Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Ta inte privatbilisters elbilar som gisslan

Anders Ydstedt, ordförande KAK:s Expertråd.
Foto: OKÄND
Att använda batterier för att stabilisera den allmänna tillgången på el riskerar att förkorta batteriernas livslängd, skriver Anders Ydstedt.
Foto: SHUTTERSTOCK

Ska bilister lösa elsystemets brister måste konsekvenserna klargöras och eventuell kostnad för slitage ersättas av elbolagen. Det är inte rimligt att bilister ska ha onödigt stora batterier för att hjälpa elbolagen, skriver Anders Ydstedt, Kungliga Automobil Klubben.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Ingen kan ha missat att elektrifiering är en viktig del av Sveriges strategi för minskade utsläpp. Inte minst sker omfattande elektrifiering av bilparken. Under 2019 var cirka 12 procent av de nyregistrerade bilarna laddbara, och andelen växer. Detta tillsammans med andra nya bränslen gör att bilismen genomgår en fantastisk utveckling som Kungliga Automobil Klubben (KAK) välkomnar. 


Även i industrin pågår miljösatsningar som kräver mer el. I en rapport från Svenskt Näringsliv konstateras att elkonsumtionen kommer att öka med 60 procent till år 2045. Detta ställer krav på utbyggd kapacitet, vilket är dyrt. Politiken och branschen diskuterar nu hur man ska kunna möta den ökade efterfrågan, både vad gäller produktion och effekt. Utmaningen blir extra stor med ökad andel väderstyrd elproduktion som kanske inte sammanfaller med behoven.


Om man inte lyckas att bygga ut riskerar vi elbrist. I stället för att lösa själva grundproblemet diskuteras nu olika former av regleringar av marknaden. Kunderna ska förmås att förbruka när det passar nätet och produktionen bäst. 


En lösning som diskuteras är att använda elfordon som buffert. Detta skulle göras dels i syfte att sprida efterfrågan över dygnet, men också för att låta elfordon agera lagringsreserv. Det talas om elbilars batterier som anslutningspunkter som kan låna ut ström när de är uppkopplade till elnätet. I Kungsbacka kommun pågår sedan en tid tillbaka ett pilotprojekt som innebär att kommunens bilar lagrar energi som går tillbaka till elnätet genom den så kallade ”Vehicle to grid”-tekniken (V2G). I korthet går det ut på att bilarna delar med sig av sina batterier till andra verksamhetsområden inom kommunen.


Detta är en sak när det sker mellan kommunala verksamheter och deras fordon. Men om det ska handla om privatpersoners bilar blir det en helt annan sak. KAK vill därför lyfta ett varningens finger:

Elbilsbatterier är dyra och livslängden påverkas av hur ofta och på vilket sätt de laddas. Att använda batterier för att stabilisera den allmänna tillgången på el riskerar att förkorta batteriernas livslängd. Konsumenterna får betala priset.


Systemet riskerar att innebära att batterierna inte är fulladdade på morgonen, trots att de kanske laddat en hel natt.


En elbil är en dyr investering som i första hand ska ge mobilitet. I snitt rullar bilar under fyra mil om dagen i EU. Att använda batterierna i det totala elsystemet skulle troligen kräva större batterier. Det är både dyrt och produktionen har påtaglig miljöpåverkan. Sannolikt är inte detta ett sätt att designa fordon på för framtiden.


Mot bakgrund av detta har KAK frågat svenska bilägare om hur de ser på att låna ut sina bilbatterier till elbolagen. Vi informerade först om att tester görs nu för att vid laddstolpar kunna använda elbilsbatterier som mellanlager vid kapacitetsbrister i elnäten. Det kan göra att batteriet inte alltid blir fulladdat och kan påverka batteriernas livslängd. På frågan om hur viktigt det skulle vara att batteriet alltid är fulladdat när bilen skall användas, var svaren tydliga. Nästan alla (90 procent) tycker att det är mycket eller ganska viktigt att batterier alltid är fulladdade. Det är tydligt att man vill ha kontroll över bilens laddning. 


Ska bilister lösa elsystemets brister måste konsekvenserna för bilägarna klargöras och eventuell kostnad för slitage eller minskad tillgänglighet ersättas av elbolagen. Men det ligger även en risk för elmarknaden i att göra sig beroende av elbilar för balansering. Vi vet att framtiden kommer att kräva mer el och då är det rimligt att bygga elproduktion och nät som matchar. Sannolikt kommer det som tidigare kallades ”räckviddsångest” att försvinna med tillgång till laddning på fler platser, och batterierna blir då mindre och lättare. Det är inte rimligt att bilister ska ha onödigt stora batterier för att hjälpa elbolagen. 


Låt inte den fantastiska utveckling som elektrifiering innebär hotas av en oförmåga att bygga ut kapaciteten. Öka tillgången på el i stället. 


Anders Ydstedt 

Ordförande KAK:s Expertråd