Tio års lokal S-tystnad om Göteborgs försvar

Foto: FJ JOHAN LUNDAHL / FÖRSVARSMAKTEN
Foto: PRESSBILD / MODERATERNA

För tio år sedan slogs Socialdemokraterna för Amf 4. Sedan dess har försvarsintresset inom S i Göteborg varit som bortblåst. Varför är Socialdemokraterna ointresserade av försvaret av staden, undrar riksdags- och fullmäktigekandidaten Gustaf Göthberg (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Under den gångna helgen samlades Socialdemokraterna i Göteborg till sin årliga kongress. I Folkets Hus vid Järntorget fattade de då beslut om hur de framöver vill styra staden och antog ett storslaget formulerat politiskt idéprogram. Förslaget till programmet offentliggjordes för en tid sedan, och det finns stora skäl för oro när man konstaterar det styrande partiet i Göteborgs hårda prioriteringar och politiska förslag framöver. I en av de frågor som tornat upp sig som en allt viktigare valfråga, den om försvaret av Sverige och Göteborg, bemöter Socialdemokraterna väljarna med en ihållande tystnad.


Försvars- och säkerhetsfrågorna är i grunden en nationell angelägenhet. Så skall det förbli. Det förtar dock inte möjligheten för rikets andra stad att vara väl förberedd och att inte vara aningslös. Därtill har Socialdemokraterna i Göteborg som parti möjlighet att öppet redovisa sin syn till regeringen hur staden ska och bör försvaras. Om dessa två aspekter ekar det tomt. Som politiskt parti, därtill i styrande ställning i Göteborg, vilar ett särskilt ansvar för rusthållningen av politiska förslag på trygghets-, säkerhets- och försvarssidan. I det idépolitiska programmet saknas helt uppslag, idéer och reformer för hur Göteborg ska försvaras och vara säkert. 


För den initierade är detta en spegling av ett dystert nuläge snarare än en sorglig utveckling. Faktum är att aldrig någonstans har det varit så tyst om försvaret av Göteborg som hos de socialdemokratiska företrädarna från staden. På sex år har de samlade socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Göteborg väckt två motioner i riksdagen, varav den senaste från 2016 var av kosmetisk karaktär eftersom den inte behandlade försvaret, förmågan eller kapaciteten utan vilket namn Göteborgs garnison ska ha. Det är en fråga riksdagen överhuvudtaget inte beslutar om. 

Och enligt Sveriges riksdags hemsida har inte en enda socialdemokrat från Göteborg ens debatterat försvarspolitik under de senaste tio åren. Så har försvarsfrågan reducerats i det parti som åtminstone för strax över tio år sedan hade ork att utmana sin egen partiledning i frågan om nedläggningen av dåvarande Amf 4. I dag, när flera statsråd har sitt säte i Göteborg, är krutet vått.


Göteborg är värt att försvara och Moderaterna går till val i höst på ett flertal reformer för att öka försvaret av staden:


• Uppgradera Göteborgs garnison till eget regemente. Detta för att både sända en signal om att försvaret av Göteborg är prioriterat, men också för att på så sätt kunna lyfta fram mer kompetens och förmåga till försvaret i Göteborg. Utöver detta kommer Moderaterna verka för fler övningar i Göteborg och i närområdet.


• Stärk försvaret av hamnen. Utifrån folkförsörjningsperspektiv bör hamnen muddras och en förmågeförstärkning av försvaret ske. Detta i form av marin minröjningskapacitet, luftvärnssystem till befintliga förband och uppgradering av befintligt materiel. En högre försvarsförmåga i form av stående förband i Göteborg kommer spela stor roll för att säkra Sveriges och Skandinaviens viktigaste logistikinfrastruktur.


• Försvarsanslaget skall successivt höjas för att så småningom omfatta 2.0 procent av BNP, vilket är i linje med vad många av våra europeiska allierade har som målsättning. Därtill vill alliansen att Sverige skall ansöka om medlemskap i Nato. Moderaterna ser också behov av att inrätta en egen myndighet för det psykologiska försvaret, vilket tenderar att bli en än viktigare fråga än innan i ljuset av rysk desinformation, propaganda och aggression.


Detta är budskapet till väljarna. Möjligheten till bättring finns hos våra motståndare, trots helgens bakslag när Socialdemokraterna antog ett politiskt program som överhuvudtaget inte nämner försvar eller säkerhet och därtill med en förlorad mandatperiod i frågan från de lokala S-politikerna, trots att de styr såväl i Göteborg som på nationell nivå. Men från Socialdemokraternas kongresser på Folkets hus ekar tystnaden. Vad är deras försvarspolitik för Göteborg?


Gustaf Göthberg (M)

Kandidat till riksdag och fullmäktige i Göteborg (M)