Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Sverige behöver inte riggat skattesystem för de rikaste

Daniel Bernmar (V), oppositionsråd i Göteborg. Foto: PETER FALTPIHL

Det är hög tid att regeringen och det borgerliga styret i Göteborg börjar agera för att minska klassklyftorna, skriver oppositionsrådet Daniel Bernmar (V).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det var inte längesedan Sverige var ett av de mest jämlika länderna i världen. Men nu visar en ny granskning av SVT att vi är det mest ekonomiskt ojämlika landet i Norden. Enligt OECD har inkomstklyftorna ökat mest i Sverige än i något annat västland.

 

Idag har mediansvensken omkring 250 000 kronor i disponibel inkomst per år. Sju procent av befolkningen har en dubbelt så hög inkomst medan femton procent har en låg inkomst. Skillnaden har ökat över tid. Disponibel inkomst är den summa du kan använda efter skatt och bidrag.

 

Sedan 2011 har inkomstskillnaderna ökat kraftigt i Göteborg. Inkomsterna för den rikaste procenten i kommunen har ökat cirka tre gånger mer än för de med medelinkomst. Det betyder att de rikaste nu tjänar hela 11,4 gånger mer i månaden än en medelsvensson. 

 

Anledningen till de ökade klassklyftorna beror på försämrade socialförsäkringar och den borgerliga skattesänkarpolitiken på nationell nivå. Skattesystemet används för att fördela om resurser från vanliga löntagare till de rika. Något som med andra ord gynnar de som redan har mycket pengar. Att fastighets-, arvs- och förmögenhetsskatten slopats har också ökat de rikas förmögenheter och inkomster ännu mer. 

 

Konsekvenserna av den ökade ekonomiska ojämlikheten syns tydligt i Göteborg. Livslängden skiljer sig upp till nio år mellan fattiga och rika områden, hälsan är ojämlik och skolan är långt ifrån likvärdig. Barnfamiljer med låga inkomster har inte längre råd att betala hyran och ensamstående föräldrar klassas som arbetande fattig, trots att de har både ett eller två jobb.

 

Ojämlika samhällen är dessutom mer otrygga än jämlika samhällen. Det ger långsiktiga effekter där ojämlika uppväxtvillkor leder till ökad kriminalitet och brottslighet i de områden där inkomsterna är lägst. Med andra ord slits samhällen isär av ekonomisk ojämlikhet. 

 

Kommuner kan delvis kompensera för de ökade klassklyftor som regeringen skapar på nationell nivå, men inte motverka dem helt. Exempelvis är det riksdagen och inte kommunerna som beslutar om skattenivåer och hur progressiva de ska vara, det vill säga hur mycket mer skatt höginkomsttagare ska betala jämfört med medel- och låginkomsttagare. 

 

Vänsterpartiet i Göteborg har under de senaste mandatperioderna genomfört reformer för att komma till rätta med inkomstklyftorna och dess konsekvenser. Bland annat har vi stärkt välfärden och det sociala skyddsnätet för att bättre kunna hjälpa de som behöver samhället som mest.

 

Mer konkret har Vänsterpartiet och de rödgrönrosa anställt fler medarbetare i välfärden, infört gratis simskola till alla barn, gjort entrén gratis för unga och pensionärer på simhallar, höjt försörjningsstödet under sommarmånaderna och högtider för barnfamiljer och mycket mer. Allt detta vill nu det lilla högerstyret i Göteborg riva ner. 

 

På nationell nivå vill Vänsterpartiet omfördela resurser från rika till fattiga. Tyvärr ser det inte så ljust ut då Socialdemokraterna gör upp med liberaler och marknadsivrare om den ekonomiska politiken. Bland de 73 punkter som regeringen kom överens om med Liberalerna och Centerpartiet finns stora skattesänkningar för de rikaste med. Men Sverige behöver inte ett skattesystem som är riggat för de rikaste. Tvärtom behöver Sverige ett rättvist skattesystem som minskar klassklyftorna. 

 

Jämlika samhällen är bättre för alla. I jämlika samhällen är människor friskare och känner större tillit till varandra. Dessutom är kriminaliteten och den sociala oron lägre. Med andra ord gynnas alla, fattiga som rika. Tyvärr vägrar andra partier att inse detta och fortsätter att driva en politik som sliter isär samhället. 

 

Vänsterpartiet vill göra det som krävs för att skapa ett samhälle där alla ges lika livschanser. Vi kommer därför fortsätta att lägga förslag på de reformer för att minska inkomstskillnaderna och motsätta oss all politik som gynnar de rikaste. Göteborgarna förtjänar en jämlik stad!

 

Daniel Bernmar (V)

Oppositionsråd i Göteborg