Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Stoppa bostadsbristen på Västkusten

Anna Johansson (S), riksdagsledamot från Göteborg.
Foto: PRESSBILD
Joakim Järrebring (S), riksdagsledamot från Alingsås.
Foto: RIKSDAGEN

Västsvenska paketet med tågtunnel i Göteborg öppnar upp möjligheter för en ny slags bostadsbebyggelse i Västsverige. För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet, skriver riksdagsledamöterna Anna Johansson (S) och Joakim Järrebring (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Segregation, förlorade skatteintäkter och minskade chanser till jobb. Bostadsbristen i Västsverige måste stoppas annars riskerar vi att halka efter. 

Takten på bostadsbyggandet har i många år varit under all kritik, något vi nu ser effekterna av i en akut bostadsbrist. I Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät anger 243 kommuner ett underskott på bostäder. På tre års sikt bedömer 196 kommuner att man fortfarande kommer att ha ett underskott. Västsveriges bostadssituation är inget undantag.


Trots Västsveriges satsningar på bostadsbyggandet har det inte förändrat det ansträngda läge vi nu befinner oss i. I Boverkets analys för 2018 beskrivs att den ohållbara nivån på Västra Götalands läns bostadsmarknad har förstärkts. I analysen klarläggs att 700 000 bostäder behöver byggas i Sverige under en kommande tioårsperiod.  


De ekonomiska förutsättningarna för bostadsbyggandet i Sverige har förändrats snabbt från slutet av 2017, med sjunkande priser för bostadsrätter som följd. Osäkerhet inför vad den framtida prisutvecklingen kan leda till riskerar att påverka takten i bostadsbyggandet runtom i landet och minska den ytterligare. Det i sin tur riskerar att minska incitamenten för att bygga blandade boendeformer - vilket skulle få mycket negativa effekter på integration, tillväxt och trygghet. En kedjereaktion vi socialdemokrater vill stoppa.


För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. För att motarbeta segregation mellan generationer och människor med olika livsvillkor måste byggandet av fler bostäder och en mer blandad bebyggelse öka. Vi vill inte att boendet, som situationen ser ut i dag, ska vara en barriär som delar sociala grupper och generationer från varandra. För allas lika livschanser och möjligheter till att byta boendeform måste hänsyn för den sociala hållbarheten tas vid bostadsbyggande och fler hyresrätter byggas.


Under den förra mandatperioden genomförde vår socialdemokratiskt ledda regering den största statliga bostadssatsningen på mer än 20 år. Vi införde ett investeringsstöd för byggandet av små hyreslägenheter och studentbostäder och införde en byggbonus till kommuner som bidrar till ett ökat bostadsbyggande. Vi gjorde ändringar i plan- och bygglagen för att få planprocessen ännu mer effektiv. Vi satsade dessutom mer än 6 miljarder kronor varje år på fler och bättre hyresrätter.  


Infrastruktursatsningar, som det Västsvenska paketet med tågtunnel i Göteborg, öppnar upp möjligheter för en ny slags bostadsbebyggelse och förenklar på samma gång människors chanser att arbeta och studera på en annan ort än där man bor. En mer sammanbunden region underlättar kompetensförsörjningen och skapar på sikt fler jobbmöjligheter. Fler bostäder gör det lättare för företag att hitta rätt kompetens, skapa jobb och förbättra arbetsmarknaden. Tillgängliga bostäder ökar både möjligheten till rekrytering och tillväxt.


Behovet av bostäder i Västsverige är enormt. Med vår regions förväntade befolkningsökning och de möjligheter till tillväxt som finns här kommer bristen på bostäder i längden att påverka hela Sverige. Vi kommer därför att lägga en motion i riksdagen med förslag till åtgärder för att stoppa bostadsbristen i Västsverige.


Vi socialdemokrater vill se ett Västsverige som ger välfärd, frihet och trygghet åt alla. Regionen växer och behöver utvecklas i en socialt hållbar riktning - för invånare med olika behov och ekonomiska förutsättningar, genom livets alla faser. Vi måste möta bostadsbristen genom att bygga för dem som nu har svårt att finna bostad, studenter, unga och äldre som vill byta boendeform. Vi vill utveckla den svenska modellen och skapa ett jämlikt samhälle. Vi vill bygga för framtiden.  


Anna Johansson (S)

Riksdagsledamot från Göteborg


Joakim Järrebring (S)

Riksdagsledamot från Alingsås