Staten ska inte utsätta barn för våld och övergrepp

Juno Blom (L), Partisekreterare och barnrättspolitisk talesperson för Liberalerna
Foto: OLA HEDIN

Nu måste det bli ett slut på Statens institutionsstyrelses (SiS) misslyckanden. En haverikommission måste tillsättas omedelbart, skriver Liberalernas partisekreterare Juno Blom efter Uppdrag Gransknings reportage om Björkbacken.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. När svenska staten tar över ansvaret för utsatta flickor i nedre tonåren utsätts de för hot, misshandel och sexuella övergrepp. Det avslöjade SVT:s Uppdrag granskning i ett reportage om flickorna på SiS-boendet Björkbacken i Göteborg. Nu måste det bli ett slut på Statens institutionsstyrelses (SiS) misslyckanden. En haverikommission måste tillsättas omedelbart.

En av flickorna i reportaget kom som tolvåring till Björkbacken, efter att bland annat ha bevittnat våld i hemmet. På ungdomshemmet blev hon fasthållen och isolerad över femtio gånger. Det kallas för avskiljning, och låter oskyldigt, men i verkligheten handlar om att barnet fysiskt hålls fast av personal mot golv eller vägg och/eller isoleras i ett kalt, avskalat rum.

Sådana fysiska ingripanden är tillåtna inom Statens institutionsstyrelse – men i stort sett ingen annanstans i samhället. Den tolvåriga flickan blev också ”vårdad” i enskildhet i 215 dagar. Det innebar att hon inte fick ha kontakt med de andra barnen.

FN:s antitortyrkommitté har kritiserat isolering av minderåriga. Det har inga terapeutiska effekter. Avskiljningar innebär alltid psykisk skada på ofta redan traumatiserade barn. Det innebär alltid risk för fysisk skada. Det handlar om allvarliga övergrepp i statens regi även i de fall som avskiljningarna genomförs på korrekt sätt, och med lagstöd. 

Regeringen ville 2018 att SiS systematiskt skulle arbeta för att minska antalet avskiljningar. I stället har de ökat med 74 procent mellan år 2018 och 2020.

De som drabbas är inte grovt kriminella unga killar med våldskapital som det kanske var tänkt från början. I stället är det mycket unga flickor med funktionsnedsättningar som drabbas värst.

Om du är flicka och är omhändertagen av Statens institutionsstyrelse så löper du tre gånger så hög risk att utsättas för avskiljning, som om du vore pojke. Tillhör du den yngre ålderskategorin så ökar risken ytterligare. De allra yngsta barnen är överrepresenterade i avskiljningsstatistiken.

Dessutom är den gemensamma nämnaren för barn som avskiljs allra mest i SiS autismspektrumstörning och/eller intellektuell funktionsnedsättning.

Reportaget i Uppdrag granskning är långtifrån första larmrapporten om maktmissbruk och övergrepp på SiS-institutioner. Chefer vet, generaldirektören vet, ansvarigt statsråd vet. Ändå har inget gjorts. Nu får det vara nog.

En haverikommission måste omedelbart tillsättas. Utgångspunkten måste vara att det aldrig ska vara tillåtet att avskilja barn.

Åtgärder ska vidtas utifrån de placerade barnens unika behov och missförhållanden av den här typen ska inte kunna hända igen. Kommissionen måste också utkräva ansvar av de chefer inom SiS som vetat om, men inte satt stopp.

Alldeles för många barn blir svikna tidigt i livet. Barn som växer upp med våld i hemmet. Barn med funktionsnedsättningar som inte får rätt till assistans.

Vissa barn samlar smärtan i kroppen, andra barn skadar sig själva för att uthärda ångest, några blir våldsamma och andra rekryteras in i allvarlig kriminalitet. Jag vill kunna ge ett glasklart besked att:

Alla boendeformer vid ett omhändertagande har hög kvalitet

Uppföljningen vid placeringar och efter placeringar kommer ske kontinuerligt

Barn i behov av LSS får tillgång till en livsavgörande rättighetslagstiftning

Inga barn ska växa upp med våld och övergrepp, oavsett om de lever i sin hemmiljö eller på institution i statens regi.

Placerade barn diskuterades i riksdagen under fredagen. Flera partier förstod allvaret. Men ansvarigt statsråd Lena Hallengren (S) behagade inte ens att dyka upp.


Juno Blom

Partisekreterare och barnrättspolitisk talesperson för Liberalerna