Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Syresätt svenskt vattenbruk

Johan Hultberg (M), riksdagsledamot för Västra Götaland Norra.Foto: RENE JARAMILLO
Vattenbruk med alger och sjöpungar skulle kunna ges samma villkor som odling av fisk, musslor och kräftor (bilden) redan har, skriver Johan Hultberg (M).Foto: SHUTTERSTOCK

Sverige har en enorm potential för en hållbar, havsbaserad tillväxt, men då måste regler ändras, skriver riksdagsledamoten Johan Hultberg (M)

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I dag avslutas Västerhavsveckan, en årlig temavecka som syftar till att öka kunskapen om havsmiljön. Västerhavet dras med stora utmaningar och problem i form av bland annat marint skräp och övergödning. Samtidigt är Västerhavet en fantastisk resurs för både näringsliv och rekreation – en resurs som dock kan nyttjas mer och smartare. Det finns en enorm potential för en hållbar havsbaserad tillväxt i Sverige i allmänhet och här på Västkusten i synnerhet. Inte minst i form av vattenbruk så som odling av fisk, alger och skaldjur. Men då krävs politisk handling. Ska tillväxten ta fart behöver hinder rivas och problem lösas. Det är hög tid att regeringen tar ansvar för att så sker. 

 

Strategin ”Svenskt vattenbruk – en grön näring på blå åkrar” arbetades fram 2012 och sträcker sig fram till 2020. Men trots att tiden för strategin snart har löpt ut har lite hänt för att förverkliga visionens målsättning om ett växande vattenbruk som producerar bra mat och samtidigt skapar sysselsättning. SWEMARC, som är ett nationellt centrum för marin vattenbruksforskning vid Göteborgs universitet, konstaterar i en färsk rapport att många av de problem som dagens vattenbruksentreprenörer brottas med är desamma som identifierats långt tidigare.

 

Vattenbruket skulle kunna växa snabbt längs med Västkusten. Efterfrågan på vattenbrukets produkter är stor och ökande samtidigt som vår kust är full av driftiga entreprenörer. Men nu är det snarare frustrationen hos dessa entreprenörer som växer. Frustration över förlegad lagstiftning, långa handläggningstider för olika typer av ansökningar och inte minst över att myndigheter varken har tillräckliga vattenbrukskunskaper eller förmår att samverka. Detta bromsar utvecklingen av en näring som producerar bra mat och nya intressanta produkter samtidigt som man levererar miljönytta och skapar jobb och tillväxt, särskilt på landsbygden. 

 

Även om problemen och hindren är många för vattenbruket torde flera av dem vara hyggligt enkla att lösa och riva. Om bara regeringen visade lite handlingskraft vill säga. Ett rejält kunskapslyft inom berörda myndigheter hade snabbt kunnat göra skillnad liksom om regeringen gav tydliga uppdrag om ökad samordning samt instruktioner till sina myndigheter om att arbeta för ett växande vattenbruk. 

 

Exempelvis skulle det i instruktionen till Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) kunna slås fast att HaV har i uppgift att, likt Jordbruksverket, arbeta för ett konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet. Det hade varit en förändring som hade kunnat göra stor skillnad för såväl vattenbruket som yrkesfisket. 

 

Vad som också krävs är lagändringar och regelförenklingar på både nationell och europeisk nivå. EU-kommissionen genomför just nu en översyn av EU:s ramdirektiv för vatten. I den processen är det viktigt att Sverige är aktiv för att försöka åstadkomma förändringar av direktivet som gör det enklare att få tillstånd att bedriva vattenbruk och annan verksamhet som påverkar vatten. Vad regeringen också bör göra är en översyn av direktivets implementering i Sverige så att hinder som vi själva har skapat kan röjas bort. 

 

Att förändra EU-direktiv är både svårt och tidskrävande. Enklare och snabbare går det att göra förändringar i svensk lagstiftning. Genom en smärre förändring av Miljöbalkens 11 kap, 11 § skulle odling av till exempel alger och sjöpungar kunna ges samma villkor som odling av fisk, musslor och kräftor redan har. På så sätt skulle en betydande del av dagens problem med tidskrävande och dyra tillståndsprocesser för nya odlingar kunna åtgärdas. 

 

Ett hållbart vattenbruk kan både bidra till levande hav och levande landsbygd men denna framtidsbransch kan också kvävas av förlegad lagstiftning, byråkrati och okunskap. Nu är det hög tid för regeringen att ge svenskt vattenbruk syre. Nu är det tid för regeringen att riva hindren som bromsar utvecklingen av svenskt vattenbruk – en grön näring på blå åkrar. 

 

Johan Hultberg (M)

Riksdagsledamot för Västra Götaland Norra