Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Studenterna betalar för politikens misslyckande

Maximilian Berntsson, ordförande för Hvitfeldtska Elevkår.
Foto: PRESSBILD

Göteborgs politiker har inte råd att blunda när två av fem gymnasieelever lämnar skolan utan en fullständig examen, skriver Maximilian Berntsson, ordförande för Hvitfeldtska Elevkår.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Studenten är för många en glädjens dag, förknippad med roliga minnen och siktet inställt på framtiden. Men den krassa verkligheten är att var fjärde elev i Sverige kommer att gå ut gymnasiet med ofullständiga betyg i år. Det är en fjärdedel av landets gymnasieelever som på examensdagen lämnar skolan för en osäker framtid.  


Enligt siffror från Statistiska Centralbyrån var det år 2017 61,6 procent av eleverna folkbokförda i Göteborgs kommun som tog examen inom tre år. Det innebär att nära 40 procent av eleverna inte gjorde det. Siffrorna har sett liknande ut under flera år utan att politikerna gjort något åt saken. I praktiken betyder det att vårt utbildningssystem, där alla ska ha möjlighet att gå gymnasiet, har misslyckats i grunden. 


Den som lämnar gymnasiet utan fullständiga gymnasiebetyg hamnar lätt i utanförskap. Det är i dag få arbetsgivare som anställer personer utan fullständig gymnasieexamen och för att studera vidare är det ett krav. I förlängningen skapar situationen problem inte bara för individen, utan för samhället i stort. Människor som saknar möjlighet att söka ett arbete tvingas leva på bidrag. Viktig arbetskraft går till spillo vilket bidrar till svårigheter med kompetensförsörjning inom en rad branscher. Samhällskostnaderna dubbleras när personer som tagit del av en treårig gymnasieutbildning senare blir tvungna att läsa upp sina betyg på komvux. Orsakerna till att ta tag i problemen är många. 


Det är tydligt att dessa elever glömts bort redan innan de tagit studenten. Insatser saknas på skolorna för att fånga upp dem på vägen. Bristande studie- och yrkesvägledning i kombination med kursbetyg – där ett betyg under första året på gymnasiet är avgörande för ditt slutbetyg – står som bidragande faktorer. 


Enligt en enkät* som Sveriges Elevkårer gjort bland medlemmar på gymnasiet födda år 1999 anger 28,6 procent att de upplever att de inte fått tillräckligt stöd om de haft svårt att klara en kurs. 62 procent anger att det saknas information på skolan om vilka alternativ som finns efter examen för den som går ut gymnasiet utan fullständiga betyg. Skolorna stoltserar med de som klarat sig, men väljer att inte prata alls om de som inte gjort det.   


I en artikel i Göteborgs-Posten från oktober 2017 lyfter Karin Pleijel (MP), ordförande i utbildningsnämnden, de insatser och framsteg som kommunen gjort på området. Och det stämmer att andelen elever i Göteborg som tar examen inom tre år har ökat något de senaste åren, från 57,4 procent år 2014 till 61,6 procent år 2017, enligt siffror från SCB. Det är positivt att utvecklingen de senaste tre åren gått åt rätt håll. Samtidigt går det alldeles för långsamt. De som drabbas är för många för att vi ska kunna ignorera dem. Vi måste ge alla unga samma chans. 


I den politiska utbildningsdebatten talas det i dag bland annat om mobilförbud och ordningsomdömen. Frågor som får stort utrymme i media och väcker känslor bland politiker både från höger och vänster. Det är högst oroande att fokus ligger på denna typ av detaljstyrning samtidigt som var fjärde gymnasieelev lämnas helt ensam åt sitt öde. 


Det är inte individerna som har misslyckats – det är kommunens skolpolitik. Det är dags att sluta osynliggöra två av fem gymnasieelever. Vi har inte råd att svika dem.


Maximilian Berntsson 

Ordförande Hvitfeldtska Elevkår

Hvitfeldtska gymnasiet Göteborg


*Enkäten skickades ut till gymnasieelever födda år 1999 som är medlemmar i en elevkår ansluten till Sveriges Elevkårer. 782 personer svarade.