Stockholm är för litet

Att hävda att höghastighetsbanorna skulle tränga ut viktiga framtidssatsningar känns trångsynt när man anlägger ett större nationellt perspektiv, skriver Vd:ar för fyra olika handelskamrar.
Foto: SHUTTERSTOCK
Stephan Müchler, Vd Sydsvenska Handelskammaren.
Foto: ROGER NELLSJÖ
Johanna Palmér, Vd Östsvenska Handelskammaren.
Foto: PRESSBILD
Johan Trouvé Vd, Västsvenska Handelskammaren.
Foto: PRESSBILD
Helena Zar Vallin, Vd Handelskammaren Jönköpings län.
Foto: PRESSBILD

Behovet av ny och bättre järnväg är i stora delar av landet mycket akut.  Utan ny järnväg hindras tillväxt i våra arbetsmarknadsregioner. Stockholms handelskammare motsätter sig höghastighetståg för att det gynnar södra Sverige, skriver flera handelskamrar.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Stockholms Handelskammare hävdade i en rapport tidigare i somras att höghastighetsbanor skulle tränga ut viktiga framtidssatsningar. På goda grunder finns anledning att tro att se det kan vara tvärtom. Bakgrunden är den att Sverige som nation under årtionden och i stort sett oberoende av vem som suttit vid makten, misskött infrastrukturen. 


För lite har byggts och underhållet har varit rejält eftersatt. Dessutom har det som byggts många gånger blivit onödigt dyrt eftersom objekten varit för små, helt enkelt för korta. Politiken har prioriterat mer kortsiktiga frågor som man bedömt vara lättare att ta snabba poänger på. Priset har alla vi väljare fått betala. För tittar man på beräkningar som gjorts har kostnaden blivit uppemot 30 procent högre än om man låtit bygga dubbelt så långa sträckor. Förutom ”snuttifieringen” är också bristen på finansiering av de 10- och sedermera 12-årsplaner, som stolt presenterats av sittande regeringar, en anledning till att vi nu sitter i den sits vi gör. 


Den övergripet viktigaste frågan för politiker i riksdag och regering är att förändra beslutsprocessen om infrastruktur så att besluten också innefattar finansieringen av objekt. Det är som sagt avsaknaden av finansiering som lett till att våra vägar och järnvägar är i så eftersatt skick. 


Behovet av ny och bättre järnväg är i stora delar av landet mycket akut. I Sverige finns elva handelskamrar, utan nationell överbyggnad, som representerar det regionala näringslivet och som väl känner regionernas behov. De fyra sydligaste handelskamrarna – Sydsvenska Handelskammaren, Västsvenska Handelskammaren, Jönköpings Handelskammare och Östsvenska Handelskammaren – täcker området Skåne, Blekinge, Småland, Västra Götaland och Östergötland. Vi är alla fyra överens om att vår gemensamma del av landet behöver järnvägssatsningar för att kunna utvecklas. 


Utan ny järnväg kommer den för tillväxt så avgörande förstoringen av våra arbetsmarknadsregioner inte att kunna möjliggöras. De senaste årtiondena är det just förbättring och utbyggnad av ny järnväg som gjort att regioner kunnat utvecklas. Det är i dessa områden som nya jobb skapas och det är där företag vågar investera. Områden som lämnas utanför har ingen långsiktig möjlighet att hävda sig, utan döms till tillbakagång. Vem kan bosätta sig i områden som saknar goda kommunikationer och vilka företag vågar investera där infrastrukturen inte är att lita på?


Med höghastighetsbanor möjliggörs just denna typ av regionförstoring och i en större del av landet kan nya jobb skapas och en god tillväxt åstadkommas. Det kommer att behövas eftersom, till skillnad från vad en och annan Stockholmsbaserad debattör tycks tro, Stockholm är för litet för att bära hela landets utveckling.  


Att hävda att höghastighetsbanorna skulle tränga ut viktiga framtidssatsningar känns trångsynt när man anlägger ett större nationellt perspektiv. Vi behöver definitivt ny, bättre och snabbare järnväg.  Egentligen skulle den redan ha funnits på plats, men dagens beslutsprocess för infrastruktur har uppenbarligen inte möjliggjort det. 


När Trafikverket dessutom kommer fram till att utbyggnad av redan befintliga stambanor skulle bli ett dyrare och mindre nyttoskapande alternativ känns argumentet att höghastighetsbanorna skulle tränga ut annan infrastruktur något tunt. Eller är det så att rubriken på sidan 12 i rapporten Spåren blir en satsning på södra Sverige är det som skaver i Stockholm?   


Stephan Müchler, Vd Sydsvenska Handelskammaren

Johanna Palmér, Vd Östsvenska Handelskammaren

Johan Trouvé, Vd Västsvenska Handelskammaren

Helena Zar Vallin, Vd Handelskammaren Jönköpings län