Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Tillsammans skapar vi motståndskraft

Anders Danielsson, landshövding i Västra Götaland.Foto: FRANCIS LÖFVENHOLM/LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND

Länsstyrelsen i Västra Götaland jobbar målmedvetet för att samordna kommuners och andra verksamheters svar på coronakrisen. Det är viktigt inför framtida behov att ta tillvara alla de erfarenheter vi nu får, skriver Västra Götalands landshövding Anders Danielsson på GT Debatt.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I skrivande stund har ungefär 1 000 personer visat sig vara smittade med coronavirus covid-19 i Sverige, vilket motsvarar ungefär 9 fall per 100 000 invånare. I dagsläget vet vi inte om vi kommer att få en kraftig ökning av antalet fall eller om vi kan hoppas på att kurvan planar ut inom kort.

 

Parallellt med samhällets arbete med att möta och begränsa coronasmittan pågår diskussionen om ansvariga myndigheter gör tillräckligt mycket för att hantera krisen. Eller kanske rentav vidtar alltför drastiska åtgärder? 

 

Som landshövding ansvarar jag för att länsstyrelsen, som områdesansvarig beredskapsmyndighet på länsnivå, gör allt vi kan för att vi gemensamt ska kunna hantera krisen: 

 

Vi stöttar Västra Götalandsregionen, som ansvarar för hälso- och sjukvård och det regionala smittskyddet, i deras arbete. Vi tar vårt samordningsansvar när det gäller att hålla kommuner och andra berörda i länet uppdaterade om läget. Vi stöttar samverkan mellan Västra Götalandsregionen, länets kommuner och andra på regional nivå i regelbundna samverkansmöten. Vi deltar i den nationella samverkan mellan myndigheter och samverkar också med andra länsstyrelser. 

 

I vårt eget arbete följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Medarbetare som är friska går till jobbet som vanligt, den som är sjuk stannar hemma för att inte sprida smitta. Vi fortsätter att hålla möten både internt och med externa aktörer, till exempel kunskapsseminarier eller tillsynsbesök, så länge det inte finns andra rekommendationer eller en riskbedömning talar däremot.

 

Vi ser över vår egen beredskapsplan för pandemi, för att vara beredda att hantera våra mest samhällsviktiga uppdrag även om en stor andel av våra medarbetare skulle bli sjuka. 

 

Sammanfattningsvis har vi hög tillit till våra expertmyndigheter, framför allt Folkhälsomyndigheten och smittskyddet. De har kunskapen, kompetensen, erfarenheten och kontaktnätet som gör dem bäst lämpade att avgöra hur samhället bör agera för att möta pandemin. 

 

Jag har för närvarande också regeringens uppdrag att utreda en ny myndighet för psykologiskt försvar som i framtiden ska jobba med frågor som desinformation, påtryckningar och annat som kan påverka vår gemensamma motståndskraft. Dagens diskussion om Coronasmittan ger intressanta perspektiv på det uppdraget.

 

Att diskussionen pågår, och ofta präglas av oro och osäkerhet, är fullt begripligt i en situation som på många sätt är helt ny för vårt samhälle. För att göra en redan svår situation än mer komplex, så förändras läget snabbt. Det som var rätt åtgärd i går, kan vara överspelat i dag. 

 

Jag frågar mig vilken motståndskraft vi har som befolkning, att hantera snabbt ändrade villkor för vår vardag? Har vi förmågan att fortlöpande ta in ny information och förändra vårt förhållningssätt till nya fakta efterhand? Hur lätt eller svårt har vi att acceptera en situation där det faktiskt inte finns svar på alla frågor? 

 

Men framför allt frågar jag mig vilken förmåga vi har att källkritiskt granska och förhålla oss till all den information som nu sköljer över oss? Kan vi skilja mellan försök till desinformation och säkerställda fakta? Mellan självutnämnda experter och verkligt sakkunniga?

 

Covid-19 leder till svåra sjukdomsfall och även dödsfall – det finns inget som är positivt i det. Men jag hoppas att vi, just därför, också ser till att ta tillvara alla de erfarenheter vi nu får för att skapa än bättre motståndskraft i framtiden. 

 

Anders Danielsson

Landshövding i Västra Götaland