Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Stoppa gasterminalen

Sanna Ghotbi (Fi), fullmäktigeledamot i Göteborg.
Foto: Kajsa Schedwin
Louise Thörnqvist (Fi), ersättare i Göteborgs fullmäktige.
Foto: Kajsa Schedwin
Gudrun Tiberg (Fi)
Foto: Kajsa Schedwin
Masoud Vatankhah (Fi)
Foto: Kajsa Schedwin
Sara Svensson (Fi), gruppledare i Göteborgs fullmäktige,
Foto: Kajsa Schedwin

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

De konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser från Göteborg måste minska i en takt som är högre än 30 procent om året och vara nära noll senast år 2030. Göteborgs Stad måste agera nu och kraftfullt för att inte (koldioxid)budgeten ska överskridas.” 

Det står att läsa i Miljö- och klimatnämndens egen utredning som handlar om vilka lokala åtgärder som krävs för att Göteborg ska kunna bli fossilfritt inom ramen för 1,5-gradersmålet. 


Ändå har staden valt att tillåta Swedegas att bygga fossilgasterminalen GO4LNG, en terminal som ska stå klar 2020 och användas i minst 40 år. Terminalen vill producera så kallad naturgas, vilket är ett annat ord för fossilgas. Det kan därför låta bra på papperet men är ett allvarligt hot mot klimatet. 


Vi i Feministiskt initiativ i Göteborg frågar oss hur denna motsägelse kan vara möjlig? Hur kan staden förespråka ett fossilfritt Göteborg 2030 och samtidigt tillåta en terminal som kommer att öka användningen av fossilgas på det svenska stamnätet till minst 2060? Vi vet att Swedegas planerar åtta andra terminaler runt Sveriges kuster men att planerna i Göteborg är de som gått längst. Att bygga en infrastruktur för fossilgas är att bygga in oss i ett beroende av fossil energi, vilket går emot alla klimatavtal och mål. Menar vi allvar med klimatarbetet måste terminalen därför stoppas.


När beslutet att tillåta bygget av terminalen togs var forskningen kring fossilgasens klimatpåverkan inte lika långt framskriden. I dag vet vi att fossilgas som består nästan enbart av metan har en 86 gånger högre påverkan på växthuseffekten jämfört med koldioxid ur ett 20-årsperspektiv. Den har dessutom en hög tendens att läcka ut under utvinning, transport och förvaring. Så även om fossilgas ger upphov till lägre utsläpp av koldioxid vid förbränning jämfört med andra fossila bränslen så är ändå dess påverkan på klimatet i helhet desto högre. Detta är en sida av fossilgasen som sällan nämns när projektet diskuteras. Tvärtom försöker Swedegas ge en annan, förvriden bild. Deras miljökonsekvensbeskrivning för GO4LNG är baserad på gammal forskning, där metanets koldioxidekvivalent är så låg som 23, och kan därför inte ses som legitim. Att blunda för utsläppen av metan under dess hela livscykel strider mot Göteborg Stads målsättning om att beräkna sin klimatpåverkan utifrån ett konsumtionsperspektiv.


I grunden handlar detta om klimaträttvisa. Sverige vill återigen flytta de värsta av våra utsläpp utomlands i tron om att det löser våra klimathot utan att ta ansvar för resten av planeten och de som drabbas allra mest. För vi vet att det är de grupper med svagast ställning i samhället – urfolk som saknar rätten till sitt eget land och minoriteter som blir överkörda av storföretagen och som inte har tillräckligt med kapital för att protestera – som blir offer vid utvinning av gasen. På samma sätt är effekterna av klimatförändringarna orättvist fördelade mellan och inom världens länder, där kvinnor ofta är de mest sårbara. Naturgasen är varken klimatsmart eller rättvis. Den är fossil och kolonial. 


Fi vill verka för ett samhälle som håller sig inom de ekologiska gränser som naturen sätter och tar ansvar för den miljöpåverkan vi orsakar utanför Sveriges gränser. För det krävs ett nytt och holistiskt perspektiv inom politiken som ser att energiförsörjning, miljö och rättvisefrågor hänger ihop. Vi kan inte hantera dem som separata frågor. Vi kan inte i ena stunden lova utsläppsminskningar för att i nästa stund godkänna utbyggnaden av ny fossil infrastruktur. 


I dag torsdag är det kommunfullmäktige och då har samtliga partier möjlighet att rösta för att staden ska dra sig ur avtalet med Swedegas och uppmana sina partier i regeringen att stoppa det sista tillståndet för GO4LNG. Feministiskt initiativ kommer yrka för att avtalet bryts och att ingen fossilgasterminal ska få byggas på kommunal mark. 


Vi ser med förvåning att få partier står med oss i kampen för ett fossilfritt Göteborg. Vi vädjar därför till samtliga partier att rösta med oss och visa att klimathotet är viktigare än politisk stolthet.


Sanna Ghotbi

Louise Törnqvist

Gudrun Tiberg

Masoud Vatankhah

Stina Svensson

Feministiskt initiativ i Göteborg