väg åt helt fel håll. Här i Göteborg har vi en fin tradition av att tjôta med folk vi träffar ute på stan, på spårvagnen eller i affären. Göteborgare är kända för att vara trevliga och öppna människor. Det ska vi ta vara på.

 

Tryggheten är också ojämlikt fördelad. Vi vet att äldre, kvinnor och boende i utsatta områden är mer otrygga än andra. Därför är det viktigt att ha ett tydligt och aktivt jämlikhetsperspektiv. Vi vill skapa en jämlik trygghet över hela staden. I den S-budget för 2019 som nyligen antogs av kommunfullmäktige satsar vi därför extra mycket på trygghetsarbetet i utsatta områden. Det handlar bland annat om att lägga ökade resurser på specifika trygghetsinsatser samt om att rusta upp och trygghetssäkra lokala torg och mötesplatser. Vi vidtar även speciella åtgärder för ökad äldretrygghet. Vi vill inrätta en samordnare för äldretrygghet som kan stärka stadens trygghetsinsatser när det gäller de äldres situation. Till detta ska läggas utökade medel och mandat till insatserna mot såväl våldsbejakande extremism som hedersförtryck. 

 

Till detta ska också läggas en särskild satsning på trygghetsvärdar. Det är ett arbete som redan startats av AB Framtiden, där team med lokala trygghetsvärdar rör sig ute på kvällarna. Vi gör nu en stor satsning på fler lokala trygghetsvärdar, som ett komplement till fler väktare och övervakningskameror. Under hösten och vintern kommer de pågående insatserna att förstärkas med lokala trygghetsvärdar även i centrala staden, framför allt på platser där många unga rör sig under kvällar och nätter.

 

Tyvärr är vi socialdemokrater ganska ensamma om att verkligen prioritera trygghetsfrågorna. Det är tydligt att de borgerliga partierna saknar självförtroende, energi och idéer efter 24 år på avbytarbänken. De pratar förstås en hel del. Men när det gäller konkreta åtgärder så har de egentligen bara tre förslag: Fler poliser, fler väktare och fler kameror. Vi jobbar redan med alla tre sakerna – som är viktiga och bra – på både nationell och lokal nivå. 

 

Men ett effektivt trygghetsarbete kräver mer än så. Det behöver både mer bredd och mer djup. Det är därför vi sett till att bygga upp ”Trygg i Göteborg”: En brottsbekämpande och trygghetsskapande samverkan mellan stadsdelarna, polisen, föreningslivet och andra aktörer som nu används som förebild runtom i Sverige. Denna modell – som ger allt bättre resultat – gör det möjligt att gemensamt ta ett helhetsgrepp om allt som görs på trygghetsområdet. Just det helhetsgreppet är avgörande för att kunna göra reella framsteg. Men allt detta undviker de borgerliga gärna att nämna. I det borgerliga budgetförslaget står det inget om ”Trygg i Göteborg”. Därmed kan man säga att de helt missar poängen.

 

Det allt starkare trygghetsarbetet är viktigt och nödvändigt. Men den kanske bästa trygghetsskapande insatsen står vi göteborgare själva för när vi rör oss ute och fortsätter våga vara öppna och trevliga mot varandra. Tjôtet är guld värt. Det får vi aldrig glömma. 

 

Ann-Sofie Hermansson (S)

Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg

 

Marina Johansson (S)

Kommunalråd i Göteborg